Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva31. března 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

EU zahajuje nový program na podporu evropských MSP

Dne 10. března zahájila EU program MobiliseSME – nový program pro MSP. V rámci jeho zahájení se konal webinář, na němž byly podnikům vysvětleny přínosy účasti v tomto programu. Níže naleznete více informací o programu i o tom, jak jej využít.

EU launches new programme to support European SMEs
EURES

V posledních letech vypracovala EU několik programů a iniciativ na podporu interního pohybu pracovníků a spolupráce mezi společnostmi, zejména MSP. Dosud neexistoval žádný program speciálně zaměřený na podporu zaměstnanců vydávajících se do jiných společností do zahraničí za účelem výměny dovedností. Tato skutečnost byla podnětem k vytvoření programu MobiliseSME.

Co je to MobiliseSME?

Program MobiliseSME, který je financován v rámci osy EURES programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a Evropskou komisí, je prvním programem mobility, který je speciálně určen zaměstnancům MSP. Staví na úspěšném pilotním projektu realizovaném v letech 2015 až 2017 a podporuje vysílání pracovníků a spolupráci mezi evropskými MSP.

„Hlavním cílem programu MobiliseSME je podpořit internacionalizaci MSP v EU, zvýšit jejich konkurenceschopnost a zavést společnou metodiku na úrovni EU pro program mobility zaměstnanců MSP,“ vysvětluje Jose Enrique Val, projektový manažer v nadaci Fundacion Equipo Humano. „Cílem programu je plně využít potenciál jednotného trhu EU a jednoho z jeho nejcennějších aktiv – MSP, které představují 99 % podniků v EU.“

Jaké jsou přínosy pro MSP?

Program nabízí MSP praktickou a finanční pomoc. V rámci něj jsou pořádány a podporovány krátkodobé (1–6měsíční) stáže v MSP v jiných zemích EU. Vysílání pracovníků spolufinancuje Evropská komise, která v závislosti na životních nákladech v jednotlivých zemích poskytuje měsíční granty ve výši 560 až 1 100 EUR, jež pokrývají náklady na integraci, ubytování, cestování a odbornou přípravu.

Granty a vysílání pracovníků nejsou jedinými přínosy účasti v programu MobiliseSME. Program také nabízí na míru šitá školení zaměřená na to, jak internacionalizovat produkty. MSP, které se tohoto programu účastní, mohou využít rozsáhlých sítí, které zahrnují místní kontaktní místa, a zvýšit svoji viditelnost v EU. V rámci programu jsou MSP poskytovány také nástroje a informace týkající se toho, jak nalézt obchodní partnery v EU, rozšířit podnikání, produkty a služby a zlepšit znalosti, dovednosti a schopnosti.

Jak se lze zúčastnit?

Zúčastnit se programu je snadné. Můžete začít tím, že navštívíte internetové stránky programu MobiliseSME  a ověříte si, zda se můžete zúčastnit. Poté se zaregistrujte na platformě pro vyhledávání partnerů a s pomocí místních kontaktních míst nalezněte vhodného partnera. A nakonec rozviňte své dovednosti a schopnosti v hostitelských společnostech a posilte mezinárodní obchodní partnerství na jednotném trhu EU. On-line registrace je možná do poloviny roku 2022.

 

Související odkazy:

Internetové stránky programu MobiliseSME

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníEU toolbox pro mobilituPracovní dny/událostiZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěZprávy/přehledy/statistiky
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.