Skip to main content
EURES
News article28 februar 2020European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

EUs arbeidsmarked og arbeidsplasser på 2020-tallet

Hvordan vil arbeidsverdenen se ut om 10 år? Vil vi fortsatt gjøre de samme jobbene i de samme sektorene med den samme kompetansen? Hvem vil kollegene våre være?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

Cedefops kompetanseframskrivinger, som framskriver fremtidige trender i sysselsetting, har som mål å gi innsikt i hvordan arbeidsmarkedet og arbeidsplassene i Europa vil se ut i 2030 – samt innsikt i fremtidige kompetansebehov. Det gjør det mulig for brukere å sammenligne sysselsettingsmuligheter og fremtidige trender i hele Europa, noe som gjør det til det ideelle verktøyet for arbeidssøkere, arbeidsgivere, studenter, forskere og politiske beslutningstakere.

Framskrivningen har vært under kontinuerlig utvikling siden 2005, og gir for tiden informasjon om EUs medlemsstater, Island, Nord-Makedonia, Sveits, Tyrkia og Storbritannia. Den dekker 66 sektorer som har økonomisk aktivitet, 41 yrkesgrupper og 3 utdanningsnivåer.

Byråets fullstendige resultater finner du på nettstedet deres, mens vi har oppsummert noen av hovedpunktene nedenfor.

Arbeidskraft

 • Størrelsen på arbeidskraften forventes å øke med 1 prosent innen 2030.
 • Arbeidskraftens aldersstruktur vil endre seg noe, med en nedgang på 0,5 prosent i alderen 25-49 år og en vekst på 3,8 prosent i aldergruppen over 64 år.
 • Størrelsen på befolkningen i yrkesaktiv alder forventes å øke med 3,7 prosent, selv om det er betydelig variasjon mellom landene.
 • Kjønnsbalansen vil stort sett forbli den samme, med flere menn i arbeid enn kvinner.

Sektorer

 • Tradisjonelle produksjonsindustrier forventes å avta, mens tjenestenæringer og avanserte produksjonsindustrier forventes å vokse.
 • De raskest voksende tjenestesektorene vil være juridiske tjenester, regnskapstjenester, forskning og utviklingsarbeid, markedsforskning og reklame, administrative tjenester og støttetjenester.
 • De raskest voksende produksjonssektorene vil være elektrisk utstyr, annet maskineri og utstyr, produksjon og motorkjøretøy.

Yrker

 • Det forventes en betydelig vekst i yrker med høy kompetanse (f.eks. lederyrker, akademiske yrker og høyskoleyrker) og noe vekst i visse yrker med lav kompetanse (f.eks. salg, sikkerhet, rengjøring, catering og omsorg).
 • Det er forventet jobbtap i yrker med middels kompetanse (f.eks. fagarbeidere, funksjonærer).
 • Tilgangen til personer med kvalifikasjoner på høyere nivå kan vokse raskere enn etterspørselen etter slike arbeidstakere, den samme situasjon gjelder for personer med få eller lavere kvalifikasjoner.

Arbeidsoppgaver og kompetanse

 • Antallet fysiske oppgaver som arbeidstakere utfører på arbeidsplassen forventes å avta, mens antallet intellektuelle og sosiale arbeidsoppgaver vil øke.
 • Forretningskompetanse, evnen til å selge/overtale og yte service/deltakelse vil bli stadig viktigere ferdigheter for arbeidstakere.
 • Det vil være en betydelig nedgang i behovet for maskinkompetanse (ikke-IKT) og økende etterspørsel etter IKT-kompetanse.
 • Evnen til å jobbe selvstendig vil bli høyt verdsatt.

Om Cedefop

Cedefop, også kjent som Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring, ble grunnlagt i 1975. Byrået hjelper EU-kommisjonen, medlemsstatene og partene i arbeidslivet med å utvikle europeisk politikk for fag- og yrkesopplæring for å øke sysselsettingsgraden og sikre smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst.

Gjennom hele 2020 skal vi se på Cedefops funn i henhold til individuelle yrkesområder, fra omsorgsarbeidere til IKT-fagpersoner. Kom innom igjen snart for å finne ut mer.

 

Relevante lenker:

Cedefops kompetanseframskrivinger

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Eksterne EURES-nyheterArbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikkRekrutteringstrender
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.