Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel8. aprill 2020Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat1 min lugemist

COVID-19

Ajal mil COVID-19 mõjutab kogu ELi, Euroopa Komisjon koordineerib Euroopa ühisreageeringut COVID-19 puhangule, et tugevdada liikmesriikide tervishoiusektoreid ja leevendada kriisi sotsiaal-majanduslikku mõju ELis.

COVID-19

Ajal mil COVID-19 mõjutab kogu ELi, Euroopa Komisjon koordineerib Euroopa ühisreageeringut COVID-19 puhangule, et tugevdada liikmesriikide tervishoiusektoreid ja leevendada kriisi sotsiaal-majanduslikku mõju ELis. Mobiliseerime kõik olemasolevad vahendid, et aidata koordineerida ELi liikmesriikide tegevust. Komisjoni viimased COVID-19 uudised on siin.

Leviku piiramiseks võetakse jõulisi meetmeid. Komisjon on teadlik piiride sulgemise mõjust töötajate ja eelkõige teises ELi liikmesriigis töötavate piiriüleste töötajate vabale liikumisele. Seepärast on komisjon väljastanud uued praktilised nõuanded tagamaks, et ELis liikuvad töötajad, eelkõige need, kes töötavad koroonaviiruse pandeemia seisukohalt kriitilise tähtsusega kutsealadel, jõuaksid töökohale. Lisateave on siin.

Hoidke end ja püsige terved.

Seotud jaotis(ed)

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.