Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy25 lipca 2023Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Budowanie silniejszego zespołu: jak skutecznie zarządzać sporami między pracownikami

Zarządzanie sporami między pracownikami jest kluczowe, aby stworzyć pozytywne środowisko pracy. Poznaj praktyczne sposoby, jak radzić sobie z konfliktami i zachęcać do efektywnej pracy zespołowej.

Conflict resolution at table - manager stating facts

Wdrażając te strategie rozwiązywania konfliktów, można pomóc osobom w swoim zespole, tak aby lepiej radziły sobie z dzielącymi ich różnicami i budowały silniejsze relacje w pracy.

 1. Zachęcaj do otwartej komunikacji
  Ważne jest stworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się komfortowo i dzielą się swoimi obawami i opiniami. Zadbaj o to, by każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć. Słuchaj, zrozum, szanuj i poznaj poglądy innych bez okazywania lekceważenia. Regularne spotkania zespołu i rozmowy indywidualne mogą być dobrą okazją do otwartej i szczerej dyskusji.
 1. Wprowadź zasady i procedury obowiązujące w firmie oraz zadbaj, aby każdy był ich świadomy
  Wyjaśnij wyraźnie wszystkim pracownikom zasady i procedury obowiązujące w firmie, które dotyczą rozwiązywania konfliktów. Upewnij się, czy wszyscy wiedzą, jakie kroki należy poczynić w przypadku sporu, w tym jak i kiedy go zgłosić lub zaangażować osoby kierownictwo wyższego szczebla.
 1. Zapewnij szkolenia w zakresie zarządzania konfliktami
  Zaoferuj swoim pracownikom sesje szkoleniowe lub warsztaty na temat zarządzania konfliktami i poprawy umiejętności komunikacyjnych. Jeśli zapewnisz narzędzia potrzebne do tego, aby pracownicy rozwiązywali spory między sobą, możesz sprawić, że przestaną się one nasilać, a środowisko pracy stanie się przyjaźniejsze.
 1. Podkreślaj znaczenie empatii i zrozumienia
  Wspieraj kulturę pracy, w której pracownicy współdziałają i rozumieją się wzajemnie. Zachęcaj ich do rozważenia różnych perspektyw i poszanowania opinii innych osób. Takie nastawienie sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i pracy zespołowej.
 1. Szukaj rozwiązań korzystnych dla wszystkich
  Zachęcaj swoich pracowników, aby zamiast próbować „wygrywać” kłótnie, przyjęli podejście polegające na rozwiązywaniu problemów. Współpracuj ze stronami zaangażowanymi w spory i szukajcie kreatywnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby wszystkich stron.
 1. Prowadź rejestr procesów rozwiązywania sporów i regularnie go przeglądaj
  Monitoruj kroki poczynione w celu rozwiązania konfliktów i udokumentuj uzgodnione rozwiązania. Regularnie oceniaj, jak dobrze funkcjonują te rozwiązania, i w razie potrzeby skoryguj je, aby osiągnąć lepsze wyniki w przyszłości.
 1. W razie potrzeby zwróć się o pomoc do specjalistów
  W szczególnie skomplikowanych lub delikatnych sprawach pomocne może być zwrócenie się o poradę do ekspertów ds. zasobów kadrowych, doradców prawnych lub specjalistów ds. rozwiązywania konfliktów w celu zapewnienia, aby konflikty były rozwiązywane w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

Ogólnie rzecz biorąc, celem nie jest całkowite wyeliminowanie nieporozumień w przedsiębiorstwie, ale raczej konstruktywne radzenie sobie z nimi. Wdrażając te strategie, można przekształcić konflikty w okazje do rozwoju i stworzyć silniejszy, efektywniej współpracujący zespół.

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Szukaj doradcy EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćZestaw narzędzi UE do mobilnościNajlepsze praktyki EURESSzkolenie EURESWiadomości zewnętrzne EURESInteresariusze zewnętrzniPorady i wskazówkiWiadomości wewnętrzne EURESDni Pracy/WydarzeniaWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystykiTrendy rekrutacyjneMedia społecznościoweHistorie sukcesówMłodzież
Powiązane sekcje
Usługi sieci EURESEURES Targeted Mobility SchemeEuropassPomoc i wsparciePorady i wskazówkiInformacje o rynku pracyNaukaŻycie i praca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.