Mur għall-kontenut ewlieni
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet16 Mejju 2019L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Imħabbra r-rebbieħa tal-kompetizzjoni tal-midja soċjali ta’ #EUmovers

Id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni rrikonoxxa l-aqwa ħames karigi fil-midja soċjali tal-kampanja #EUmovers.

#EUmovers social media contest winners announced
EURES

Fl-2018 ġie ċċelebrat is-60 anniversarju tar-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-50 anniversarju tar-regolamenti tat-twaqqif dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema. Biex jiġu ċċelebrati dawn iż-żewġ stadji importanti, il-Kummissjoni Ewropea ħeġġet liċ-ċittadini li bbenefikaw minn dawn id-drittijiet biex jaqsmu l-istejjer tagħhom fuq il-midja soċjali permezz tal-kampanja#EUmovers.

Dawn huma l-ħames rebbieħa u l-karigi tagħhom:

Juho-Pekka Palomaa (il-Finlandja)

Bħal daż-żmien sena, kont qed niffaċċja bidla fil-ħajja li ma kontx ċert dwar x’kien mistenni minni. Kont bla xogħol għal sitt xhur wara l-gradwazzjoni tiegħi meta f’daqqa waħda rċevejt sejħa għall-Estonja. Jien ippubblikajt is-CV tiegħi fuq il-pjattaforma tal-EURES u forsi xahar wara rċevejt notifika f’email li kienet tgħid li xi ħadd kien ra l-profil tiegħi u bagħat messaġġ. Kienet offerta ta’ xogħol fil-pajjiż ġar tiegħi, l-Estonja. Wara l-intervista ddeċidejt li nieħu ċans. Ma kontx naf ħafna dwar il-pajjiż u lanqas il-belt innifisha ħlief li l-lingwa tixbah il-Finlandiż, biss tinstema’ ftit aktar stramba. Ksibt ħafna materjal ta’ informazzjoni dwar iċ-ċaqliq lejn l-Estonja, u l-affarijiet dehru promettenti. Minkejja li l-pagi huma ħafna aktar baxxi, deher li l-pajjiż kien tassew għamel qabża diġitali għaċ-ċittadin tiegħu biex jagħmel l-aħjar li jista’ mill-għajxien. Matul iż-żjara tiegħi hemmhekk, iltqajt man-nies lokali f’avvenimenti ta’ board games, għamilt kors b’xejn tal-lingwa Estonjana u sirt naf nies oħra li jgħixu barra minn pajjiżhom, żort tabib tal-familja b’xejn, iffirmajt dokumenti b’mod diġitali u gawdejt minn trasport pubbliku b’xejn fost kultura rikka u antika fejn in-nies jistgħu jitkellmu bl-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż u r-Russu. M’għadnix ngħix fil-belt, iżda din il-belt għadha timmeraviljani bl-istorja antika tagħha u fl-istess ħin b’sistemi ġodda ta’ teknoloġija avvanzata u ta’ konvenjenza. Li nkun parti mill-Estonjani jiċċelebraw il-100 indipendenza tagħhom din is-sena kienet iċ-ċirasa fuq il-kejk. Nista’ nara futur sabiħ għal nazzjon żgħir!

Carola Bosio (l-Italja)

Ħej! Iva, naħseb li jiena ċittadina vvizzjata biex niċċaqlaq lejn pajjiżi tal-UE minn mindu kelli 20 sena. Meta kelli 20, għext Lille, fi Franza għal skambju doppju ta’ lawrja universitarja li fetaħli moħħi b’mod irrimedjabbli! Ta’ 23 sena, għext Milan biex nibda l-karriera tiegħi! Ta’ 27 sena, għext Madrid għal xahar għall-gost ! Issa nista’ nigdeb u ngħid li nitkellem bl-Ispanjol. Ta’ 28 sena, għext Pariġi, fi Franza għall-imħabba u għax-xogħol! Hemmhekk, tlift ‘l-imħabba’ tiegħi iżda sibt żewġt iħbieb ‘għal dejjem’! Ok ok....illum għandi 38 sena, raġel u tewmin ta’ sentejn...tgħid wasal iż-żmien biex nieqaf? LE! Morna ngħixu l-Irlanda biż-żewġt itfal ċkejknin u mqarbin tagħna għal avventura ta’ familja Ewropea! Issa qed naħdem għal Università Irlandiża u ġarrejt il-familja kollha miegħi. JIEN INĦOBB L-EWROPA.

