Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok21. júna 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

EURES Rumunsko pomáha mladým uchádzačom o zamestnanie nájsť učňovské vzdelanie v Nemecku

Od začiatku finančnej krízy zaznamenala EÚ vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí. Niektoré krajiny však pocítili tieto účinky viac ako iné a Nemecko je jedinou krajinou, v ktorej nezamestnanosť mladých ľudí v období od krízy v skutočnosti klesla.

EURES Romania helps young jobseekers find apprenticeships in Germany
EURES

V skutočnosti podľa Nemeckého federálneho štatistického úradu Destatis  bola miera zamestnanosti mládeže v Nemecku v roku 2016 (7,1 %) na najnižšej úrovni od začiatku 90. rokov.

V roku 2013 nemecká vláda zriadila program MobiPro-EU – The Job of my Life na riešenie tejto otázky tým, že mladým ľuďom z iných členských štátov EÚ s vyššou mierou nezamestnanosti poskytuje možnosť absolvovať odborné vzdelávanie v Nemecku.

V roku 2015 sa na systéme začala podieľať Krajská agentúra pre zamestnanosť v Bacau, ktorá je súčasťou EURES Rumunsko, po tom, ako bola pozvaná na spoluprácu Nemeckými medzinárodnými službami zamestnanosti (ZAV), ktoré boli zodpovedné za nábor stážistov do programu.

EURES Rumunsko bolo požiadané, aby zorganizovalo výber kandidátov vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí by mali záujem o odborné vzdelávanie v Nemecku. Čoskoro začali prípravu na náborové podujatie v Bacau, ktoré sa konalo vo februári 2015.

„Inzerovali sme v médiách, na národných a miestnych portáloch a tiež sme posielali e-maily a správy telefónmi všetkým mladým ľuďom vo veku 15 až 25 rokov registrovaným v našej databáze a informovali sme ich o tomto projekte," pripomína poradkyňa EURES Alina-Elena Ciorchelia .s

Alina-Elena a manažérka rumunskej národnej agentúry pre zamestnanosť Florina Andreea Avram sa na podujatí zúčastnili spolu s dvoma zástupcami ZAV Rostock. Na podujatí sa zúčastnilo 35 mladých ľudí, výsledkom čoho bolo v Nemecku nájdených 24 umiestnení.

MobiPro-EU – The Job of my Life bola založená na nemeckom systéme Duálneho vzdelávania, čo je druh duálneho učňovského vzdelávania, ktoré kombinuje výcvik na pracovisku s vyučovaním v triede.

Podľa Alina-Eleny sa tento duálny systém ukázal ako úspešný spôsob, ako integrovať mladých Rumunov na nemecký trh práce, pretože získavajú nielen kvalifikáciu a pracovné skúsenosti, ale aj znalosť nemeckého jazyka a ďalšie dôležité životné zručnosti.

„Týmto spôsobom nemecké spoločnosti získavajú mladých ľudí už v počiatočnom štádiu a tí zároveň pracujú a študujú (3-4 dni v spoločnosti, 1-2 dni v škole), získavajú aj sebavedomie, nových priateľov, učia sa byť nezávislí a zarábať si vlastné peniaze a preberajú nové úlohy, ktoré vytvára život v novom prostredí", vysvetľuje Alina-Elena.

Tento projekt poskytoval účastníkom finančnú podporu tak pre počiatočné jazykové kurzy v Rumunsku, ako aj počas ich odborného vzdelávania v Nemecku. Pokryl tiež cestovné výdavky na rozhovory a ponúkol podporu pri pomoci účastníkom zvykať si na život a prácu v Nemecku.

Účasť EURES Rumunska na programe MobiPro-EU – The Job of my Life bol skvelým príkladom úspešnej spolupráce medzi národným úradom EURES a vládou iného členského štátu EÚ.

Ukázalo sa to byť vzájomne prospešným pre uchádzačov o zamestnanie v Rumunsku, ktorí boli ochotní presťahovať sa do zahraničia pri hľadaní príležitostí na vzdelávanie, a pre zamestnávateľov v Nemecku, ktorí sa snažili získať nových učňov, aby podporili ich podnikanie.

„MobiPro-EU – The Job of my Life’ bol pilotným programom nemeckej vlády, ktorá prebiehala štyri roky od roku 2013 do roku 2016. Viac informácií o programe sa nachádza na  webovej stránke programu.

 

Súvisiace odkazy:

Destatis – Youth employment in Germany

MobiPro-EU – The Job of my Life

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcusiete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na sieti LinkedIn

Témy
osvedčený postup EURESExterné správy EURESExterné zainteresované stranyPracovné dni/podujatiaSprávy z trhu práce/správy o mobiliteTrendy náboruÚspešné príbehyMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.