Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES

Δηλώσεις προστασίας δεδομένων

Τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει αναλάβει το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού για το EURES,το οποίο ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας — Τμήμα πληροφοριών και πύλης EURES.

Στη διαδικτυακή πύλη EURES συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για διάφορους σκοπούς. Ωστόσο, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για εμάς και στις δηλώσεις για την προστασία δεδομένων που ακολουθούν μπορείτε να μάθετε αναλυτικά ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιον σκοπό, πώς υποβάλλονται σε επεξεργασία οι πληροφορίες αυτές, ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες κ.λπ.