Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)

Δημοσίευση θέσης εργασίας

Οι περισσότερες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων κενών θέσεων εργασίας τις οποίες διαχειρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που συμμετέχουν στην EURES. Με τη χρήση της τεχνολογίας υπηρεσιών διαδικτύου η μηχανή αναζήτησης EURES πραγματοποιεί αυτομάτως σε πραγματικό χρόνο αναζήτηση σε όλες τις εθνικές βάσεις δεδομένων για θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας μπορούν να είναι δύο ειδών:

  • "θέσεις εργασίας EURES" που καταδεικνύει ότι ο εργοδότης ενδιαφέρεται να προσλάβει εργαζόμενους από άλλες χώρες ή
  • λοιπές θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στις εθνικές βάσεις δεδομένων θέσεων εργασίας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να δημοσιεύσετε κάποια ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης εργασίας σε μια εθνική βάση δεδομένων θέσεων εργασίας και ταυτοχρόνως να την καταστήσετε διαθέσιμη στην πύλη EURES έχετε πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Πολλές χώρες προσφέρουν λύσεις αυτοεξυπηρέτησης διαδικτύου και κέντρα κλήσεων. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε και τον τρόπο επικοινωνίας με τις αντίστοιχες χώρες παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα. Στον πίνακα θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των συμβούλων EURES κάνοντας κλικ στον κόμβο «Επικοινωνία με σύμβουλο EURES» που βρίσκεται στη αριστερή στήλη.

Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι συχνά απαιτείται ID χρήστη προκείμενου να έχετε πρόσβαση στα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης καθώς επίσης και ότι ορισμένες χώρες απαιτούν την καταχώρισή σας ως εργοδότη στην εν λόγω χώρα προκειμένου να έχετε το δικαίωμα δημοσίευσης θέσεων εργασίας σε αυτή.