Направо към основното съдържание
Лого
EURES
Новинарска статия17 Mарт 2022 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

ЕС предлага директива за защита на правата на работещите през платформи

По случай Европейската година на младежта искаме да представим тема, която засяга много млади хора — работата през платформа. В тази статия ще научите какво представлява работата през платформи, какви са предизвикателствата за работещите през платформи и как ЕС се стреми да ги преодолее.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Какво представлява работата през платформи?

Работата през платформи е нова форма за организиране на платена работа чрез цифрови платформи. Работещите през платформи предоставят голямо разнообразие от платени услуги, като връзката с тях се осъществява чрез интернет. Примери за такива платформи са Uber, Bolt и Upwork.

Основаната на платформи икономика е свързана с много ползи както за работещите, така и за потребителите. Цифровите платформи, които се характеризират със занижени изисквания за вход и гъвкаво работно време, улесняват хората да упражняват самостоятелна заетост и да печелят доходи, независимо от социалното си положение.

Според Европейската комисия приходите от основаната на платформи икономика в ЕС се оценяват на 20 млрд. евро. Само в ЕС има над 500 цифрови трудови платформи и над 28 милиона работещи през платформи.

Кои са някои от предизвикателствата за работещите през платформи?

Работещите през платформи почти винаги се определят от платформите като самостоятелно заети лица. В повечето правни системи в Европа това означава, че нямат или имат ограничен достъп до закрила на труда, например права на колективно договаряне, защита на здравето и безопасността и схеми за социална сигурност.

Освен това заетостта и доходите често са непредвидими и се определят от алгоритми, които са извън контрола на работещите. Условията на труд варират в зависимост от вида на платформата, естеството на задачите и нивото на уменията, необходими за изпълнението на тези задачи.

Директивата на ЕС за подобряване на условията на труд при работата през платформи

През декември 2021 г. Европейската комисия предложи директива за подобряване на условията на труд при работата през платформи. Предложената директива съдържа списък с критерии за определяне дали платформата е работодател. Ако платформата отговаря на необходимите критерии, от правна гледна точка се приема, че тя е работодател. Смята се, че вследствие на предложената директива между 1,7 и 4,1 млн. души биха могли да бъдат прекласифицирани като работещи лица. Други може да станат самостоятелно заети лица, тъй като някои платформи могат да адаптират своите бизнес модели.

Класифицирането на работещите през платформи като работещи лица означава, че ще имат достъп до:

  • гарантирано време за почивка и платен отпуск,
  • най-малко националната или секторната минимална работна заплата (ако е приложимо),
  • защита на безопасността и здравето,
  • обезщетения за безработица, болест и здравеопазване,
  • отпуск за отглеждане на дете,
  • пенсионни права,
  • обезщетения, свързани с трудови злополуки и професионални заболявания.

Предложената от Комисията директива има също за цел да повиши прозрачността при използването на алгоритми от платформите, като гарантира наблюдението и погледа от човек и правото на оспорване на автоматизирани решения.

Националните органи често срещат трудности при достъпа до данни, свързани с платформите и хората, които работят чрез тях. Предложението на Комисията си поставя за цел да постигне по-голяма прозрачност по отношение на платформите чрез изясняване на съществуващите задължения за деклариране на работата пред националните органи. Новите правила ще изискват от платформите да предоставят на националните органи известна информация за своите дейности и за хората, които работят чрез тях.

Други материали относно правата на работещите през платформи

Инициативи в областта на основаната на платформи икономика: В този интернет регистър на Eurofound са събрани широк кръг от инициативи, свързани с основаната на платформи икономика. Можете да използвате филтриране, за да извършите търсене по държави.

Инициативи за подобряване на условията за работещите през платформи: цели, методи, силни и слаби страни: В настоящия доклад на Eurofound се прави оценка на някои от инициативите в държавите членки, целящи справяне с отрицателните аспекти на работата през платформи, и се предлагат препоръки за по-нататъшни действия.

Въпроси и отговори: подобряване на условията на труд при работата през платформи: Европейската комисия отговаря на често задавани въпроси във връзка с основаната на платформи икономика и дава повече информация за предложената директива, както и връзки към материали.

Работата през платформи е само една от възможностите за младите хора, търсещи работа, да започнат трудовия си живот. Прегледайте статията, за да научите повече за възможностите за стажове, които се предлагат за младите хора в ЕС.

 

Връзки по темата:

Подобряване на условията на труд при работата през платформи

Инициативи за подобряване на условията за работещите през платформи: цели, методи, силни и слаби страни:

Инициативи в областта на основаната на платформи икономика

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на условията на труд при работата през платформи

Въпроси и отговори: подобряване на условията на труд при работата през платформи

Европейската година на младежта: Стажове

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Бизнес /ПредприемачествоНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаНовини/доклади/статистикаМладост
Свързан раздел(и)
Информация за трудовия пазар
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesTransportation and storage

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.