Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

EURES v přeshraničních regionech

Podle nejnovější zprávy o mobilitě pracovních sil v rámci EU regiony na vnitřních hranicích EU pokrývají 40 % území Unie. Žije v nich téměř 2 milionů přeshraničních pracovníků (tzv. pendlerů).

Přeshraniční pracovníci se však mohou každodenně potýkat s řadou překážek, jako jsou rozdílné vnitrostátní postupy, systémy sociálního zabezpečení, daňové předpisy či právní systémy. Stejně tak zaměstnavatelé v příhraničních regionech čelí četným překážkám při náboru zaměstnanců ze zahraničí.

Přeshraniční partnerství EURES pomáhají pracovníkům i zaměstnavatelům překonat tyto překážky v rámci Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

Podívejte se na krátké video o tom, jak přeshraniční partnerství EURES fungují a jak vám mohou pomoci:

Členové a partneři sítě EURES se snaží pomáhat lidem najít si práci za hranicemi a podnikům, aby tyto lidi zaměstnávali. Organizace, které nejsou součástí sítě EURES, se mohou na této pomoci rovněž podílet, pokud mají co nabídnout. Mezi partnery sítě jsou obvykle úřady práce, skupiny zaměstnavatelů a organizace jako univerzity, hospodářská sdružení, odbory a obchodní komory nebo regionální správní orgány.

Přeshraniční partnerství EURES si vyměňují informace a nabízejí poradenství uchazečům o práci i zaměstnavatelům, pokud jde o práci v pohraničí a nábor/zaměstnávání pracovníků z pohraničí, nabízejí volná místa a poskytují služby před náborem i po přijetí na pracovní místo. Skupiny odborníků pomáhají lidem v každé fázi jejich kariéry a rádi zodpoví případné dotazy ohledně praktických aspektů práce v pohraničí.

Přeshraniční partnerství EURES rovněž monitorují pohyb pracovníků přes hranice a vývoj na trhu práce a identifikují případné překážky, které mohou bránit volnému pohybu pracovníků v rámci regionálního přeshraničního trhu práce.

V letech 2024, 2025 a 2026 obdrží finanční prostředky z ESF+ šest přeshraničních partnerství EURES, do nichž je zapojeno osm zemí EU.

EURES-T Grande Région

(Belgie, Francie, Lucembursko a Německo)

EURES-T Oberrhein/Rhin supérieur

(Francie, Německo a Švýcarsko)

EURADRIA

(Itálie a Slovinsko)

EURES-T Andalucía-Algarve

(Portugalsko a Španělsko)

EURES-T Extremadura-Alentejo

(Portugalsko a Španělsko)

EURES-T Norte de Portugal-Galicia

(Portugalsko a Španělsko)

Kromě toho jsou partnerství také aktivní bez finanční podpory EU nebo s různými modely financování z EU:

EURES-T Beskydy

(Česko, Polsko a Slovensko)

Další informace o pracovních příležitostech ve vašem regionu vám poskytnou poradci sítě EURES.