Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel14 november 2022Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kan fyra dagars arbetsvecka vara framtiden för dina anställda?

Diskussionerna om fyra dagars arbetsvecka har nyligen blossat upp igen och drivkraften har ökat för ett genomförande. Här delar vi med oss av några skäl till att fyra dagars arbetsvecka skulle kunna vara framtiden för dina anställda.

Could a four-day working week be the future for your employees?

Förbättrar produktiviteten

Det är en allmän missuppfattning att ju fler timmar du arbetar, desto produktivare blir du. Även om det först kan verka motsägelsefullt kan en kortare arbetsvecka leda till ökad produktivitet.

Många studier har visat att när anställda arbetar färre dagar är de mer motiverade på jobbet och kan fokusera och disponera sin tid mer effektivt. Ett bra exempel på detta är Microsoft Japans experiment från 2019, som visade att produktiviteten och de anställdas trivsel ökade med 40 procent. De flesta av de företag som deltar i pilotprogrammet för fyradagarsvecka i Förenade kungariket har rapporterat att produktiviteten inte har minskat och att det i många fall har skett en betydande förbättring. Så om du oroar dig för produktiviteten kan en fyra dagars arbetsvecka kanske vara svaret för dig och dina anställda.

Förbättrar den psykiska hälsan och välbefinnandet

Dagens arbetsmiljö är mycket konkurrensorienterad och krävande. Arbetsgivarna ställer allt högre krav på sina arbetstagare, vilket innebär att arbetsbördan och förväntningarna ökar. Endast två dagars ledighet räcker kanske inte för att dina anställda ska hinna återhämta sig. Detta kan leda till utbrändhet och problem med det psykiska välbefinnandet.

En extra ledig dag ger dina anställda möjlighet att vila och återhämta sig till fullo. Detta innebär att de anställda får mindre sjukdomsrelaterad frånvaro – något som annars kan orsaka ytterligare psykisk stress, eftersom det kan leda till att man känner att man hamnar efter på jobbet. Anställda i en pilotstudie på Island rapporterade mindre stress, färre fall av utbrändhet och förbättrad psykisk och fysisk hälsa. De kände sig också gladare och mer energiska på jobbet.

Ökar de anställdas välbefinnande

En förkortad arbetsvecka och en längre helg ger dina anställda mer fritid och bättre balans mellan arbete och privatliv. Detta kan minska den press och stress som anställda tar med sig till arbetsplatsen, vilket innebär att du får en mer motiverad och engagerad personal.

En extra dags ledighet gör det möjligt för anställda att tillbringa tid med sina vänner och familjer. Att ha tid att göra saker som de tycker om och älskar kan öka de anställdas allmänna välbefinnande och kan bidra till att stärka deras lojalitet gentemot företaget.

Hjälper miljön

Pandemin har inneburit att distansarbete har blivit normen för många människor. Distansarbete är emellertid inte möjligt inom alla branscher, och i vissa fall kan en fyra dagars arbetsvecka hjälpa anställda att spara in på bränsle- och pendlingskostnader samt att förbättra sitt koldioxidavtryck. I Microsoft Japans experiment från 2019 sjönk exempelvis elkostnaderna med nästan en fjärdedel.

Dessutom uppskattar en studie från Henley Business School från 2012 att en fyra dagars arbetsvecka skulle medföra att anställda körde cirka 560 miljoner miles (900 miljoner kilometer) färre varje vecka. I en tid då många av oss står inför en allvarlig kris med ökade levnadskostnader har dessa extra besparingar ännu större betydelse.

Letar du efter fler tips för att hålla din personal nöjd? Läs vår artikel Så blir du en eftertraktad arbetsgivare.

 

Relaterade länkar:

Microsoft Japans experiment från 2019

Pilotprogrammet för fyradagarsvecka

Island

Studie från Henley Business School från 2012

Så blir du en eftertraktad arbetsgivare

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Levnads- och arbetsvillkor i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapRåd och tips
Relaterade avsnitt
Råd och tips
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.