Skip to main content
EURES
News article11 oktober 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Kan selvbevisstheten din øke ved å bo i et annet land?

Ifølge Oxford Dictionary kan selvbevissthet defineres som “conscious knowledge of one’s own character and feelings", eller “oppmerksomhet på egen personlighet og egne følelser”, altså evnen vår til å definere hvem vi er som mennesker, forstå verdiene våre og vite hva vi vil med livet.

Can living abroad boost your self-awareness?
EURES

Men hva har alt dette å gjøre med å bo i et annet land?

Studien

En studie en gruppe forskere fra Rice University, Columbia University, University of North Carolina og Massachusetts Institute of Technology nylig har gjennomført, så på sammenhengen mellom det å bo i et annet land og menneskenes grad av selvbevissthet. De fant noen interessante sammenhenger.

Studien var basert på tilbakemeldinger fra nesten 2000 personer, hvorav en del hadde bodd i andre land, andre ikke. Ifølge World Economic Forum viste resultatene at menneskers selvbevissthet øker når de bor utenlands fordi det “fremmer selvkritisk refleksjon over hvorvidt deler av identiteten deres faktisk definerer hvem de er, eller om den heller gjenspeiler deres kulturelle oppvekst”. For å si det enkelt: å leve i en annen kultur utfordrer oss til å reflektere over våre sanne verdier og hvem vi er – heller enn bare å akseptere de verdiene og den selvfølelsen vi er vokst opp med.

Studien fastslo også at tiden mennesker tilbringer i et annet land, har mye større betydning enn antall land de har bodd i. Jo lenger de har vært borte, desto mer tid har de hatt til selvrefleksjon.

Fordelene

En høy grad av selvbevissthet kan bidra til å styrke relasjoner, forbedre ferdighetene våre og bevege livene våre i en positiv retning. Det øker både trivsel og selvtillit ettersom det å vite hvem vi er, betyr at vi lettere kan ta beslutninger som gir trivsel. Dette fører til større selvsikkerhet.

Disse beslutningene påvirker ikke bare privatlivet vårt. Det finnes også belegg for at en høyere grad av selvbevissthet kan ha positiv innvirkning i arbeidslivet, ved at menneskenes evne til å ta beslutninger på arbeidsplassen, og om karrieren generelt, bedres.

Konklusjon

Selv om det kan være en spennende opplevelse å bo i et annet land, kan det også være så mye mer. Hvis du allerede er der, bør du sette av litt tid til selvrefleksjon – du vet aldri hva det kan føre til. Og hvis du ikke har begynt ennå, har denne artikkelen forhåpentligvis vist deg at opplevelsen kan omfatte mye mer enn det du kanskje har trodd.

 

Relevante lenker:

Forskningsstudie: The shortest path to oneself leads around the world: Living abroad increases self-concept clarity

World Economic Forum: What living abroad does to your self-awareness

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Business /EntreprenørskapEksterne EURES-nyheterEksterne interessenterArbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikkRekrutteringstrenderUngdom
Relaterte seksjon(er)
Leve- og arbeidsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.