Направо към основното съдържание
Лого
EURES

Транс-гранични партньорства на EURES

Регионите по вътрешните граници на ЕС обхващат 40 % от територията на ЕС и в тях живеят почти 2 милиона трансгранични работници. Според последния доклад относно трудовата мобилност в рамките на ЕС над 1,3 милиона души в ЕС са живели в една държава, а са работили в друга.

Въпреки това трансграничните работници може да срещат ежедневно редица пречки, като например различни национални практики, системи за социална сигурност, данъчни правила и правни системи. Освен това общественият транспорт често е по-слабо развит в трансграничните региони в сравнение с вътрешния транспорт, което допълнително възпрепятства възможността на хората да работят в чужбина в рамките на Съюза.

EURES помага на трансграничните работници да преодоляват тези пречки, като предоставя финансова подкрепа за трансгранични партньорства по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

В рамките на тези партньорства членовете и партньорите на EURES работят заедно през границите, за да увеличават възможностите за работниците да работят в чужбина, а работодателите — да ги наемат. Организации, които не са част от мрежата EURES, също могат да участват, ако могат да помогнат в това отношение. Сред партньорите обикновено са публични служби по заетостта, групи на работодателите и организации като университети, бизнес асоциации, профсъюзи и търговски камари.

През 2022 г. и 2023 г. 7 трансгранични партньорства, включващи 9 държави, получават финансиране по линия на ЕСФ+. Освен това редица други партньорства са активни без финансова подкрепа от ЕС.

Трансграничните партньорства, подкрепяни от ЕСФ+, са показани по-долу. Щракнете върху връзките, за да научите повече за партньорствата и техните текущи дейности и услуги или за да поискате допълнителна информация или подкрепа:

 

Основната цел на партньорствата е да обменят информация и съвети за търсещите работа и работодателите за работа и наемане на работа зад граница, да предлагат възможности за работа и да предоставят услуги преди и след наемането на работа.

На разположение са групи от експерти, които да подпомагат работниците на всеки етап от тяхната кариера и да отговарят на всички въпроси, които те могат да имат относно практическите аспекти на трансграничната работа.

Партньорствата също така наблюдават потоците от работници през съответните граници и развитието на пазара на труда и установяват пречките, които могат да възпрепятстват свободното движение на работници в рамките на регионалния трансграничен пазар на труда.

Всяка година партньорствата извършват многобройни дейности в подкрепа както на търсещите работа, така и на работодателите.

За допълнителни съвети относно възможностите за работа във вашия регион потърсете съветници на EURES по трансгранично партньорство.