Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES
Alt nuachta13 Meán Fómhair 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Deiseanna EURES: An méid is gá a bheith ar eolas agat

Chun lántairbhe a bhaint as na deiseanna a chuireann EURES ar fáil, tá treoir ghairid curtha le chéile againn. Mura bhfuil a fhios agat conas is féidir leis an ardán cabhrú leat, léigh ar aghaidh.

EURES opportunities: What you need to know
EURES

An post is ansa leat ar domhan a aimsiú

Stórálann EURES na mílte CV ar féidir le fostóirí ar fud na hEorpa teacht orthu go héasca tráth ar bith. Cuireann sé réimse leathan folúntas chun cinn i ngach earnáil freisin – níl le déanamh agat ach an cineál poist atá uait a chuardach. Nuair a aimsíonn tú folúntas oiriúnach, lean na céimeanna simplí a leagann EURES amach chun taispeáint don fhostóir go bhfuil spéis agat ann agus cuir iarratas isteach. Idir an dá linn, má bhíonn aon cheisteanna agat maidir leis an bpost nó leis an tír ina bhfuil an post, is féidir leat dul i dteagmháil le Comhairleoir áitiúil EURES, duine a bheidh sásta ceisteanna a fhreagairt agus cabhrú le do chuardach.

Ag socrú isteach in áit nua

B’fhéidir go mbeifeá in áit nua mar gheall ar phost nua. Má aistríonn tú chuig réigiún nua nó chuig tír nua, bíonn sé dúshlánach agus scáfar in amanna, ach áirithíonn EURES nach mbíonn tú leat féin leis an aistriú. Tugann Comhairleoirí áitiúla EURES treoir duit trí gach céim den aistriú. Bíonn taithí acu ar gach gné a bhaineann le hathlonnú agus is féidir leo tacú leat le gach rud, lena n-áirítear cóiríocht a aimsiú agus cuntas bainc nua a oscailt.

Líonrú

Mar chuid dá mhisean chun cuardaitheoirí poist a mheaitseáil le poist, tá ról lárnach ag EURES maidir le Laethanta Fostaíochta Eorpacha (Ar líne) a eagrú, ar imeachtaí earcaíochta iad a cheanglaíonn fostóirí ar fud na hEorpa le cuardaitheoirí poist. Sna himeachtaí déanann fostóirí rannpháirteacha atá ag lorg oibrithe cuir i láthair agus bíonn pointí faisnéise ann freisin maidir le hobair thar lear. Tugtar deis do chuardaitheoirí poist a iarraidh ar chuideachtaí éagsúla faoina ndálaí oibre, faoin margadh saothair, faoi phróisis earcaíochta agus fiú faoi phoist atá á bhfógairt acu. Ní hamháin go bhféadfadh fostaíocht a bheith mar thoradh ar bhualadh le fostóirí, is deis é do líonra a leathnú agus tuilleadh a fhoghlaim faoin gcaoi a n-oibríonn eagraíochtaí.

Teacht ar thacaíocht bhreise

Ní próiseas éasca i gcónaí é post a aimsiú agus athlonnú a dhéanamh, agus is é sin an fáth a gcuireann EURES níos mó ná liosta folúntas amháin ar fáil. Tá beagnach 1,000 Comhairleoir EURES ar fáil chun treoir a thabhairt duit le linn do ghairme, ag freagairt do cheisteanna go léir ar an mbealach ar fad. Tá comhairleoirí áitiúla i ngach réigiún a dhéanann speisialtóireacht i bhfaisnéis, treoir agus socrúchán a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon. I gcásanna áirithe cuidíonn EURES leat rochtain a fháil ar thacaíocht airgeadais, mar shampla deontais agus dearbháin taistil, lena áirithiú go bhfuil d’aistriú poist chomh réidh agus is féidir, mar aon le deiseanna foghlama agus forbartha chun do thacar scileanna a fhorbairt agus é a thaispeáint d’fhostóirí féideartha. Trí ghníomhaíochtaí agus tionscnaimh amhail Scéim Soghluaisteachta Spriocdhírithe EURES agus Europass, a úsáid, oibríonn EURES chun na huirlisí atá ag teastáil uait i do ghairm a thabhairt duit.

Leideanna agus cleasa nua a fháil

Ar láithreán gréasáin thairseach EURES tá leathanach tiomnaithe do leideanna agus moltaí praiticiúla chun cabhrú leat nascleanúint trí dheiseanna fostaíochta, aistriú thar theorainneacha agus maireachtáil san Eoraip. Clúdaíonn siad an chaoi agus an áit ar féidir teacht ar fhaisnéis faoin margadh saothair, faoi ghnéithe dlíthiúla na soghluaisteachta, faoi iarratas a dhéanamh ar phoist, agus faoi na rudaí is tábhachtaí ar cheart machnamh a dhéanamh orthu san aistriú chuig tír nua.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil maidir le seirbhísí EURES ar chodanna éagsúla den láithreán gréasáin seo. Aimsigh sonraí teagmhála ar Bhaill agus ar Chomhpháirtithe EURES ar an leathanach “EURES i do thír féin” nó dul i dteagmháil le Comhairleoir EURES go díreach ar an nguthán, trí ríomhphost nó trí chomhrá. Is féidir dul i dteagmháil freisin le Deasc Chabhrach EURES maidir le cabhair leis an tairseach a úsáid nó le haon cheisteanna eile a d’fhéadfadh a bheith agat.

Tá go leor le fáil amach, mar sin cláraigh le haghaidh cuntas saor in aisce inniu chun tús a chur leis!                                                                                                                                        I gcomhpháirt le EURES, an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile.

 

Naisc ghaolmhara:                                                                                                           

Laethanta Fostaíochta Eorpacha (Ar líne)

Scéim Soghluaisteachta Spriocdhírithe EURES

Europass

Leideanna agus Moltaí

EURES i do thír féin

Téigh i dteagmháil le Comhairleoir EURES

Deasc Chabhrach EURES

Cláraigh le haghaidh cuntas saor in aisce
 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtBosca uirlisí AE le haghaidh soghluaisteachtaCleachtas is fearr EURESoiliúint EURESÓige
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.