Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel8 april 2020Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 1 min

COVID-19

I en tid då hela EU påverkat av covid-19, Europeiska kommissionen samordnar gemensamma europeiska insatser mot utbrottet av covid-19 för att stärka vår vårdsektor och lindra de samhällsekonomiska effekterna i EU.

COVID-19

I en tid då hela EU påverkat av covid-19, Europeiska kommissionen samordnar gemensamma europeiska insatser mot utbrottet av covid-19 för att stärka vår vårdsektor och lindra de samhällsekonomiska effekterna i EU. Vi mobiliserar alla till buds stående medel för att hjälpa EU:s medlemsstater att samordna sina nationella insatser. Alla de senaste nyheterna om covid-19 från kommissionen finns här.

Kraftfulla åtgärder vidtas för att begränsa spridningen. Kommissionen är medveten om hur gränsstängningarna påverkar den fria rörligheten för arbetstagare, särskilt för dem som regelbundet pendlar till en annan EU-medlemsstat för att arbeta. Kommissionen har därför utfärdat nya praktiska råd för att se till att mobila arbetstagare inom EU kommer fram till sin arbetsplats, särskilt de med yrken som är viktiga för att bekämpa coronaviruspandemin. Mer information finns här.

Vi hoppas att du håller dig säker och frisk.

Relaterade avsnitt

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.