Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet14 Novembru 2022L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Tista’ ġimgħa tax-xogħol ta’ erbat ijiem tkun il-futur għall-impjegati tiegħek?

Dan l-aħħar reġgħu bdew il-konverżazzjonijiet rigward ġimgħa tax-xogħol ta’ erbat ijiem b’momentum dejjem jikber għall-implimentazzjoni tagħha. Hawnhekk, aħna nikkondividu xi wħud mir-raġunijiet għaliex ġimgħa tax-xogħol ta’ erbat ijiem tista’ tkun il-futur għall-impjegati tiegħek.

Could a four-day working week be the future for your employees?

Ittejjeb il-produttività

Huwa kunċett żbaljat ġenerali li aktar ma taħdem sigħat, aktar tkun produttiv. Għalkemm għall-ewwel tista’ tidher kontrointuwittiva, ġimgħa tax-xogħol iqsar tista’ tirriżulta fi produttività akbar.

Ħafna studji wrew li meta l-impjegati jaħdmu inqas jiem, ikunu aktar motivati biex jaħdmu u jkunu jistgħu jiffukaw u jiġġestixxu l-ħin tagħhom b’mod aktar effettiv. Eżempju perfett ta’ dan huwa l-esperiment Microsoft Japan tal-2019, li wera żieda ta’ 40 % fil-produttività u s-sodisfazzjon tal-impjegati. Il-biċċa l-kbira tal-kumpaniji li jipparteċipaw fil-programm pilota ta’ erbat ijiem fir-Renju Unit qalu li l-produttività ma naqsitx u, f’ħafna każijiet, kien hemm titjib sinifikanti. Għalhekk, jekk il-produttività hija t-tħassib tiegħek, allura ġimgħa tax-xogħol ta’ erbat ijiem tista’ tkun verament it-tweġiba għalik u għall-impjegati tiegħek.

Ittejjeb is-saħħa u l-benesseri mentali

Qed ngħixu f’ambjent tax-xogħol kompetittiv u impenjattiv ħafna. L-impjegaturi jridu dejjem aktar mill-ħaddiema tagħhom, li jfisser li l-ammonti ta’ xogħol u l-aspettattivi qed jiżdiedu. Li jkollok jumejn biss mingħajr xogħol jista’ ma jkunx biżżejjed żmien biex l-impjegati tiegħek jirkupraw. Dan jista’ jwassal għal eżawriment u kwistjonijiet ta’ benesseri mentali.

Ġurnata oħra mingħajr xogħol tagħti lill-impjegati tiegħek iċ-ċans li jistrieħu u jirkupraw kompletament. Dan ifisser li se jkollhom inqas assenzi relatati mal-mard – assenzi li jistgħu jikkawżaw aktar stress mentali, peress li l-impjegati se jħossu li qed jaqgħu lura fix-xogħol. L-impjegati fi studju pilota fl-Iżlanda rrapportaw inqas stress, inqas każijiet ta’ eżawriment, u saħħa mentali u fiżika mtejba. Huma ħassewhom ukoll aktar kuntenti u li kellhom aktar enerġija fuq il-post tax-xogħol.

Iżżid il-kuntentizza tal-impjegati

It-tnaqqis tal-ġimgħa tax-xogħol u tmiem il-ġimgħa itwal jagħtu lill-impjegati tiegħek aktar ħin liberu u jtejbu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tagħhom. Dan jista’ jnaqqas l-ammont ta’ pressjoni u stress li l-impjegati jġibu fil-post tax-xogħol, li jfisser li jkollok forza tax-xogħol aktar motivata u ddedikata.

Il-jum żejjed mingħajr xogħol jippermetti lill-impjegati jqattgħu l-ħin ma’ ħbiebhom u mal-familji tagħhom. Li jkollhom żmien biex jagħmlu l-affarijiet li jgawdu u jħobbu jista’ jżid il-kuntentizza ġenerali tal-impjegati tiegħek, u potenzjalment jista’ jgħin biex tissaħħaħ il-lealtà tagħhom lejn il-kumpanija tiegħek.

Tgħin l-ambjent

Il-pandemija fissret li għal ħafna nies, ix-xogħol mill-bogħod sar in-norma. Madankollu, mhux l-industriji kollha jippermettu xogħol mill-bogħod, u f’xi każijiet, ġimgħa tax-xogħol ta’ erbat ijiem tista’ tgħin lill-impjegati jiffrankaw l-ispejjeż tal-fjuwil u tal-ivvjaġġar, kif ukoll itejbu l-marka tal-karbonju tagħhom. L-esperiment Microsoft Japan tal-2019 ra l-ispejjeż tal-elettriku jonqsu bi kważi kwart, pereżempju.

Barra minn hekk, Studju tal-2012 mill-Henley Business School jistma li ġimgħa tax-xogħol ta’ erbat ijiem tara lill-impjegati jsuqu madwar 560 miljun mil inqas (900 miljun kilometru) kull ġimgħa. Fi żmien fejn ħafna minna qed nindirizzaw kriżi serja tal-għoli tal-ħajja, dan l-iffrankar żejjed iġib miegħu sinifikat miżjud.

Qed tfittex aktar suġġerimenti dwar kif iżżomm il-forza tax-xogħol tiegħek kuntenta? Ara l-artiklu tagħna dwar Il-mod kif tkun impjegatur tajjeb.

 

Links relatati:

L-esperiment Microsoft Japan tal-2019

Programm pilota ta’ erbat ijiem fil-ġimgħa

L-Iżlanda

Studju tal-2012 mill-Henley Business School

Il-mod kif tkun impjegatur tajjeb

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Ideat u Suġġerimenti
Sezzjoni(jiet) relatati
 • Ideat u Suġġerimenti
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.