Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy28 lutego 2020Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Unijny rynek pracy i miejsce pracy w latach 2020.

Jaki będzie świat pracy za 10 lat? Czy wciąż będziemy na tych samych stanowiskach pracy, w tych samych branżach, z tymi samymi umiejętnościami? Kim będą nasi koledzy?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

Strona Skills Forecast (prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności) Cedefop prognozująca przyszłe tendencje w dziedzinie zatrudnienia oferuje wgląd w to, jak będą kształtować się rynek pracy i miejsca pracy w Europie do 2030 r. i jakie będą wymagane umiejętności. Umożliwia ona użytkownikom porównanie perspektyw zatrudnienia i przyszłych tendencji w całej Europie, dzięki czemu jest ona idealnym narzędziem dla osób poszukujących pracy, pracodawców, studentów, badaczy i decydentów politycznych.

Od 2005 r. strona z prognozami jest nieustannie rozwijana i obecnie podaje informacje na temat państw członkowskich UE, Islandii, Macedonii Północnej, Szwajcarii, Turcji i Zjednoczonego Królestwa. Obejmuje ona 66 sektorów działalności gospodarczej, 41 grup zawodowych i 3 poziomy edukacji.

Pełne ustalenia znajdują się na stronie Agencji, a poniżej można znaleźć streszczenie najważniejszych punktów.

Siła robocza

 • Przewiduje się, że do 2030 r. siła robocza wzrośnie o 1%;
 • wiek siły roboczej ulegnie nieznacznej zmianie: o 0,5% spadnie odsetek osób w wieku 25-49 lat, natomiast o 3,8% wzrośnie liczba pracowników w wieku 64 lat i powyżej;
 • przewiduje się, że liczebność populacji w wieku produkcyjnym wzrośnie o 3,7%, chociaż występują znaczne różnice między poszczególnymi krajami;
 • równowaga płci pozostanie w dużej mierze taka sama; więcej będzie zatrudnionych mężczyzn, niż kobiet.

Sektory

 • Przewiduje się, że w podstawowych branżach produkcyjnych nastąpi spadek, natomiast sektor usług i branże zaawansowanej produkcji odnotują wzrost;
 • najszybciej rozwijającymi się branżami usług będą: działalność prawna i rachunkowa, badania i rozwój, reklama i badania marketingowe, a także działalność administracyjna i usługi wsparcia;
 • najszybciej rozwijającymi się branżami produkcji będą branże produkujące sprzęt elektryczny, inne maszyny i sprzęt oraz pojazdy silnikowe.

Zawody

 • Prawdopodobnie nastąpi znaczny wzrost liczby osób wykonujących zawody wymagające wysokich kwalifikacji (np. kierowników, specjalistów i średni personel) oraz pewien wzrost w niektórych zawodach wymagających niskich kwalifikacji (np. sprzedaż, bezpieczeństwo, sprzątanie, gastronomia i opieka);
 • przewiduje się utratę miejsc pracy w zawodach wymagających średniego poziomu umiejętności (np. wykwalifikowani pracownicy fizyczni, pracownicy biurowi);
 • podaż osób o wyższym poziomie kwalifikacji może rosnąć szybciej niż popyt na takich pracowników; ta sama sytuacja dotyka osób mających niewiele kwalifikacji lub kwalifikacje na niskim poziomie.

Zadania i umiejętności zawodowe

 • Liczba zadań fizycznych wykonywanych przez pracowników w miejscu pracy może się zmniejszyć, natomiast liczba zadań intelektualnych i społecznych wzrośnie;
 • umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży i nakłaniania oraz obsługiwania i asystowania będą zyskiwać na znaczeniu dla pracowników;
 • znacznie zmniejszy się zapotrzebowanie na umiejętności obsługi maszyn (nie w dziedzinie ICT) i wzrośnie popyt na umiejętności w dziedzinie ICT;
 • wysoko będzie ceniona zdolność do samodzielnej pracy.

O Cedefop

Cedefop, znany również jak Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, został założony w 1975 r. Agencja pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim i partnerom społecznym w opracowywaniu europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w celu zwiększenia wskaźników zatrudnienia i zapewnienia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W trakcie 2020 r. będziemy analizować ustalenia Cedefop w odniesieniu do poszczególnych sektorów zawodowych od pracowników opieki po specjalistów w dziedzinie ICT. Wkrótce opublikujemy więcej informacji.

 

Powiązane linki:

Cedefop Skills Forecast (prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności)

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Wiadomości zewnętrzne EURESWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystykiTrendy rekrutacyjne
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.