Gå til hovedindholdet
EURES

Eures i grænseregioner

EU's indre grænseregioner dækker 40 % af EU's område, og der bor næsten 2 mio. grænsependlere. Ifølge den seneste rapport om arbejdskraftmobilitet inden for EU var der mere end 1,3 mio. mennesker i EU, der boede i ét land og arbejdede i et andet.

Derfor kan grænsearbejdere i hverdagen opleve en række hindringer, fordi de nationale praksisser, sociale sikringsordninger, skatteregler og retssystemer er forskellige. Dertil kommer, at den offentlige transport ofte er mindre udviklet i grænseregioner sammenlignet med transport inde i landet, og det besværliggør også det at arbejde i udlandet i EU.

Eures hjælper grænsearbejdere med at overvinde disse hindringer ved at yde økonomisk støtte til grænseoverskridende partnerskaber inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+).

I disse partnerskaber arbejder Eures-medlemmerne og -partnerne sammen på tværs af grænserne for at forbedre arbejdstagernes mulighed for at arbejde i udlandet og arbejdsgiverne forudsætninger for at muliggøre dette. Organisationer, der ikke er en del af Eures-netværket, kan også deltage, hvis de kan hjælpe med disse forbedringer. Partnerne er normalt offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsgivergrupper og organisationer som universiteter, erhvervssammenslutninger, fagforeninger og handelskamre.

I 2022 og 2023 modtager 7 grænseoverskridende partnerskaber med deltagelse af 9 lande midler fra ESF+. Desuden er en række andre partnerskaber aktive uden at få økonomisk støtte fra EU.

De grænseoverskridende partnerskaber, der støttes af ESF+, er vist nedenfor. Klik på linkene for at få mere at vide om partnerskaberne og deres igangværende aktiviteter og tjenester eller for at anmode om mere information eller støtte:

 

Det overordnede mål med partnerskaberne er at udveksle information og rådgivning til jobsøgende og arbejdsgivere om arbejde og ansættelse på tværs af grænserne samt tilbyde jobformidlingsmuligheder og tjenester før og efter rekruttering.

De har ekspertpuljer, som hjælper arbejdstagerne i alle faser af deres arbejdsliv og besvarer spørgsmål om de praktiske forhold i forbindelse med arbejde på tværs af grænserne.

Partnerskaberne holder også øje med strømmene af arbejdstagere på tværs af deres respektive grænser og med, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig. Endelig finder de frem til de hindringer, der kan hæmme arbejdstagernes frie bevægelighed på det grænseoverskridende arbejdsmarked i deres region.

Hvert år gennemfører partnerskaberne talrige aktiviteter til gavn for både jobsøgende og arbejdsgivere.

Hvis du vil vide mere om jobmuligheder i din region, du søge på EURES vejledere ved grænseoverskridende partnerskab.