Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy8 kwietnia 2020Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

COVID-19

W czasie, gdy COVID-19 wpływa na całą UE, Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na pandemię COVID-19 w celu wzmocnienia sektorów zdrowia publicznego oraz ograniczenia społeczno-ekonomicznych następstw w UE.

COVID-19

W czasie, gdy COVID-19 wpływa na całą UE, Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na pandemię COVID-19 w celu wzmocnienia sektorów zdrowia publicznego oraz ograniczenia społeczno-ekonomicznych następstw w UE. Mobilizujemy wszystkie dostępne środki, aby pomóc państwom członkowskim UE w koordynacji reakcji na szczeblu krajowym. Znajdą tu najnowsze wiadomości dotyczące COVID-19 opublikowane przez Komisję.

Podejmowane są drastyczne środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii. Komisja jest świadoma, że zamknięcie granic będzie miało wpływ na swobodę przepływu pracowników, w szczególności tych regularnie dojeżdżających do pracy w innym państwie UE. W tym celu Komisja opublikowała praktyczne porady gwarantujące mobilnym pracownikom w ramach UE, w szczególności tym wykonującym niezbędne zawody w celu zwalczania pandemii koronawirusa, możliwość dojechania do miejsca pracy. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Prosimy o zachowanie ostrożności i dbanie o zdrowie.

Powiązane sekcje
Pomoc i wsparcieŻycie i praca

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.