Sheila Margaret Ward (ir-Renju Unit)

Wara li studjajt l-Ispanjol u l-Portugiż fl-Università ta’ Leeds fis-sittinijiet bdejt il-karriera ta’ għalliema tal-EFL. Meta r-Renju Unit issieħeb fl-UE, kont kuntenta għax kont dejjem emmint f’din l-idea. Wara tagħlim fir-Renju Unit, fi Spanja u f’pajjiżi oħra, fl-1980 ġejt il-Portugall biex naħdem mal-British Council. Wara li l-Portugall issieħeb fl-UE, l-ivvjaġġar minn post għall-ieħor sar ħafna aktar faċli mingħajr ir-restrizzjonijiet doganali. Bħala għalliema tal-Ingliż, għallimt ħafna studenti li kienu qed iħejju għall-programm Erasmus u dejjem kont impressjonata bl-opportunitajiet li joffri. Qabel ma rtirajt fl-2010, mort fl-uffiċċju tal-pensjonijiet Portuġiż u mlejt formola fejn kelli nsemmi l-pajjiżi kollha tal-UE li kont ħdimt fihom. Dak kollox. Meta rtirajt, bdejt nirċievi l-pensjoni tiegħi awtomatikament mill-Portugall, ir-Renju Unit u Spanja. Kollox kien effiċjenti ħafna. Issa ppubblikajt tliet kotba tat-tfal bilingwi fil-Portugall u niddedika l-ħin tiegħi biex inħeġġeġ il-bilingwiżmu. Aħna l-Ewropej għandna ħafna affarijiet komuni u t-tagħlim ta’ lingwi oħrajn għandu jkun prijorità fis-sistemi kollha tal-iskejjel.

Filipa Rodrigues (il-Portugall)

Jien bint l-Ewropa. Nemmen f’Ewropa mingħajr fruntieri u fejn kull differenza kulturali ssir pont bejn in-nies... u dawn id-differenzi jagħmluna aħjar u jgħinuna nifhmu aħjar id-dinja. L-ewwel vjaġġ tiegħi fl-Ewropa kien lejn Spanja, il-pajjiż ħdejn tiegħi... il-Portugall. Kont tifla u mort mal-familja tiegħi. L-ewwel vjaġġ mal-ħbieb kien lejn ir-Renju Unit, u kont qed nistudja fi skola sekondarja. Kelli esperjenzi ta’ taħriġ fir-Renju Unit u l-Greċja. Għamlit l-internship Erasmus+ fir-Renju Unit. Ivvjaġġajt lejn l-Italja, l-Iskozja, l-Iżvizzera, Spanja (erġajt)..u qed nippjana li nivvjaġġa lejn ħafna oħrajn. Din is-sena ddeċidejt li niċċaqlaq lejn l-Irlanda. Fittixt xogħol fil-portal tal-EURES u, wara sibt dak li xtaqt, kelli l-appoġġ tal-EURES fil-proċess kollu ta’ rilokazzjoni tiegħi lejn l-Irlanda. Inħobbu lil dan il-pajjiż... l-istorja, il-kultura, in-nies, in-natura... Kont ixxurtjata li kbirt f’Ewropa magħquda, Ewropa li tagħtini opportunitajiet kull darba li nfittixhom. Ewropa fejn għandi d-drittijiet tiegħi... fejn inħossni sikura. Inħossni kburija li jien bint l-Ewropa!

Chloé Jorigny-Casteuble (Franza)

L-aqwa preżentazzjoni bil-vidjow

Jien Chloé, għandi 24 sena u ili ngħix il-Belġju għal sena. Bħalissa qed naħdem għas-Sigurta Soċjali FPS u qed naħdem fuq il- Brexit :) Inħobb nivvjaġġa ħafna u għamilt diversi internships madwar l- UE. Ivvjaġġajt ħafna matul l-istudji tiegħi u xogħli.

 

Links relatati:

L-aqwa preżentazzjoni bil-vidjow

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulenttal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Onlineli ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Aħbarijiet esterni tal-EURESAħbarijiet/rapporti/statistikaMidja soċjaliStejjer ta' suċċessŻgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
L-Għajxien u x-Xogħol
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.