Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel17 mars 2022Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

EU föreslår ett direktiv för att skydda plattformsarbetarnas rättigheter

För att uppmärksamma Europaåret för ungdomar vill vi ta upp ett ämne som berör många unga människor – plattformsarbete. I den här artikeln kan du läsa om vad plattformsarbete är, vilka utmaningar plattformsarbetare möter och hur EU vill ta itu med dem.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Vad är plattformsarbete?

Plattformsarbete är ett nytt sätt att organisera lönearbete genom digitala plattformar. Plattformsarbetare kontaktas via nätet för att tillhandahålla många olika typer av betalda tjänster. Några exempel på sådana plattformar är Uber, Bolt och Upwork.

Plattformsekonomin har många fördelar, både för arbetstagarna och konsumenterna. Med låga tillträdeskrav och flexibla arbetstider gör digitala plattformar det lättare att bli egenföretagare och få inkomst oavsett social status.

Enligt Europeiska kommissionen uppskattades inkomsterna från plattformsekonomin i EU under 2020 till så mycket som 20 miljarder euro. Bara i EU finns det över 500 digitala arbetsplattformar och över 28 miljoner plattformsarbetare.

Vilka utmaningar kan plattformsarbetare möta?

Plattformsarbetare klassificeras nästan alltid som egenföretagare av plattformarna. Enligt de flesta rättssystem i Europa betyder detta att de saknar eller har begränsad tillgång till arbetarskydd. Det rör till exempel rätt till kollektivavtal, arbetsmiljöskydd och sociala trygghetssystem.

Dessutom är sysselsättningen och inkomsten ofta oförutsägbar och styrs av algoritmer som ligger utanför arbetstagarnas kontroll. Arbetsvillkoren varierar beroende på typen av plattform och uppgifter och den kompetensnivå som krävs för att utföra dessa uppgifter.

EU:s direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

I december 2021 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv för att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete. Förslaget till direktiv innehåller en lista över kriterier som ska användas för att avgöra om plattformen är arbetsgivare. Om plattformen uppfyller de nödvändiga kriterierna förutsätts den juridiskt sett vara arbetsgivare. Till följd av förslaget till direktiv uppskattas det att mellan 1,7 och 4,1 miljoner människor kan komma att omklassificeras som arbetstagare. Andra kan bli egenföretagare på riktigt eftersom vissa plattformar kan komma att justera sina affärsmodeller.

Plattformsarbetare som klassificeras som arbetstagare har tillgång till

  • garanterad vilotid och betald semester,
  • minst den nationella eller sektorsspecifika minimilönen (i tillämpliga fall),
  • arbetsmiljöskydd,
  • förmåner vid arbetslöshet, sjukdom och hälso- och sjukvård,
  • föräldraledighet,
  • pensionsrättigheter,
  • förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar.

Kommissionens förslag till direktiv syftar också till att öka insynen i plattformarnas användning av algoritmer genom att säkerställa mänsklig övervakning och rätten att invända mot automatiserade beslut.

Nationella myndigheter har ofta svårt att få tillgång till uppgifter som rör plattformar och personer som arbetar genom dem. Kommissionens förslag syftar till mer insyn när det gäller plattformarna genom att klargöra vilka skyldigheter som finns att deklarera arbete till de nationella myndigheterna. Enligt de nya reglerna måste plattformarna ge de nationella myndigheterna tillgång till viss information om sin verksamhet och de personer som arbetar genom plattformarna.

Andra resurser för plattformsarbetares rättigheter

Initiativ för plattformsekonomin: I Eurofounds webbarkiv finns uppgifter om en lång rad nationella initiativ som rör plattformsekonomin. Du kan använda filtret för att göra en landsspecifik sökning.

Initiativ för att förbättra plattformsarbetarnas villkor: syften, metoder, styrkor och svagheter: I denna rapport från Eurofound bedöms några av initiativen i medlemsstaterna som syftar till att ta itu med de negativa aspekterna av plattformsarbete och det ges rekommendationer om ytterligare åtgärder.

Frågor och svar: bättre arbetsvillkor för plattformsarbete: Europeiska kommissionen svarar på vanliga frågor om plattformsekonomin och ger mer information om sitt förslag till direktiv samt länkar till resurser.

Plattformsarbete är bara ett av de alternativ som finns tillgängliga för att hjälpa unga arbetssökande att komma igång med sitt yrkesliv. Läs denna artikel för att få reda på mer om möjligheter till praktik för unga människor i EU.

 

Länkar:

Förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete

Initiativ för att förbättra plattformsarbetarnas villkor: syften, metoder, styrkor och svagheter

Initiativ för plattformsekonomin

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

Frågor och svar: bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

Europaåret för ungdomar: praktik

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapArbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikUngdom
Relaterade avsnitt
Arbetsmarknadsinformation
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesTransportation and storage

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.