Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy11 października 2018Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Czy życie za granicą może zwiększyć Twoją samoświadomość?

Według Oxford Dictionary samoświadomość można zdefiniować jako „świadomą znajomość własnego charakteru i uczuć”. To nasza zdolność do definiowania tego, kim jesteśmy jako ludzie, rozumienia naszych wartości i tego, czego chcemy od życia.

Can living abroad boost your self-awareness?
EURES

Ale co to wszystko ma wspólnego z życiem za granicą?

Badanie

Niedawne badanie przeprowadzone przez grupę badaczy z Rice University, Columbia University, University of North Carolina i Massachusetts Institute of Technology analizowało relację między życiem za granicą a poziomem samoświadomości ludzi. Znaleźli kilka ciekawych powiązań.

Badanie opierało się na informacjach zwrotnych od prawie 2000 osób, w tym niektórych, które mieszkały za granicą i innych, które nie mieszkały za granicą. Jak donosi World Economic Forum, wyniki pokazały, że życie za granicą zwiększa samoświadomość ludzi, ponieważ „skłania do uważnej refleksji nad tym, czy części ich tożsamości rzeczywiście definiują, kim są, czy tylko odzwierciedlają ich kulturowe wychowanie”. Mówiąc prościej, życie w obcej kulturze stanowi dla nas wyzwanie do refleksji nad naszymi prawdziwymi wartościami i tym, kim jesteśmy – a nie tylko do zaakceptowania wartości i sposobu postrzegania własnej osoby, z którymi się wychowaliśmy.

Badanie wykazało również, że ilość czasu, jaki ludzie spędzają za granicą, jest bardziej znacząca niż liczba krajów, w których mieszkali. Im dłużej są poza domem, tym więcej czasu mają na refleksję nad sobą.

Korzyści

Wysoki poziom samoświadomości może pomóc nam wzmocnić relacje, poprawić nasze umiejętności i skierować nasze życie w pozytywną stronę. Zwiększa zarówno szczęście, jak i pewność siebie, ponieważ wiedząc, kim jesteśmy, możemy łatwiej podejmować decyzje, które prowadzą do szczęścia. Prowadzi to do większej pewności siebie.

Te decyzje nie odnoszą się tylko do naszego życia osobistego. Istnieją również dowody na to, że większe poczucie samoświadomości może mieć pozytywny wpływ na zatrudnienie, poprawiając zdolność ludzi do podejmowania decyzji w miejscu pracy i ogólnie na ich karierę zawodową.

Wniosek

Mieszkanie za granicą może być ekscytującą przygodą, ale może być też czymś więcej. Jeśli już tam jesteś, przeznacz trochę czasu na refleksję nad sobą – nigdy nie wiesz, dokąd może Cię to zaprowadzić. A jeśli nie rozpocząłeś jeszcze tej drogi, to mamy nadzieję, że ten artykuł pokazał ci, że można doświadczyć o wiele więcej, niż mógłbyś z góry założyć.

 

Powiązane linki:

Studium badawcze: „Najkrótsza droga do siebie prowadzi dookoła świata: Życie za granicą zwiększa jasność koncepcji własnej osoby”

World Economic Forum: „Jaki wpływ na zwiększenie samoświadomości ma życie za granicą”

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradcęEURES

Warunki życia i pracy w krajach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Informacje szczegółowe

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćWiadomości zewnętrzne EURESInteresariusze zewnętrzniWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystykiTrendy rekrutacyjneMłodzież
Powiązane sekcje
Życie i praca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.