Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet5 April 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Handyman Kroat isib karriera bħala inġinier fil-Ġermanja grazzi għall-Ewwel impjieg tal-EURES tiegħek

Il-vjaġġ ta' Goran Marinovic fl-inġinerija ta' preċiżjoni ma kienx wieħed tipiku. F'pajjiżu, il-Kroazja, huwa kien jipprova jlaħħaq ma' diversi impjiegi differenti – bħala plamer, bejjiegħ, promutur, u anke jmexxi sessjonijiet ta' ħidma f'akwarju.

Croatian handyman finds career as an engineer in Germany thanks to Your first EURES Job
European Commission

"F'pajjiżi kelli xogħlijiet, iżda kont qed naħdem ħafna sigħat għal ftit flus," jgħid Goran. Inizjalment huwa tħarreġ bħala tekniku tat-toroq iżda qatt ma ħadem fl-industrija, u fil-bidu tal-2017 kien qed jaħdem bħala "handyman" fi klabb tas-saħħa.

Dan kollu nbidel meta Goran sema' dwar L-ewwel impjieg tal-EURES tiegħek (YfEJ) u ddeċieda li kien wasal iż-żmien biex jibda ħajja ġdida fil-Ġermanja. Goran ikkuntattja lis-Servizz tal-Impjiegi Kroat, servizz sieħeb fl-iskema tal-UE tal-mobbiltà fl-impjiegi, li mbagħad għenu biex isib Duale Ausbildung, li huwa tip ta' taħriġ vokazzjonali li jikkombina taħriġ fuq il-post tax-xogħol ma' tagħlim ibbażat fl-iskejjel. "Jien kont verament ferħan b'dan," qal. “[Din kienet] opportunità tajba għall-futur.”

Il-kumpanija li kienet qiegħda toffri din l-opportunità kienet Stangl & Co. GmbH, li hija kumpanija tal-inġinerija li tipproduċi parts ta' preċiżjoni mfassla apposta għal diversi fergħat tal-industrija. Għal Markus Meister ta' Stangl & Co., l-iskema YfEJ kienet tirrappreżenta wkoll opportunità f'waqtha. Meta, f'Diċembru 2016, Markus sema' bl-iskema għall-ewwel darba, huwa mill-ewwel interessa ruħu f'dak li din l-iskema setgħet toffri lill-kumpanija.

Sa dak iż-żmien, id-ditta li hija bbażata fid-distrett Cham tal-Bavaria, kienet qiegħda tesperjenza diffikultajiet biex tirrekluta l-persunal li kienet teħtieġ. Kif spjega Markus: "Lokalment, fir-reġjun tagħna u fl-industrija tagħna, hemm nuqqas ċar ta' persuni li qed infittxu. Fir-reġjun, ir-rata tal-qgħad hija wkoll baxxa ħafna, u din tagħmilha diffiċli għall-impjegaturi biex jirreklutaw il-persunal li jkunu jeħtieġu."

"Barra minn hekk, il-biċċa l-kbira taż-żgħażagħ jippreferu jsibu karriera akkademika u jmorru jistudjaw, minflok ikollhom karriera professjonali jew vokazzjonali," jgħid hu.

Billi antiċipa d-diffikultajiet ta' reklutaġġ "għall-5 u l-10 snin li ġejjin", flimkien mal-kollegi tiegħu, huwa beda jfittex f'lista ta' kandidati potenzjali minn barra, ipprovduta mill-Persunal ta' EURES. Minkejja li sabha diffiċli biex jirrekluta kandidati lokalment, Markus kien jaf li Stangl & Co. setgħet toffri lill-persuni minn barra li kienu qed ifittxu impjieg, opportunità attraenti li tinkludi taħriġ fuq il-post tax-xogħol, tagħlim tal-lingwa intensiva, u l-prospettiva ta' traineeship fit-tul f'industrija b'ħiliet kbar.

Wara li Konsulent ta' EURES fis-Servizz tal-Impjiegi Kroat irnexxielu jqabbad lil Goran ma' Stangl & Co., huwa malajr beda kors ta' taħriġ ta' sitt ġimgħat fil-kumpanija. Wara t-tlestija b'suċċess tal-kors u xi taħriġ inizjali fil-lingwa Ġermaniża, li għalih YfEJ offra appoġġ finanzjarju, Goran aċċetta l-offerta ta' traineeship ta' tliet snin u nofs.

Għal Markus u l-kollegi tiegħu ta' Stangl & Co., il-fatt li jinstab persunal ġdid minn barra l-pajjiż li jista' jiġi mħarreġ biex jaqdi r-rwoli speċjalizzati li teħtieġ l-industrija għen sabiex jittaffew il-kwistjonijiet ta' reklutaġġ. Fis-snin li ġejjin, Markus biħsiebu jkompli jirrekluta permezz tal-iskema YfEJ, bil-għan li din is-sena jimpjega żewġ trainees oħra.

"Mingħajr il-programm [YfEJ], aħna ma kienx ikollna l-opportunità li nirreklutaw mill-Kroazja jew minn Spanja, fejn nistgħu nsibu l-persuni bil-ħiliet rilevanti," jgħid hu, filwaqt li żied jgħid li huwa jirrakkomanda l-programm lil impjegaturi oħra fil-Ġermanja.

Sadanittant, Goran ħalla warajh ix-xogħol ta' handyman sabiex jibda karriera fi professjoni b'ħiliet kbar, u jinsab fi triqtu lejn taħriġ fit-tul li se jtejjeb il-prospetti ta' impjieg futuri tiegħu b'mod sinifikanti.

Il-Kroat jirrakkomanda minnufih l-esperjenza tiegħu lill-oħrajn: "Jien nirrakkomanda dan lil kull min m'għandux impjieg u lil kull min għandu moħħu miftuħ – għal affarijiet ġodda, għat-tagħlim."

L-ewwel Impjieg tal-EURES tiegħek hija skema tal-mobbiltà fl-impjiegi tal-Unjoni Ewropea. Sabiex issir taf aktar dwar l-opportunitajiet ta’ impjiegi u taħriġ fl-UE kollha jew biex issib impjegati bil-ħiliet li inti qiegħed/qiegħda tfittex, ikkuntattja lil wieħed mis-servizzi tal-impjiegi tal-iskema jew ikkuntattja lill-Konsulent lokali tal-EURES tiegħek permezz tal-portal tal-EURES.

 

Links relatati:

L-ewwel xogħol tiegħek ta’ EURES

Servizz tal-Impjiegi Kroat (HZZ)

Il-portal tal-EURES

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Stejjer ta' suċċess
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.