Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel19. veebruar 2018Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat1 min lugemist

Lihtne viis, kuidas tunnustada kutsepädevust välismaal

Mida on ühist proviisoril, füsioterapeudil, mägigiidil, kinnisvaramaakleril ja üldõel?

An easy way to get your qualifications recognised abroad
Еuropa

Need on elukutsed, mille kutsepädevust saab piiriüleselt lihtsalt kontrollida Euroopa kutsekaardi abil (EPC).

Siin on Euroopa kutsekaardi ülevaade, üksikasjalik teave on veebilehel Teie EuroopaRiiklikud tugikeskused saavad anda rohkem teavet konkreetse riigi eeskirjade kohta. Küsimustele Euroopa Liidu kohta vastab Europe Direct.

Euroopa kutsekaart ei ole füüsiline kaart, vaid elektrooniline menetlus, millega saab kutsepädevust Euroopa Liidu muus liikmesriigis tunnustada kiiresti ja lihtsalt. See tähendab ka, et tunnustamistaotlust saab jälgida veebis ja saab taaskasutada juba üles laaditud dokumente pädevuse tunnustamise taotlemiseks muudes riikides.

Tulevikus võidakse Euroopa kutsekaardi menetlust laiendada ka muudele kutsealadele kui eespool nimetatud. Praegu peavad muude elukutsete esindajad kasutama standardmenetlust reguleeritud kutsealale juurdepääsu kohta teises riigis, et nende pädevust tunnustataks.

Menetlust saavad kasutada inimesed, kes soovivad ajutiselt või aeg-ajalt töötada oma kutsealal Euroopa Liidu muus liikmesriigis või soovivad elada muus liikmesriigis ja seal alaliselt töötada oma kutsealal.

Euroopa kutsekaart on elektrooniline tõend, et oled läbinud halduskontrolli ja sinu kutsepädevust on tunnustanud riik, kus soovid töötada, või et oled täitnud selles riigis teenuste ajutise osutamise tingimused.

Kui vastuvõtva riigi asutused rahuldavad tunnustamistaotluse, saab luua pdf-vormingus Euroopa kutsekaardi sertifikaadi, millel on viitenumber, millega saab tulevane tööandja kontrollida kutsekaardi kehtivust.

Kui kavatsed jääda välisriiki pikemaks ajaks, võib olla vabatahtlik või isegi kohustuslik registreerida end kutseorganisatsiooni juures, näiteks Ühendkuningriigis ühingutes Royal Pharmaceutical Society (kuninglik farmaatsiaühing) või Chartered Society of Physiotherapy (atesteeritud füsioterapeutide ühing), või läbida täiendav kontroll, sealhulgas keeleoskuse kontroll, enne kui saad alustada töötamist kutsealal. Nõudeid saab kontrollida asjaomases riiklikus asutuses.

Euroopa kutsekaart kehtib alaliselt, kui jääd riiki pikemaks ajaks, ent teenuste ajutise osutamise korral on kehtivus 18 kuud. Rahvatervist või ohutust mõjutavate kutsealade korral kehtib kaart üksnes 12 kuud.

Euroopa Komisjoni video selgitab süsteemi siin.

 

Seotud lingid

Euroopa kutsekaart – animeeritud video

Euroopa kutsekaart – Teie Euroopa

Riiklikud tugikeskused

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Kutseorganisatsioonid ja keelenõuded

 

Lisateave

EURESe nõustajad

Töö- ja elutingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
 • EURESe välisuudised
 • Nõuanded ja soovitused
 • Noorus
Seotud jaotis(ed)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.