Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok8. apríla 2020Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 1 min

COVID-19

V čase keď koronavírus COVID-19 ovplyvňuje celú EÚ, Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na vypuknutie nákazy COVID-19, aby posilnila odvetvie verejného zdravia a zmiernila sociálno-ekonomický vplyv v EÚ.

COVID-19

V čase keď koronavírus COVID-19 ovplyvňuje celú EÚ, Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na vypuknutie nákazy COVID-19, aby posilnila odvetvie verejného zdravia a zmiernila sociálno-ekonomický vplyv v EÚ. Mobilizujeme všetky dostupné prostriedky, aby sme pomohli členským štátom EÚ koordinovať vnútroštátne opatrenia. Kliknite na tento odkaz, kde sa nachádzajú všetky najnovšie informácie Komisie o COVID-19.

Na obmedzenie šírenia nákazy sa prijímajú prísne opatrenia. Komisia si uvedomuje vplyv uzatvorenia hraníc na voľný pohyb zamestnancov a predovšetkým tých, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou do iného členského štátu EÚ. Komisia preto uverejnila nové praktické rady s cieľom zabezpečiť, aby mobilní zamestnanci v rámci EÚ, predovšetkým pracujúci v povolaniach dôležitých pre boj proti pandémii, mohli dochádzať na svoje pracoviská. Viac informácií sa nachádza tu.

Dávajte si na seba pozor a zostaňte zdraví.

Súvisiace sekcie

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.