Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta31 Márta 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 3 nóiméad

Seolann an AE clár nua chun tacú le FBManna Eorpacha

Ar an 10 Márta, sheol an AE MobiliseSME – clár nua do FBManna. D’óstáil an clár seimineár gréasáin mar chuid den seoladh chun a mhíniú conas is féidir le gnólachtaí tairbhe a bhaint as páirt a ghlacadh. Léigh ar aghaidh chun tuilleadh eolais a fháil ar an gclár agus ar conas tairbhe a bhaint as.

EU launches new programme to support European SMEs
EURES

Le blianta beaga anuas, tá roinnt clár agus tionscnamh forbartha ag an AE chun tacú le gluaiseacht inmheánach oibrithe agus le comhoibriú idir cuideachtaí, go háirithe idir FBManna. Go dtí seo, ní raibh clár tiomnaithe ann chun tacú le fostaithe a bhíonn ag taisteal chuig cuideachtaí eile thar lear agus scileanna á malartú acu. Mar gheall air seo cruthaíodh MobiliseSME.

Cad is MobiliseSME ann?

Agus maoiniú á fháil aige ó ais EURES den Chlár AE um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI) agus ón gCoimisiún Eorpach, is é MobiliseSME an chéad chlár soghluaisteachta atá ceaptha go sonrach do bhaill foirne FBManna. Cuireann sé le scéim phíolótach rathúil a cuireadh chun feidhme ó 2015 go 2017 agus tacaíonn sé le hiasachtaí agus le comhoibriú idir FBManna Eorpacha.

“Is é príomhchuspóir MobiliseSME borradh a chur faoi idirnáisiúnú FBManna san AE, feabhas a chur ar a n-iomaíochas agus modheolaíocht choiteann a bhunú ar leibhéal an AE le haghaidh scéim soghluaisteachta do bhaill foirne FBManna,” a mhíníonn Jose Enrique Val, Bainisteoir Tionscadal Fundacion Equipo Humano. “Tá sé mar aidhm ag an gclár lánacmhainneacht Mhargadh Aonair an AE a thapú, mar aon le ceann dá shócmhainní is mó a bhfuil luach ag baint leis, FBManna, arb ionann iad agus 99% de ghnólachtaí san AE.”

Cad iad na buntáistí do FBManna?

Cuireann an clár cúnamh praiticiúil agus airgeadais ar fáil do FBManna trí ghearrchuairteanna (1-6 mhí) le FBManna i dtíortha eile AE a eagrú agus tacú leo. Cuireann an CE cómhaoiniú ar fáil do na hiasachtaí sin le deontais mhíosúla idir EUR 560 agus EUR 1 100, ag brath ar an gcostas maireachtála i ngach tír. Cuimsíonn na deontais sin costais imeasctha, lóistín, taistil agus oiliúna.

Ní hiad na deontais agus na hiasachtaí an t-aon bhuntáiste amháin a bhaineann le páirt a ghlacadh in MobiliseSME. Cuirtear seisiúin shaincheaptha ar fáil leis freisin maidir le conas táirgí a idirnáisiúnú. Is féidir le FBManna rannpháirteacha leas a bhaint as na líonraí fairsinge a bhaineann le pointí teagmhála áitiúla, rud a mhéadaíonn a n-infheictheacht ar an leibhéal AE. Cuireann an clár uirlisí agus faisnéis ar fáil do FBManna freisin chun comhpháirtithe gnó a aimsiú san AE, chun a ngnó, a dtáirgí agus a seirbhísí a leathnú, agus chun feabhas a chur ar a gcuid eolais, scileanna agus inniúlachtaí.

Conas is féidir liom páirt a ghlacadh?

Is furasta páirt a ghlacadh sa chlár! Ar dtús tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin MobiliseSME agus déan seiceáil ar d’incháilitheacht. Is é an chéad chéim eile clárú ar an ardán meaitseála chun piara oiriúnach a aimsiú le cabhair ó phointí teagmhála áitiúla. Ar deireadh, forbair do chuid scileanna agus inniúlachtaí i gcuideachtaí óstacha chun do chomhpháirtíochtaí gnó idirnáisiúnta a neartú i Margadh Aonair an AE. Is féidir clárú ar líne suas go dtí lár na bliana 2022.

 

Naisc ghaolmhara:

MobiliseSME website

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Bosca uirlisí AE le haghaidh soghluaisteachta
 • Laethanta Fostaíochta/Imeachtaí
 • Nuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachta
 • Nuacht/tuarascálacha/staitisticí
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.