Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article19 februar 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion2 min read

En enkel måte for å få kvalifikasjonene dine godkjent utenlands

Hva har alle de følgende til felles: farmasøyter, fysioterapeuter, fjellførere, eiendomsmeglere og sykepleiere?

An easy way to get your qualifications recognised abroad
Еuropa

Alle er yrkesgrupper hvis kvalifikasjoner enkelt kan bekreftes på tvers av landegrenser ved hjelp av det europeiske profesjonskortet (EPC).

I denne artikkelen skisserer vi det grunnleggende ved det europeiske profesjonskortet, men det finnes mer informasjon på nettet, på Ditt Europa. De nasjonale hjelpesentrene kan gi mer informasjon om reglene i det enkelte land. For andre spørsmål om EU kan du kontakte Europe Direct.

Det europeiske profesjonskortet er ikke et fysisk kort, men en elektronisk prosedyre som gjør at du raskt og enkelt kan få din faglige kompetanse godkjent i et annet EU-land. Det betyr også at du kan følge med på godkjenningssøknaden din på nettet og gjenbruke dokumenter du har lastet opp tidligere om du ønsker å søke godkjenning i andre land.

I framtiden kan prosedyren for det europeiske profesjonskortet bli utvidet til andre yrkesgrupper enn de som er nevnt over. For øyeblikket må yrkesutøvere i andre bransjer sette sin lit til standardprosedyrene for tilgang til lovregulerte yrker i andre land, for å få kvalifikasjonene godkjent.

Prosedyren er tilgjengelig for personer som ønsker å praktisere yrket sitt i et annet EU-land midlertidig eller fra tid til annen, eller for de som ønsker å bosette seg i et annet EU-land og praktisere yrket sitt der på permanent basis.

Det europeiske profesjonskortet er det elektroniske beviset på at du har gjennomgått administrativ kontroll og at din faglige kompetanse har blitt godkjent av landet du ønsker å arbeide i, eller at du har oppfylt vilkårene for å yte tjenester midlertidig i det aktuelle landet.

Når en godkjenningssøknad blir godkjent av myndighetene i vertslandet, kan du generere det europeiske profesjonskortet i PDF-format, inkludert et referansenummer som en potensiell arbeidsgiver kan bruke for å kontrollere at det er gyldig.

Hvis du planlegger å bosette deg fast i et annet land, kan du, eller i noen tilfeller må du, registrere deg hos et bransjeorgan, for eksempel Royal Pharmaceutical Society eller Chartered Society of Physiotherapy i Storbritannia, eller gjennomføre flere sjekker, inkludert språkferdigheter, før du får lov til å begynne å praktisere yrket ditt. Du kan finne ut hvilke krav som gjelder, hos nasjonale myndigheter.

Det europeiske profesjonskortet har ubegrenset gyldighet hvis du bosetter deg permanent i et land, men hvis du yter tjenester midlertidig, vil det bare være gyldig i 18 måneder. For yrker som har betydning for folkehelsen eller offentlig sikkerhet, er det gyldig i bare 12 måneder.

En animert video fra Europakommisjonen forklarer systemet her.

 

Relevante lenker:

Europeisk profesjonskort (EPC) — animert video

Europeisk profesjonskort (EPC) — Ditt Europa

Nasjonale hjelpesentre

Godkjenning av faglige kvalifikasjoner

Bransjeorganer og språkkrav

 

Les mer:

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebok

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Eksterne EURES-nyheter
 • Råd og tips
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.