Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel11 oktober 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Så påverkas din självkännedom av att bo utomlands

Enligt Oxford Dictionary kan självkännedom definieras som medveten kunskap om den egna personligheten och de egna känslorna. Det handlar om vår förmåga att definiera vilka vi är som människor, att förstå våra värderingar och att veta vad vi vill ha ut av livet.

Can living abroad boost your self-awareness?
EURES

Men vad har det med att bo utomlands att göra?

Studien

I en nyligen genomförd studie undersökte en grupp forskare från Rice University, Columbia University, University of North Carolina och Massachusetts Institute of Technology förhållandet mellan att bo utomlands och människors nivå av självkännedom. De hittade en del intressanta kopplingar.

Studien bygger på svar från nästan 2 000 personer, varav vissa hade bott utomlands och andra inte. Som har rapporterats av Världsekonomiskt forum (World Economic Forum) visar resultaten att människors självkännedom ökar när de bor utomlands, eftersom detta ”väcker tankar kring huruvida delar av den egna identiteten verkligen definierar vem man är eller bara speglar den kulturella fostran man fått, och denna typ av ifrågasättande ökar självinsikten”. Att leva i en främmande kultur får oss med andra ord att reflektera över våra verkliga värderingar och vilka vi är, snarare än att bara acceptera de värderingar och den självuppfattning vi har fostrats med.

Studien visar även att den tid som människor tillbringat utomlands har större betydelse än antalet länder de bott i. Ju längre tid de var borta, desto mer tid hade de för självreflektion.

Fördelarna

Att ha en hög nivå av självkännedom kan hjälpa oss att skapa starkare relationer, öka våra färdigheter och föra våra liv i en positiv riktning. Självkännedomen gör oss gladare och stärker vårt självförtroende, eftersom kunskap om vilka vi är innebär att vi enklare kan fatta beslut som leder till lycka – och detta leder just till större självförtroende.

Dessa beslut gäller inte bara våra privatliv. Det finns även bevis som styrker att en större självkännedom kan ha en positiv inverkan på arbetslivet, genom att den förbättrar människors förmåga att fatta beslut på arbetsplatsen och kring den egna karriären i allmänhet.

Slutsatsen

Att bo utomlands kan vara ett spännande äventyr i sig, men att vidga vyerna i andra länder kan även påverka din självinsikt. Om du redan befinner dig utomlands har du kanske redan börjat ställa dig denna typ av självreflekterande frågor – och börjat lära känna dig själv mer på djupet. Och om du inte tagit steget än visar förhoppningsvis den här artikeln att det även är en inre resa att flytta utomlands.

 

Länkar:

Forskningsstudie: Den kortaste vägen till sig själv går ut i världen: att leva utomlands ger en bättre självbild

Världsekonomiskt forum (World Economic Forum): Så påverkas din självkännedom av att bo utomlands

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapExterna EURES-nyheterExterna intressenterArbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikRekryteringstrenderUngdom
Relaterade avsnitt
Leva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.