Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet11 April 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Kors ta’ tagħlim elettroniku “iwassal għal suċċess” fid-Danimarka

It-tim tal-EURES tad-Danimarka ħoloq kors ta’ tagħlim elettroniku sabiex jgħin lill-persuni li qed ifittxu impjieg isibu xogħol fil-pajjiż Skandinavu.

E-learning course ‘makes it work’ in Denmark
EURES

It-tiftix ta’ impjieg – b’mod partikolari f’pajjiż ieħor – jista’ jkun proċess li joħloq sfida. Kmieni f’Marzu 2018, it-tim tal-EURES tad-Danimarka ddeċieda li jgħin lil dawk li qed ifittxu impjieg fil-pajjiż tagħhom billi nieda l-‘Make It Work in Denmark’ courseonline.

Il-kors ta’ tagħlim elettroniku, li huwa mfassal sabiex jixħet dawl, jipprovdi għarfien u joffri suġġerimenti relatati ma' kif wieħed isib impjieg fid-Danimarka, jiġi ppreżentat bl-Ingliż u jikkonsisti minn erba’ moduli:

 1. Kif tfittex impjieg fid-Danimarka: kif issib postijiet tax-xogħol battala, tikteb applikazzjoni u tiżviluppa CV li se tissodisfa l-ħtiġijiet tal-kumpaniji Daniżi;
 2. Kif tikkuntattja lill-kumpaniji u jkollok suċċess f'intervisti għal xogħol: l-aħjar mod kif tagħmel kuntatt mal-kumpaniji u tippreżenta lilek innifsek f’intervisti għal xogħol;
 3. Kif tuża Linkedln b’mod effettiv: kif tista’ ttejjeb l-profil tiegħek ta’ Linkedln għan-netwerking u għat-tiftix ta’ impjieg;
 4. Introduzzjoni għall-kultura fuq il-post tax-xogħol Daniż: kif tinnaviga post tax-xogħol Daniż u tindirizza sitwazzjonijiet li jistgħu ma jkunux familjari.

Il-kontenut għal dawn il-moduli jinkludi stejjer li ġraw verament minn individwi internazzjonali li sabu xogħol fid-Danimarka, eżerċizzju interattiv, vidjos dwar suġġetti differenti u kompiti prattiċi.

Il-flessibbiltà hija element ewlieni ta’ Make it Work in Denmark. In-natura online tal-kors tagħmlu forma ta’ tagħlim portabbli li jista’ jiġi aċċessat permezz ta’ tagħmir mobbli bħal tablets u smartphones. Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għal kulħadd u topera fuq bażi kontinwa sabiex in-nies ikunu jistgħu jibdew il-kors meta jkun tajjeb għalihom. Il-moduli jistgħu jitlestew ukoll f’diversi sessjonijiet u jistgħu jerġgħu jiġu aċċessati f’kull ħin, li jagħmel il-kors riżors li jgħodd għal kull żmien għall-persuni li qed ifittxu impjieg.

S’issa, aktar minn 170 individwu minn varjetà ta’ pajjiżi bdew il-kors u r-reazzjonijiet tal-bidu kienu pożittivi ferm. “Jien għaddejt il-moduli u jkolli ngħid li huma verament tajbin!” Tistqarr Ágnes Kalmár, inġiniera ċivili mill-Ungerija. “Dawn għandhom informazzjoni u ispirazzjoni bla qies; żgur li se nerġa’ ntihom daqqa t’għajn ta’ spiss.”

Stacey, professjonista Awstraljana fil-qasam tal-kura tas-saħħa li tgħix f’Aarhus, taqbel ma’ dan. “Jien deherli li l-moduli jinvolvu ħafna ’l dak li jkun, kienu interessanti u informattivi ħafna. L-informazzjoni kienet rilevanti u ġiet ippreżentata b’mod li jinftiehem faċilment. B’mod partikolari, jien għoġbitni l-varjetà fil-mod kif l-informazzjoni ġiet ippreżentata, peress li din għenet iżżomm l-interess tal-qarrej ħaj matul il-moduli.”

Jekk inħarsu ’l quddiem, l-għan tal-EURES tad-Danimarka huwa li għal dan il-kors jibdew 600 individwu kull sena. Diġà sar progress tajjeb sabiex dik il-mira tintlaħaq fl-2018 bis-saħħa tal-interess bikri qawwi li kien hemm, li juri entużjażmu ċar għall-pariri, is-suġġerimenti u l-għarfien li l-kors jista’ joffri lill-persuni li qed ifittxu impjieg.

Int persuna li qed tfittex impjieg fid-Danimarka? Tixtieq tiskopri aktar dwar il-kors ta’ tagħlim elettroniku Make It Work in Denmark u dwar kif tipparteċipa? Kulma trid tagħmel huwa li toħloq profil fuq is-sit web Work in Denmark biex tibda!

 

Links relatati:

Sit web Work in Denmark

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol f’pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

EURES fuq Facebook

EURES fuq Twitter

EURES fuq LinkedIn

EURES fuq Google+

Temi
 • L-aħjar prattika tal-EURES
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Partijiet interessati esterni
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Midja soċjali
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.