Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES
Alt nuachta3 Feabhra 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Cuidíonn EURES le cuardaitheoir poist as an tSlóvaic obair oilte a fháil san Fhionlainn

Fuair Alexandra Mikulášová obair ag gníomhaireacht earcaíochta na Fionlainne, Econia. Tá rath ar an gcomhpháirtíocht idir EURES na Fionlainne agus Econia ó 2014 i leith.

Janne Vainikkala and Alexndra Mikulaslova
Janne Vainikkala and Alexndra Mikulaslova

Bhí Alexandra i bpost in earnáil onnmhairithe na Slóvaice ar feadh dhá bhliain go leith nuair a bhraith sí nach raibh aon dul chun cinn á dhéanamh aici a thuilleadh. Thosaigh sí ag smaoineamh ar a cairde agus ar a cairde scoile a d’aistrigh thar lear, agus smaoineamh suimiúil a bhí ann ina barúil. “Bhí a fhios agam gur mhian liom triail a bhaint as an saol thar lear agus beagán taistil a dhéanamh, agus mar sin bhí sé tarraingteach. Roghnaigh mé an Fhionlainn bunaithe ar eispéireas mo chairde a bhí ann cheana féin,” a deir sí.

A bhuí le EURES, fuair Alexandra agus a buachaill obair i dtionscal an bhia san Fhionlainn, nach raibh cáilíochtaí sonracha ná scileanna teanga Fionlainnise ag teastáil ina leith. Sa deireadh, d’fhág sí an post seo chun staidéar a dhéanamh ar an bhFionlainnis.

“Le linn an staidéir teanga, bhí mé ag lorg intéirneachta, mar sin chuaigh mé i dteagmháil le m’fhostóir Fionlannach roimhe sin. Bhí suim agam i dtascanna acmhainní daonna agus i bpárolla, de thairbhe go ndearna mé staidéar sa tSlóvaic ar airgeadas, ar bhaincéireacht agus ar infheistíochtaí, agus aird ar leith ar bhainistíocht airgeadais,” a deir sí. “Nuair a chuaigh mé i dteagmháil leis an gcuideachta, bhí sí tar éis teacht le chéile le bheith mar chuid de Econia, cuideachta eile Fhionlannach atá ina Ball de EURES freisin. Cuireann Econia seirbhísí earcaíochta ar fáil d’iarratasóirí ó gach cearn den domhan.”

Ó 2014 i leith, tá Comhairleoir EURES Fionnlanach, Tomi Puranen, ag obair go dlúth le Janne Vainikkila ó Econia chun tacú le cuardaitheoirí poist trí aontaí poist, turais earcaíochta, seimineáir, ceardlanna, craoltaí TE-beo agus físeáin faisnéise a sheachadadh. Ghlac siad páirt freisin le chéile san imeacht EURES in Action sa Róimh in 2022.

“Is sampla an-mhaith í Alexandra den chaoi a bhforbraíonn daoine i dtír nua agus den chaoi a mbunaíonn siad a n-áit i gcultúr agus i gcleachtadh oibre nua,” a deir Janne.

“Nuair a d’fhoghlaim Alexandra Fionlainnis, tháinig sí ar ais ag obair in Econia chun a saineolas féin a chur ar fáil maidir le tuarastail a ríomh. Léiríonn sé sin conas is féidir obair a aimsiú i do réimse saineolais féin níos déanaí, nuair a bheidh an teanga áitiúil foghlamtha agat,” a deir Tomi.

Tá Alexandra ag obair ag Econia le cúig mhí anois, agus insíonn sí conas a rinne sí machnamh, mar gheall ar an bpost atá aici anois, ar a turas féin agus í ag aistriú thar lear.

“Táim buíoch as an deis chun cuidiú agus tacú le hoibrithe agus le hiarratasóirí i gcásanna ina raibh mé féin san am atá caite,” a deir sí. “Is dúshlán é i gcónaí don duine athrú mar seo, agus fuair mé go leor amach fúm féin. Táim tar éis bualadh le daoine nua agus tá cairde nua agam, d’fhoghlaim mé faoi chultúir éagsúla, agus thug sé léargas nua dom.”

Tá fonn ar Alexandra na seirbhísí a chuir EURES ar fáil chun cabhrú léi aistriú thar lear a mholadh. “Níl sé furasta aistriú thar lear, mar sin teastaíonn cinnteachtaí ó dhaoine chun cabhrú leo an cinneadh sin a dhéanamh. Tá iontaoibh an-tábhachtach. Tacaíonn údaráis agus oifigigh le seirbhísí EURES, rud a chabhraíonn go leor leis sin.Mholfainn EURES do chuardaitheoirí poist as an tSlóvaic go cinnte, mar is bealach sábháilte é chun post a fháil i dtír eile.”

An bhfuil spéis agat a bheith ag obair thar lear? Féach ar thairseach EURES le haghaidh folúntastéigh i dteagmháil le Comhairleoir EURES chun tacaíocht a fháil.

 

Naisc ghaolmhara:

Econia

EURES: Aimsigh post san Eoraip

Téigh i dteagmháil le Comhairleoir EURES

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Scéalta ratha
Cuid(eanna) gaolmhara
Seirbhísí EURES
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.