Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva8. dubna 2020Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

COVID-19

V době, kdy je celá EU postižena onemocněním COVID-19, Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na šíření tohoto onemocnění, jejímž cílem je posílit odvětví zajišťující veřejné zdraví a zmírnit socioekonomický dopad pandemie v EU.

COVID-19

V době, kdy je celá EU postižena onemocněním COVID-19, Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na šíření tohoto onemocnění, jejímž cílem je posílit odvětví zajišťující veřejné zdraví a zmírnit socioekonomický dopad pandemie v EU. Mobilizujeme veškeré prostředky, které máme k dispozici, abychom mohli členským státům EU pomoci se vzájemnou koordinací jejich reakcí na současnou situaci. Zde naleznete nejnovější zprávy Komise o onemocnění COVID-19.

K omezení šíření tohoto onemocnění jsou přijímána přísná opatření. Komise si je vědoma dopadu uzavírání hranic na volný pohyb pracovníků, zejména těch, kteří pravidelně dojíždějí do jiného členského státu EU za prací. Proto vydala nové praktické rady, které mají zajistit, aby se mobilní pracovníci v EU, zejména ti, kteří vykonávají profese klíčové v boji proti pandemii koronaviru, mohli dostat na své pracoviště. Více informací naleznete zde.

Přejeme vám, abyste zůstali i nadále v bezpečí a těšili se dobrému zdraví.

Související sekce
Pomoc a podporaŽivot a práce

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.