Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)

EURES raja-alueilla

EU:n sisäiset raja-alueet kattavat 40 prosenttia EU:n alueesta, ja viimeisimmän EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta koskevan vuosikertomuksen mukaan näillä alueilla asuu lähes kaksi miljoonaa rajatyöntekijää.

Siitä huolimatta rajatyöntekijät saattavat kohdata päivittäin useita esteitä, joita ovat esimerkiksi eri maiden toisistaan poikkeavat kansalliset käytännöt, sosiaaliturvajärjestelmät, verotussäännöt ja oikeusjärjestelmät. Raja-alueiden työnantajat kohtaavat myös lukuisia esteitä rekrytoidessaan henkilöstöä yli rajojen.

EURES-raja-aluekumppanuudet auttavat työntekijöitä ja työnantajia poistamaan näitä esteitä Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) puitteissa.

Katso lyhyt video EURES-raja-aluekumppanuuksista ja millaista tukea ne tarjoavat.

EURES-verkoston jäsenet ja kumppanit tekevät rajat ylittävää yhteistyötä parantaakseen työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä ulkomailla ja vahvistaakseen työnantajien valmiuksia vastaanottaa ulkomaisia työntekijöitä. Myös EURES-verkoston ulkopuoliset organisaatiot voivat osallistua kumppanuuksiin, jos ne voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Tyypillisiä kumppaneita ovat julkiset työvoimapalvelut, työnantajajärjestöt, yliopistot, liike-elämän järjestöt, ammattijärjestöt, kauppakamarit, paikallishallinnot ja muut vastaavat organisaatiot.

EURES-raja-aluekumppanuuksien tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja työnantajille tietoa ja neuvontaa rajat ylittävästä työskentelystä, rekrytoinnista ja työllistämisestä, välittää työpaikkailmoituksia ja tarjota palveluja ennen rekrytointia ja sen jälkeen. Asiantuntijat tukevat työntekijöitä näiden työuran kussakin vaiheessa ja vastaavat kysymyksiin rajat ylittävän työnteon käytännön seikoista.

EURES-raja-aluekumppanuuksien avulla seurataan myös rajat ylittävän liikkuvuuden virtauksia ja työmarkkinoiden kehitystä sekä tunnistetaan esteitä, jotka voivat haitata työntekijöiden liikkuvuutta rajat ylittävillä alueellisilla työmarkkinoilla.

Vuonna 2024, 2025 ja 2026 ESR+:n rahoitusta saa kuusi raja-aluekumppanuutta, jotka toimivat kahdeksan maan alueella.

EURES-T Grande Région

(Belgia, Ranska, Saksa ja Luxemburg)

EURES-T Oberrhein/Rhin supérieur

(Ranska, Saksa ja Sveitsi)

EURADRIA

(Italia ja Slovenia)

EURES-T Andalucía-Algarve

(Espanja ja Portugali)

EURES-T Extremadura-Alentejo

(Espanja ja Portugali)

EURES-T Norte de Portugal-Galicia

(Espanja ja Portugali)

Lisäksi on olemassa kumppanuuksia, jotka toimivat ilman EU:n rahoitustukea tai joita tuetaan EU:n muista rahoituslähteistä:

EURES-T Beskydy

(Tšekki, Puola ja Slovakia)

Lisätietoa oman alueesi työpaikoista saat etsimällä EURES-neuvojia kumppanuuden mukaan.