Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2020. gada 8. aprīlisEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

COVID-19

Laikā kad Covid-19 ietekmē visu ES, Eiropas Komisija koordinē kopēju Eiropas atbildes rīcību, lai atbalstītu mūsu sabiedrības veselības nozares un mazinātu tā sociāli ekonomiskās sekas ES.

COVID-19

Laikā kad Covid-19 ietekmē visu ES, Eiropas Komisija koordinē kopēju Eiropas atbildes rīcību, lai atbalstītu mūsu sabiedrības veselības nozares un mazinātu tā sociāli ekonomiskās sekas ES. Mēs mobilizējam visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus, lai palīdzētu ES dalībvalstīm koordinēt to atbildes rīcības valstu līmenī. Skatiet šeit jaunākās Covid-19 ziņas no Komisijas.

Izplatības ierobežošanai tiek veikti stingri pasākumi. Komisija apzinās robežu slēgšanas ietekmi uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un jo īpaši uz tiem darbiniekiem, kuri regulāri brauc strādāt uz citu ES dalībvalsti. Tādēļ Komisija nāk ar jauniem praktiskiem ieteikumiem, lai nodrošinātu, ka mobilie darba ņēmēji, jo īpaši tie, kuri strādā kritiskajos amatos, lai cīnītos pret koronavīrusa pandēmiju, var nokļūt savās darbavietās. Plašāku informāciju skatiet šeit.

Mēs ceram, ka esat drošībā un veseli.

Sīkāka informācija

Saistītā(s) sadaļa(s)
Palīdzība un atbalstsDzīvošana un darbs

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.