Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel12 juni 2017Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Allt om Europeiska socialfonden

Under perioden 2007–2014 fick närmare 10 miljoner européer jobb med stöd från Europeiska socialfonden. I och med att fonden fyller 60 år i år passar det bra att ta en närmare titt på hur den fungerar, vilka olika stöd som erbjuds och hur du kan delta.

All about the European Social Fund (ESF)

Vad är Europeiska socialfonden?

Europeiska socialfonden är ett av EU:s viktigaste instrument för finansiering inom sysselsättningsområdet. Socialfonden bildades 1957 som en del av Romfördraget och har under sex decennier verkat för att öka möjligheterna att få jobb inom EU, främja sysselsättningen och öka rörligheten.

Vilka är de viktigaste frågorna för socialfonden?

Den övergripande uppgiften för Europeiska socialfonden är att finansiera projekt inom fyra viktiga områden: sysselsättning, social inkludering, utbildning och offentlig förvaltning.

Bland prioriteringarna ingår särskilt att

  • erbjuda bättre utbildning för unga,
  • överbrygga klyftan mellan skola och arbete,
  • stärka arbetstagarnas anpassningsförmåga,
  • öka tillgången till arbetsmöjligheter,
  • hjälpa unga att utveckla kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar,
  • främja social inkludering av marginaliserade grupper,
  • hjälpa missgynnade personer att ta sig ur fattigdom genom arbete,
  • förbättra offentlig förvaltning.

Hur fungerar Europeiska socialfonden?

Europeiska socialfonden samarbetar med nationella och regionala myndigheter i EU:s medlemsländer och finansierar deras socialfondsprogram (officiellt kallade operativa program). Genom programmen fördelas sedan medel till olika projekt i landet eller regionen. Medlemslandets relativa välstånd avgör storleken på finansieringen från Europeiska socialfonden.

Vad stöder Europeiska socialfonden?

Europeiska socialfonden finansierar tusentals projekt runt om i Europa, från småskaliga initiativ som stöttar människor på lokal nivå till nationella projekt som riktar sig till en stor del av landets befolkning. Oavsett storlek, område och syfte är det alltid människan som står i fokus för alla projekt.

Socialfonden ger också ekonomiskt stöd till några av Europeiska kommissionens program, exempelvis ungdomssysselsättningsinitiativet och ungdomsgarantin, två program som hjälper unga att utveckla sin kompetens, skaffa sig erfarenhet och ta första steget ut på arbetsmarknaden.

Hur kan du delta?

Om du arbetar för en organisation som letar efter finansiering för att starta ett sysselsättningsprojekt, kontakta socialfondens förvaltande myndighet i ditt land eller din region för mer information.

Unga som vill medverka i ett socialfondsfinansierat projekt kan också kontakta den förvaltande myndigheten eller besöka Europeiska socialfondens nationella eller regionala webbplats. Den lokala offentliga arbetsförmedlingen kan också lämna information.

Vi har nyligen tittat närmare på ungdomsgarantin och vad den kan erbjuda unga, företag och organisationer, så läs gärna mer. I artikeln om Erasmus+ skriver vi om ett av Europeiska kommissionens främsta program för utbildning, kultur, ungdomar och idrott.

 

Länkar:

Romfördraget

Ungdomssysselsättningsinitiativet

Ungdomsgarantin

Kontakta socialfondens förvaltande myndighet i ditt land eller din region

Offentliga arbetsförmedlingen

Erasmus+

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Teman
Företag /EntreprenörskapRåd och tipsArbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterRekryteringstrenderUngdom
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.