Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva17. března 2022Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

EU navrhuje směrnici na ochranu práv pracovníků platforem

Při příležitosti Evropského roku mládeže bychom vám rádi představili téma, které se týká mnoha mladých lidí – práce prostřednictvím platforem. V tomto článku se dozvíte, co je to práce prostřednictvím platforem, jakým problémům pracovníci platforem čelí a jak je EU hodlá řešit.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Co je to práce prostřednictvím platforem?

Práce prostřednictvím platforem je nová forma organizování placené práce prostřednictvím digitálních platforem. Pracovníci platforem poskytují širokou škálu placených služeb a za tímto účelem jsou kontaktováni on-line. Příkladem takových platforem je Uber, Bolt a Upwork.

Ekonomika platforem má řadu výhod pro pracovníky i spotřebitele. Digitální platformy uplatňují nízké požadavky pro přijetí a umožňují pružnou pracovní dobu, v důsledku čehož je snazší stát se osobou samostatně výdělečně činnou a vydělávat si bez ohledu na sociální postavení.

Podle Evropské komise se příjmy z ekonomiky platforem v EU v roce 2020 odhadovaly až na 20 miliard EUR. Jen v EU existuje více než 500 digitálních pracovních platforem a více než 28 milionů pracovníků platforem.

Jakým problémům čelí pracovníci platforem?

Pracovníci platforem jsou platformami téměř vždy klasifikováni jako osoby samostatně výdělečně činné. Ve většině právních systémů v Evropě to znamená, že nemají žádný nebo jen omezený přístup k ochraně při práci, která zahrnuje např. práva na kolektivní vyjednávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systémy sociálního zabezpečení.

Práce a příjmy jsou navíc často nepředvídatelné a odvíjí se od algoritmů, nad nimiž pracovníci nemají kontrolu. Pracovní podmínky se liší v závislosti na typu platformy, povaze úkolů a úrovni požadovaných dovedností k vykonávání těchto úkolů.

Směrnice EU o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem

V prosinci 2021 Evropská komise navrhla směrnici, jejímž cílem je zlepšit pracovní podmínky při práci prostřednictvím platforem. Navrhovaná směrnice uvádí seznam kritérií pro určení toho, zda je platforma zaměstnavatelem. Pokud platforma splňuje nezbytná kritéria, je z právního hlediska považována za zaměstnavatele. Odhaduje se, že v důsledku navrhované směrnice by 1,7 až 4,1 milionu osob mohlo být nově klasifikováno jako zaměstnanci. Ostatní by se mohly stát skutečně samostatně výdělečně činnými osobami, jelikož některé platformy zřejmě upraví jejich obchodní model.

Zařazení mezi zaměstnance znamená, že zaměstnanci platforem budou mít nárok na:

  • zaručenou dobu odpočinku a placenou dovolenou,
  • přinejmenším národní nebo odvětvovou minimální mzdu (v příslušných případech),
  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • dávky v nezaměstnanosti či nemoci a příspěvky na zdravotní péči,
  • rodičovskou dovolenou,
  • důchodová práva,
  • dávky vztahující se na pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Směrnice navrhovaná Komisí si také klade za cíl zvýšit transparentnost při používání algoritmů v rámci platforem a zajistit tak monitorování lidmi a právo na napadení automatizovaných rozhodnutí.

Vnitrostátní orgány mají často potíže s přístupem k údajům týkajícím se platforem a osob, které jejich prostřednictvím pracují. Cílem návrhu Komise je zajistit v souvislosti s platformami více transparentnosti, a to objasněním stávajících povinností týkajících se nahlašování práce vnitrostátním orgánům. Podle nových předpisů budou platformy povinny zpřístupnit určité informace o své činnosti a osobách, které jejich prostřednictvím pracují, vnitrostátním orgánům.

Další zdroje týkající se práv pracovníků platforem

Iniciativy týkající se ekonomiky platforem: V tomto webovém úložišti nadace Eurofound naleznete širokou škálu vnitrostátních iniciativ souvisejících s ekonomikou platforem. K vyhledávání iniciativ v jednotlivých zemích můžete použít filtr.

Iniciativy na zlepšení podmínek pracovníků platforem: cíle, metody a silné a slabé stránky: Tato zpráva nadace Eurofound hodnotí několik iniciativ v členských státech, jejichž cílem je řešit negativní aspekty práce prostřednictvím platforem, a obsahuje doporučení pro další opatření.

Otázky a odpovědi: zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem: Zde naleznete odpovědi Evropské komise na často kladené otázky v souvislosti s ekonomikou platforem a další informace o navrhované směrnici i odkazy na zdroje.

Práce prostřednictvím platforem je pro mladé uchazeče o zaměstnání jednou z možností, jak zahájit profesní dráhu. V tomto článku naleznete více informací o stážích pro mladé lidi v EU.

 

Související odkazy:

Zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem

Iniciativy na zlepšení podmínek pracovníků platforem: cíle, metody a silné a slabé stránky

Iniciativy týkající se ekonomiky platforem

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem

Otázky a odpovědi: zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem

Evropský rok mládeže: stáže

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěZprávy/přehledy/statistikyMládí
Související sekce
Informace o pracovním trhu
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesTransportation and storage

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.