Przejdź do treści głównej
EURES

Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Portal EURES oraz związane z nim usługi informatyczne są zarządzane przez Europejski Urząd Koordynacji EURES ustanowiony w ramach Europejski Urząd ds. Pracy – Dział Informacji i EURES.

Na portalu EURES gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe do różnych celów. W trakcie tego procesu zapewnienie ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważne, a w oświadczeniach o ochronie danych osobowych poniżej możesz dowiedzieć się więcej na temat rodzaju informacji, które gromadzimy i w jakim celu, w jaki sposób są one przetwarzane, kto ma do nich dostęp itp.