Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva28. února 2020Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Trh práce a pracoviště EU ve 20. letech 21. století

Jak bude svět práce vypadat za 10 let? Budeme stále pracovat na stejných pracovních místech ve stejných odvětvích se stejnými dovednostmi? Jaké budeme mít kolegy?

The EU job market and workplace in the 2020s
EURES

Prognóza poptávky po dovednostech střediska Cedefop, která předpovídá budoucí trendy v zaměstnanosti, si klade za cíl poskytnout informace o tom, jak budou vypadat trh práce a pracovní místa v Evropě do roku 2030, a jaké budou požadovány dovednosti. Umožňuje uživatelům porovnávat vyhlídky na získání zaměstnání a budoucí trendy v oblasti zaměstnanosti v celé Evropě, což z něj činí ideální nástroj pro uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele, studenty, výzkumné pracovníky a tvůrce politik.

Prognóza se neustále vyvíjí od roku 2005 a v současné době poskytuje informace o členských státech EU, Islandu, Severní Makedonii, Švýcarsku, Turecku a Spojeném království. Pokrývá 66 odvětví hospodářské činnosti, 41 profesních skupin a 3 úrovně vzdělání.

Úplná zjištění agentury lze nalézt na jejích internetových stránkách, přičemž níže uvádíme shrnutí některých hlavních bodů.

Pracovní síla

 • očekává se, že do roku 2030 dojde k nárůstu objemu pracovní síly o 1 %,
 • věk pracovní síly se bude mírně měnit, dojde k 0,5% poklesu ve věkové skupině 25–49 let a 3,8% nárůstu ve věkové skupině 64 a více let,
 • očekává se, že počet obyvatel v produktivním věku vzroste o 3,7 %, ačkoli mezi zeměmi existují značné rozdíly,
 • poměr mezi muži a ženami zůstane v zásadě stejný, tedy s větším počtem zaměstnaných mužů než žen.

Odvětví

 • očekává se pokles u základního zpracovatelského průmyslu a naopak nárůst v odvětví služeb a průmyslu pokročilé výroby,
 • nejrychleji rostoucími odvětvími služeb budou právní a účetní služby, výzkum a vývoj, reklama a průzkum trhu a administrativní a podpůrné činnosti,
 • mezi nejrychleji rostoucí výrobní odvětví budou patřit ta, která se zabývají elektrickými zařízeními, ostatními stroji a zařízeními, výrobou a motorovými vozidly.

Povolání

 • očekává se, že dojde k významnému nárůstu u povolání vyžadujících vysokou kvalifikaci (např. vedoucí pracovníci, odborníci a pomocní odborní pracovníci) a k určitému nárůstu u některých povolání vyžadujících nízkou kvalifikaci (např. prodej, bezpečnost, úklid, pohostinství a péče),
 • očekává se, že ke ztrátě pracovních míst dojde u povolání vyžadujících střední kvalifikaci (např. manuální pracovníci s vysokou kvalifikací, administrativní pracovníci),
 • nabídka zaměstnanců s vyšší kvalifikací může růst rychleji než poptávka po nich, přičemž tatáž situace ovlivní pracovníky s malou nebo nízkou kvalifikací.

Pracovní úkoly a dovednosti

 • očekává se snížení počtu fyzických úkolů, které zaměstnanci vykonávají v práci, zatímco dojde ke zvýšení počtu intelektuálních a sociálních úkolů,
 • obchodní gramotnost, prodej/přesvědčování a obsluha / péče o zákazníka budou pro pracovníky představovat stále důležitější dovednosti,
 • výrazně se sníží potřeba dovedností založených na strojích (jiných než v oblasti IKT) a zvýší se poptávka po dovednostech v oblasti IKT,
 • vysoce ceněna bude schopnost pracovat samostatně.

O středisku Cedefop

Středisko Cedefop, neboli Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, bylo založeno v roce 1975. Tato agentura pomáhá Evropské komisi, členským státům a sociálním partnerům rozvíjet evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy (OVP) s cílem zvýšit míru zaměstnanosti a zajistit inteligentní a udržitelný hospodářský růst podporující začlenění.

V průběhu roku 2020 se budeme zabývat zjištěními střediska Cedefop ve vztahu k jednotlivým oblastem povolání, od pečovatelů po odborníky v oblasti IKT. Pokud se chcete dozvědět více informací, neváhejte tyto stránky opět brzy navštívit.

 

Související odkazy:

Prognóza poptávky po dovednostech střediska Cedefop

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhledejte poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Externí zprávy EURES
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Trendy náboru
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.