Pāriet uz galveno saturu
EURES
Raksts par jaunumiem2022. gada 17. martsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

ES ierosina direktīvu platformu darbinieku tiesību aizsardzībai

Lai atzīmētu Eiropas Jaunatnes gadu, mēs vēlamies iepazīstināt ar tematu, kas skar daudzus jauniešus, proti, platformu darbu. Šajā rakstā jūs uzzināsiet, kas ir platformu darbs, ar kādām problēmām saskaras platformu darbinieki un kā ES plāno tās risināt.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Kas ir platformu darbs?

Platformu darbs ir jauns veids apmaksāta darba organizēšanai, izmantojot digitālās platformas. Platformu darbiniekiem var piekļūt tiešsaistē, lai sniegtu plašu maksas pakalpojumu diapazonu. Daži šādu platformu piemēri ir Uber, Bolt un Upwork.

Platformu ekonomikai ir daudz ieguvumu gan darbiniekiem, gan patērētājiem. Ar zemām ienākšanas prasībām un elastīgu darba laiku digitālajās platformās cilvēkiem ir vieglāk kļūt par pašnodarbinātām personām un gūt ienākumus neatkarīgi no viņu sociālā statusa.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju tika lēsts, ka ieņēmumi no platformu ekonomikas Savienībā 2020. gadā sasniegs 20 miljardus EUR. Eiropas Savienībā vien ir vairāk nekā 500 digitālo darba platformu un vairāk nekā 28 miljoni platformu darbinieku.

Kādas ir dažas no problēmām, ar kādām saskaras platformu darbinieki?

Platformas gandrīz vienmēr klasificē platformas darbiniekus kā pašnodarbinātas personas. Lielākajā daļā Eiropas tiesību sistēmu tas nozīmē, ka tām nav vai ir ierobežota piekļuve darba aizsardzībai, piemēram, darba koplīguma slēgšanas tiesībām, veselības un drošības aizsardzībai un sociālā nodrošinājuma sistēmām.

Turklāt nodarbinātība un ienākumi bieži vien ir neprognozējami un tos nosaka algoritmi, kas ir ārpus darbinieku kontroles. Darba nosacījumi atšķiras atkarībā no platformas veida, uzdevumu rakstura un šo uzdevumu veikšanai nepieciešamo prasmju līmeņa.

ES direktīva par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

Eiropas Komisija 2021. gada decembrī ierosināja direktīvu darba nosacījumu uzlabošanai platformu darbā. Ierosinātajā direktīvā ir sniegts kritēriju saraksts, lai noteiktu, vai darba devējs ir platforma. Ja platforma atbilst vajadzīgajiem kritērijiem, to juridiski uzskata par darba devēju. Saskaņā ar ierosināto direktīvu tiek lēsts, ka par darbiniekiem varētu pārklasificēt 1,7 līdz 4,1 miljonu cilvēku. Citi var kļūt par reāliem pašnodarbinātajiem, jo dažas platformas var pielāgot savus uzņēmējdarbības modeļus.

Klasificēšana par darbiniekiem nozīmē, ka platformu darbiniekiem būs piekļuve:

  • garantētam atpūtas laikam un apmaksātam atvaļinājumam;
  • vismaz valsts vai nozares minimālajai algai (attiecīgā gadījumā);
  • drošībai un veselības aizsardzībai;
  • bezdarbnieka, slimības un veselības aprūpes pabalstiem;
  • bērna kopšanas atvaļinājumam;
  • pensijas tiesībām;
  • pabalstiem saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām.

Komisijas ierosinātās direktīvas mērķis ir arī palielināt pārredzamību attiecībā uz algoritmu izmantošanu platformās, nodrošinot cilvēka veiktu uzraudzību un tiesības apstrīdēt automatizētus lēmumus.

Valstu iestādēm bieži vien ir grūtības piekļūt datiem, kas attiecas uz platformām, un cilvēkiem, kuri tajās strādā. Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt lielāku pārredzamību par platformām, precizējot spēkā esošos pienākumus deklarēt darbu valstu iestādēm. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem platformām būs jādara valsts iestādēm pieejama zināma informācija par savu darbību un cilvēkiem, kuri ar to starpniecību strādā.

Citi resursi par platformu darbinieku tiesībām

Platformu ekonomikas iniciatīvas: Šajā Eurofound tīmekļa repozitorijā ir apkopotas dažādas valstu iniciatīvas saistībā ar platformu ekonomiku. Meklēšanai konkrētā valstī jūs varat izmantot filtrēšanu.

Iniciatīvas apstākļu uzlabošanai platformu darbiniekiem:Mērķi, metodes, stiprās un vājās puses: Šajā Eurofound ziņojumā ir izvērtētas dažas iniciatīvas dalībvalstīs ar mērķi novērst platformu darba negatīvos aspektus, kā arī sniegti ieteikumi turpmākai rīcībai.

Jautājumi un atbildes:Darba nosacījumu uzlabošana platformu darbā: Eiropas Komisija atbild uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par platformu ekonomiku un sniedz vairāk informācijas par ierosināto direktīvu, kā arī saites uz resursiem.

Platformu darbs ir tikai viena no iespējām, kas pieejama gados jauniem darba meklētājiem karjeras uzsākšanai. Iepazīstieties ar šo rakstu, lai uzzinātu vairāk par stažēšanās iespējām, kādas pieejamas jauniešiem ES.

 

Saistītās saites:

Darba nosacījumu uzlabošana platformu darbā

Iniciatīvas nosacījumu uzlabošanai platformu darbiniekiemMērķi, metodes, stiprās un vājās puses

Platformu ekonomikas iniciatīvas

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

Jautājumi un atbildes:Darba nosacījumu uzlabošana platformu darbā

Eiropas Jaunatnes gads:Stažēšanās

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Atrast EURES padomdevējus

Dzīves un darba apstākļi EURES valstīs

EURES Darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Gaidāmie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
UzņēmējdarbībaDarba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiZiņas/ziņojumi/statistikaJaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
Informācija par darba tirgu
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesTransportation and storage

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.