Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva11. října 2019Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 6 min

Mentorství v oblasti kariéry: podpora budoucích pracovníků

Přechod od celodenního studia do pracovního poměru na plný úvazek není nikdy jednoduchým krokem. Ať již přicházíte ze střední školy, z vysoké školy nebo z oblasti odborné přípravy, přechod do pracovního procesu může být složitý. Pokud se vám však dostane skvělé podpory, není se čeho bát. Popovídali jsme si s Paulem Kitchenem, mentorem v oblasti kariéry působícím na University of Nottingham, abychom se dozvěděli více o poradenství, které poskytuje budoucím pracovníkům.

Career mentoring: Supporting the workforce of tomorrow
EURES

Můžete nám říci něco více o sobě a o vaší roli mentora?

V roce 1983 jsem ukončil studium na University of Nottingham. Navzdory zájmu stát se výchovným poradcem-psychologem jsem se vrhl do světa byznysu, aniž bych věděl něco o tom, jak opravdu uspět. Zastával jsem nejrůznější pozice a posléze se začal specializovat na rozvoj podnikání, zejména rozvoj strategií partnerství. Teď mám svou vlastní firmu, která pomáhá malým podnikům s dalším růstem.

Zhruba před třemi lety univerzita oslovila své bývalé studenty ve snaze o prohloubení svého rámce podpory pro budoucí a čerstvé absolventy. Prostřednictvím mé role mentora v oblasti kariéry se snažím pomáhat mladým nadaným lidem zahájit jejich pracovní kariéru a také se sám dále vzdělávat.

Jakou podporu studentům poskytujete?

Pomáhám jim s přípravou na vstup do komerčního světa, ať již se jedná o stáže, praxi, nebo opravdové zaměstnání. Studenti si svého mentora volí na základě jeho profilu, zkušeností a dovedností tak, aby byl z jejich pohledu tím pravým.

Podpora zahrnuje strukturu pohovorů, techniky dotazování, co zaměstnavatelé hledají, jak napsat životopis a průvodní dopis, jazyk používaný v daném oboru a intenzitu jednání. V průběhu konverzace studenti často získávají lepší představu o svých silných a slabých stránkách, což jim pomůže si uvědomit, jaká povolání by jim mohla nejvíce vyhovovat.

Vedle praktických rad týkajících se životopisů a přípravy na pohovor poskytuje studentům také emocionální podporu. Můžete nám o tom říci něco více?

Tady se rozhoduje, zda je vztah mezi mentorem a studentem úspěšný nebo ne. Nejedná se o povrchní povídání. Spolupracujete spolu s jediným cílem: připravit studenta na svět práce. K tomu je nutné odhodlání obou stran. Jako u každého jiného vztahu je i zde důležité pochopit jeho rámec a stanovit si určitá pravidla a hranice.

Studenti mají spoustu pochybností, nebojí se však riskovat a mají kuráž. Mnozí se naučili porovnávat své výsledky spíše se stejně starými spolužáky a známými, než aby si stanovili nějaké vlastní mety. Je tedy zásadní jim pomoci oprostit se od očekávání ostatních a vytyčit si vlastní realistická očekávání.

Dospěl jsem k závěru, že toto je základní kámen při budování sebevědomí. Když rozhodnutí o své budoucnosti přijímáte sami, spíše než abyste se snažili jen vyjít vstříc očekáváním druhých, dáváte najevo, že to, co chcete, je důležité. Vy jste důležití. Odpovědi také hledáte v sobě a když je najdete, uvěříte ve svou schopnost mít svou budoucnost pevně v rukou.

Studenti mohou tuto cestu zvládnout sami a také to sami dokáží. Úlohou mentora je především být jakýmsi průvodcem ukazujícím správný směr. Z mého pohledu je právě uvědomění si svých schopností na cestě ke spokojenému pracovnímu životu tím, co z ní dělá obohacující zkušenost.

Na druhé straně komerčního světa stojí samozřejmě zaměstnavatelé. Co by měly podle vás společnosti dělat, aby se staly atraktivnějšími pro mladé lidi?

Mohou dávat najevo své odhodlání podporovat rozmanitost a začleňování, sociální odpovědnost, životní prostředí a duševní zdraví svých zaměstnanců. Doporučil bych vytvoření videí z pohovorů skutečných absolventů, kteří se stali ceněnými zaměstnanci, s cílem ukázat, jak se jim podařilo překonat překážky a dosáhnout úspěchu v daném podniku.

Svět práce se rychle mění. Jaký vliv to podle vás má na studenty a jejich schopnost najít si práci a přizpůsobit se novému pracovnímu prostředí?

Když nemají žádnou zkušenost s pracovním prostředím, je to těžké. Dobrou zprávou ale je, že zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že nábor zaměstnanců jen na základě dosavadních zkušeností v době, kdy vstupujeme do čtvrtého průmyslového věku, nebude fungovat.

Strojové učení, umělá inteligence a automatizace rychle mění kritéria, která zaměstnavatelé používají při hledání nadaných zaměstnanců. Na pracovišti se stále více cení schopnost řešit problémy, odolnost a kreativita a na významu nabírají i naše sociální dovednosti. Většinu času budeme trávit prací v malých týmech, které se budou snažit využít technologií k dosažení co nejlepších výsledků. Být člověkem se stane parametrem, který zaměstnavatelé budou schopni nějakým způsobem měřit.

Musíme se ujistit, že jsme adaptabilní a připravení se učit nové věci. A zde mají studenti výhodu, protože disponují dovednostmi potřebnými k učení a schopností se dále rozvíjet. Budou si muset vypěstovat vášeň a odhodlání vzdělávat se po celý život a uplatňovat nové poznatky v práci, aby tak přispěli k zajištění co největší flexibility podniku, pro který pracují.

Otázka na závěr: co je nejlepší na tom být mentorem v oblasti kariéry?

Vidět lidi se vznést. Pozorovat, jak se lidé rozvíjejí, je jeden z největších životních darů. Dopad, který můžete mít na sebevědomí, styl myšlení, hranice, volnost myšlenek a kreativitu, je obrovský. Opravdu můžete hodně změnit a není to jen jedním směrem. I já jsem se naučil mnoho nového o různých stylech práce a lépe porozuměl problémům, kterým čelí mladí.

 

Související odkazy:

University of Nottingham

University of Nottingham – mentorství v oblasti kariéry

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého pracovníka sítě EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Externí zainteresované strany
 • Rady a tipy
 • Příběhy úspěchu
 • Mládí
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.