Glavni sadržaj
EURES (EURopean Employment Services)

EURES u prekograničnim regijama

Unutarnje granične regije EU-a čine 40 % njegova teritorija i u njima živi gotovo 2 milijuna prekograničnih radnika. Prema najnovijem izvješću o mobilnosti radne snage unutar EU-a više od 1,3 milijuna ljudi u EU-u živjelo je u jednoj zemlji, a radilo u drugoj.

Međutim, prekogranični radnici svakodnevno se mogu suočavati s brojnim preprekama, kao što su različite nacionalne prakse, sustavi socijalne sigurnosti, pravila oporezivanja i pravni sustavi. Osim toga, javni prijevoz često je slabije razvijen u prekograničnim regijama u usporedbi s prijevozom unutar zemlje, što dodatno otežava rad u drugoj zemlji u EU-u.

EURES pomaže prekograničnim radnicima da savladaju te prepreke pružanjem financijske potpore prekograničnim partnerstvima u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).

U okviru tih partnerstava članovi EURES-a i partneri surađuju na prekograničnoj razini kako bi poboljšali mogućnosti rada u drugoj zemlji i sposobnost poslodavaca da ponude takva radna mjesta. Organizacije koje nisu dio mreže EURES također mogu sudjelovati ako mogu pružiti pomoć. Partneri su uglavnom javne službe za zapošljavanje, skupine poslodavaca i organizacije kao što su sveučilišta, poslovna udruženja, sindikati i gospodarske komore.

U 2024., 2025. i 2026. sredstva iz fonda ESF+ primit će šest prekograničnih partnerstava u kojima sudjeluje osam zemalja. Aktivna su i mnoga druga partnerstva bez financijske potpore EU-a.

U nastavku su navedena prekogranična partnerstva koja dobivaju potporu iz fonda ESF+. Na sljedećim poveznicama možete saznati više o partnerstvima te njihovim tekućim aktivnostima i uslugama ili zatražiti dodatne informacije ili potporu:

 

Glavni je cilj partnerstava tražiteljima zaposlenja i poslodavcima davati relevantne informacije i savjete o radu i zapošljavanju preko granica, nuditi mogućnosti zaposlenja te pružati usluge prije i nakon zapošljavanja.

Radnicima su u svakoj fazi karijere dostupne skupine stručnjaka za potporu i pružanje odgovora na sva pitanja o praktičnim aspektima prekograničnog rada.

Partnerstva prate i protok radnika preko granica i razvoj tržišta rada te utvrđuju prepreke koje bi mogle ograničavati slobodno kretanje radnika na regionalnom prekograničnom tržištu rada.

Partneri svake godine provode brojne aktivnosti za potporu tražiteljima zaposlenja i poslodavcima.

Dodatne savjete o mogućnostima zaposlenja u vašoj regiji pronađite na poveznici savjetnici EURES-a prema prekograničnom partnerstvu.