Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok11. októbra 2019Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 6 min

Mentoring pre kariérny rozvoj: podporovanie zamestnancov budúcnosti

Vymeniť každodenný študentský život za zamestnanie na plný úväzok nie je nikdy jednoduché. Či už prichádzate zo školy, z univerzity alebo z oblasti odborného vzdelávania, vstup do sveta práce môže byť náročný, avšak s vhodnou pomocou je ho možné zvládnuť ľahšie. Vyhľadali sme Paula Kitchena, mentora pre rozvoj kariéry na University of Nottingham, aby sme sa dozvedeli viac o radách, ktoré budúcej pracovnej sile ponúka.

Career mentoring: Supporting the workforce of tomorrow
EURES

Môžete nám porozprávať trochu o sebe a svojej úlohe mentora?

V roku 1983 som ukončil štúdium na University of Nottingham. Aj keď som sa pôvodne chcel stať výchovným psychológom, ocitol som sa vo svete podnikania a nemal som ani zdania o tom, ako by som v ňom mohol reálne uspieť. Vyskúšal som najrôznejšie pozície a začal som sa špecializovať na rozvoj podnikania, najmä na rozvoj stratégií partnerstiev. V súčasnosti už mám vlastnú firmu, ktorá pomáha malým podnikom ďalej rásť.

Univerzita niečo pred vyše tromi rokmi oslovila svojich bývalých študentov, pretože chcela modernizovať svoj rámec podpory pre vysokoškolákov a čerstvých absolventov. V rámci úlohy mentora pre rozvoj kariéry sa usilujem pomáhať mladým intelektuálom pri rozbiehaní profesijného života a zároveň sa venovať i vlastnému priebežnému vzdelávaniu.

Akú pomoc zvyčajne ponúkate svojim študentom?

Radím im, ako majú s komerčnou sférou nadviazať kontakt a ako sa majú pripraviť na vstup do nej, bez ohľadu na to, či ide o odborné stáže, pracovné stáže alebo zamestnanie. Na základe profilu, skúseností a súboru zručností si študenti vyberú svojho mentora, takže by mal z ich pohľadu vzniknúť blízky súlad.

Podpora zahŕňa také témy, ako napr. štruktúra pohovorov, techniky kladenia otázok, čo zamestnávatelia hľadajú, ako napísať životopis a sprievodný list, jazyk používaný v danej oblasti a intenzita stretnutí. Stáva sa, že v priebehu konverzácie študenti rozpoznávajú niektoré svoje silné aj slabé stránky, vďaka čomu dokážu pochopiť, ktoré pozície by mohli byť pre nich vhodné.

Okrem toho, že študentom dávate praktické rady týkajúce sa zostavenia životopisu a prípravy na pohovor, poskytujete im aj emocionálnu podporu. Môžete nám to bližšie vysvetliť?

Ide o moment, keď sa rozhoduje o tom, či bude vzťah úspešný alebo nie. V tomto prípade nejde o príležitostné stretnutie. Jediným cieľom spoločného úsilia je pripraviť študenta na svet práce, a to si vyžaduje odhodlanie obidvoch strán. Tak, ako je tomu v prípade každého vzťahu, i tu je dôležité pochopiť rámec daného vzťahu a stanoviť si niekoľko pravidiel a hraníc.

Študenti síce majú veľa pochybností, no predsa sa odhodlajú neuvážene riskovať a neskrývajú svoju trúfalosť. Väčšina sa naučila porovnávať svoj výkon skôr s výkonom svojich spolužiakov a známych než by si stanovila vlastné subjektívne kritériá. Je teda nesmierne dôležité, aby som im pomohol oslobodiť sa spod vplyvu očakávaní druhých, ako aj v tom, aby si nastavili realistické očakávania.

Myslím si, že je to základným kameňom budovania dôvery. Ak namiesto pokusov vyhovieť očakávaniam druhých o svojej budúcnosti rozhodujete vy sami, dávate najavo, že na tom, čo vy sami chcete, záleží. Na Vás záleží. Odpovede hľadáte aj v sebe samom a keď ich nájdete, veríte, že ste schopný vybudovať si svoju budúcnosť.

Študenti môžu túto cestu zvládnuť sami, a aj to dokážu: úlohou mentora je byť predovšetkým sprievodcom, ktorý ukazuje správny smer. Podľa mňa práve postupné uvedomenie si týchto vecí znamená skutočné napredovanie.

Na druhej strane komerčného sveta stoja, samozrejme, zamestnávatelia. Čo by mali podľa vás podniky urobiť preto, aby boli pre mladých ľudí atraktívnejšie?

Môžu dávať najavo, že sa zasadzujú za rozmanitosť a začlenenie, spoločenskú zodpovednosť, ako aj za životné prostredie a duševné zdravie svojich zamestnancov. Odporučil by som im vytvoriť videonahrávky o pohovoroch so skutočnými absolventmi, ktorí sú oceňovanými zamestnancami, aby ukázali, ako sa im podarilo prekonať prekážky a uspieť v danom podniku.

Svet práce sa rýchlo mení. Ako to podľa vás ovplyvňuje študentov, ich schopnosť nájsť si prácu a schopnosť prispôsobiť sa novému pracovnému prostrediu?

Je to náročné, pokiaľ nemáte v pracovnom prostredí žiadnu skúsenosť. Mám ale aj dobrú správu. Zamestnávatelia si začínajú uvedomovať, že nábor založený výhradne na skúsenosti už nebude napĺňať ich želané očakávania – vstupujeme totiž do éry štvrtej priemyselnej revolúcie.

Strojové učenie, umelá inteligencia a automatizácia rýchlo menia kritériá, ktoré zamestnávatelia uplatňujú pri vyhľadávaní talentov. Na pracoviskách sa čoraz viac oceňujú zručnosti v oblasti riešenia problémov, odolnosť a kreativita, pričom stále viac sa vyžadujú aj sociálne zručnosti. Väčšinu nášho času budeme tráviť v malých pracovných tímoch, ktoré sa v záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov budú usilovať o vzájomné prepojenie s technológiami. Ľudskosť sa stane jednotkou, ktorú zamestnávatelia budú chcieť nejakým spôsobom merať.

Je potrebné zabezpečiť, aby sme sa boli schopní prispôsobiť a aby sme boli otvorení vo vzťahu k učeniu. Z tohto hľadiska sú študenti v dobrej pozícii, keďže majú zručnosti potrebné na vzdelávanie a schopnosť ďalej rásť. Musí sa v nich prebudiť vášeň a odhodlanie pre celoživotné vzdelávanie, ako aj pre osvojovanie poznatkov v praxi, aby boli podniky, v ktorých pracujú, čo najflexibilnejšie.

A nakoniec, čo máte na práci mentora pre rozvoj kariéry najradšej?

Pohľad na ľudí, ktorí vzlietli. Pozorovať to, ako sa ľudia rozvíjajú je jedným z najkrajších darov života. Vplyv, ktorý môžete mať na sebadôveru ľudí, spôsob myslenia, hranice, nezávislé uvažovanie a kreativitu, je obrovský. Môžete dosiahnuť skutočnú zmenu, to však závisí aj od druhej strany. Získal som prehľad o rôznych pracovných štýloch, a lepšie som pochopil výzvy, ktorým mladí talentovaní ľudia čelia.

 

Súvisiace odkazy:

University of Nottingham

University of Nottingham – Mentoring pre rozvoj kariéry

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatísiete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Externé zainteresované strany
 • Rady a tipy
 • Úspešné príbehy
 • Mladosti
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.