Põhisisu juurde
EURES
Artikkel11. oktoober 2019Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Karjäärinõustamine: abi tulevastele töötajatele

Üleminek täiskoormusega õppelt täistööajaga tööle ei ole kunagi lihtne. Olenemata sellest, kas lõpetasid keskkooli, ülikooli või kutsekooli, võib tööelu alustamine olla keeruline. Raskusi aitab ületada asjatundlik tugivõrgustik. Kohtusime Nottinghami ülikooli (University of Nottingham) karjäärinõustaja Paul Kitcheniga, et uurida, mis nõu ta annab tulevastele töötajatele.

Career mentoring: Supporting the workforce of tomorrow
EURES

Rääkige veidi endast ja oma tööst juhendajana.

Lõpetasin ülikooli (University of Nottingham) 1983. aastal. Kuigi tahtsin saada hariduspsühholoogiks, sattusin ärimaailma, teadmata midagi sellest, kuidas edu saavutada. Töötamine eri ametikohtadel viis spetsialiseerumiseni äriarendusele, eelkõige partnerlusstrateegiate arendamise valdkonnas. Nüüd on mul oma ettevõte, mis aitab arendada väikeettevõtteid.

Veidi üle kolme aasta tagasi võttis ülikool ühendust vilistlastega, et täiendada üliõpilaste ja hiljuti lõpetanute tugivõrgustikku. Karjäärijuhendajana aitan karjääri alustavaid noori ja investeerin enda elukestvasse õppesse.

Millist abi pakud üliõpilastele üldiselt?

Aitan juhendatavaid ärikarjääri alustamisel ja selleks valmistumisel, kas praktika, tööpraktika või tööhõive eesmärgil. Üliõpilased valivad juhendaja tausta, kogemuste ja oskuste põhjal. Need peaksid olema juhendatava seisukohast sobivad.

Abi hõlmab töövestluste ülesehitust, küsitlemismeetodeid, tööandjate ootusi, kuidas kirjutada CV-d ja kaaskirja, ärikeelt ja koosolekute töökorraldust. Mõnikord saavad üliõpilased vestluse käigus ülevaate oma eelistest ja puudustest ja see aitab neil mõista, mis roll võiks neile sobida.

Lisaks praktilisele teabele, näiteks CV koostamine ja töövestluseks valmistumine, pakud üliõpilastele ka emotsionaalset tuge. Räägi sellest lähemalt.

Selles etapis selgub, kas koostöösuhe on edukas või mitte. See ei ole juhuslik tutvus. Koostööl on üks eesmärk: valmistada üliõpilast ette töömaailmaks. Selleks peavad pingutama mõlemad osapooled. Nagu kõikide suhete korral on oluline mõista suhte raamistikku ning kehtestada mõned reeglid ja piirangud.

Üliõpilased kahtlevad endas, kuid võtavad samas mõtlematuid riske ja on julged. Enamus on õppinud pigem võrdlema oma tulemusi eakaaslastega kui seadma isiklikke standardeid. Teiste ootuste eiramine ja endale realistlike ootuste kehtestamine on väga oluline.

Olen mõistnud, et see on enesekindluse suurendamiseks põhiline. Kui otsustad ise oma tuleviku üle ega püüa teiste ootustele vastata, kinnitad, et sinu soovid on olulised. Sina oled oluline. Vastuseid tuleb otsida ka endas ja kui need leiad, võid olla kindel, et suudad oma tulevikku ise kujundada.

Üliõpilased saavad eneseni jõudmisega hakkama. Juhendaja ülesanne on neid raja leidmisel suunata. Minu jaoks näitab selle mõistmine, et on toimunud areng.

Ärimaailma teine pool on tööandjad. Kuidas saavad ettevõtted muuta end noortele atraktiivsemaks?

Nad võivad näidata, et peavad oluliseks mitmekesisust ja kaasamist, ettevõtja sotsiaalset vastutust, keskkonda ja töötajate vaimset tervist. Soovitan filmida vestlusi lõpetanutega, kellest on saanud edukad töötajad, et näidata, kuidas lahendasid nemad probleeme ja saavutasid ettevõttes edu.

Töömaailm muutub kiiresti. Kuidas mõjutab see üliõpilasi, nende töö leidmise võimalusi ja võimet kohaneda uue töökeskkonnaga?

On keeruline, kui neil ei ole mingit töökogemust. Hea uudis on siiski, et tööandjad on teadvustamas, et üksnes kogemuse põhjal värbamine neljanda tööstusajastu alguses enam ei toimi.

Masinõpe, tehisintellekt ja automaatika muudavad kiiresti tööandjate värbamiskriteeriume. Probleemide lahendamise oskus, kohanemisvõime ja loovus on töökohal üha väärtuslikumad ning ka sotsiaalsete oskuste mõju on üha suurem. Tulevikus töötame peamiselt väikestes rühmades, püüdes saavutada tehnika abil parimaid tulemusi. Inimeseks olemine saab näitajaks, mida tööandjad oskavad tulevikus mõõta.

Peame tagama, et oleme valmis kohanema ja õppima. Seetõttu on üliõpilastel head eeldused, kuna nad on õppimis- ja arenemisvõimelised. Nad peavad võtma eesmärgiks elukestva õppe ning rakendama töökohal õpitut, et võimaldada ettevõttele, kus nad töötavad, võimalikult suurt paindlikkust.

Viimaks, mis on parim karjäärijuhendajaks olemisel?

Näha inimesi oma unistusi teostamas. Inimeste arengu jälgimine on üks parimaid asju. Võid tohutult mõjutada nende enesekindlust, mõtlemisviise, piire, iseseisvat mõtlemist ja loovust. Saad midagi tegelikult ära teha ja see on alati kasulik ka sulle endale. Olen kuulnud häid tähelepanekuid eri tööstiilide kohta ja hakanud paremini mõistma noori talente mõjutavaid küsimusi.

 

Seotud lingid

Nottinghami ülikool

Nottinghami ülikooli karjäärijuhendamine

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe töötajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
Välised sidusrühmadNõuanded ja soovitusedEduloodNoorus
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.