Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel12 juni 2017Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 2 min

Alles over het Europees Sociaal Fonds (ESF)

In de periode 2007-2014 hebben bijna 10 miljoen Europeanen een baan gevonden met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Nu het ESF zijn 60-jarig bestaan viert, lijkt het ons een goed idee om nader in te gaan op de vraag hoe het ESF werkt, welke vormen van steun er beschikbaar zijn en hoe men kan deelnemen…

All about the European Social Fund (ESF)

Wat is het ESF?

Het ESF is een van de voornaamste financieringsinstrumenten van de EU voor het ondersteunen van werkgelegenheid. Het ESF is in 1957 opgericht als onderdeel van het Verdrag van Rome en wordt al zes decennia lang ingezet om arbeidskansen binnen de EU te verbeteren door werkgelegenheid te bevorderen en mobiliteit te stimuleren.

Wat zijn de voornaamste prioriteiten voor het ESF?

De overkoepelende prioriteit voor het ESF is het financieren van projecten die vier belangrijke uitdagingen helpen aan te pakken: werkgelegenheid, sociale inclusie, onderwijs en overheidsdiensten.

Enkele specifieke prioriteiten zijn:

 • zorgen voor beter onderwijs voor jongeren;
 • de kloof tussen school en werk verkleinen;
 • het aanpassingsvermogen van werknemers stimuleren;
 • de toegang tot werkgelegenheid verbeteren;
 • jongeren helpen de vaardigheden te ontwikkelen die de arbeidsmarkt nodig heeft;
 • sociale inclusie voor gemarginaliseerde groepen bevorderen;
 • kansarmen helpen aan armoede te ontsnappen via werk;
 • overheidsdiensten verbeteren.

Hoe werkt het ESF?

Het ESF wordt toegepast via een partnerschap met nationale en regionale instanties in de lidstaten van de EU, waarbij deze instanties financiering ontvangen voor hun ESF-programma's (officieel ‘operationele programma's’ geheten). Deze financiering wordt vervolgens via de programma's verdeeld over projecten in hun land of regio. De omvang van de financiering vanuit het ESF is afhankelijk van de relatieve rijkdom van de lidstaat.

Wat gaat de ESF-steun naartoe?

Het ESF financiert duizenden projecten over heel Europa, variërend van kleinschalige initiatieven die mensen op lokaal niveau ondersteunen tot nationale regelingen die gericht zijn op een brede doorsnede van de bevolking van het land. Hoewel de projecten qua omvang, thema en doelstellingen kunnen variëren, staan hierbij altijd mensen centraal staan.

Vanuit het ESF wordt ook financiële steun verleend aan programma's van de Europese Commissie, zoals het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief en de jongerengarantieregeling. Beide programma's zijn erop gericht jongeren te helpen vaardigheden te ontwikkelen, ervaring op te doen en de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten.

Hoe kunt u deelnemen?

Bent u een organisatie die een werkgelegenheidsproject wenst te starten? Dan kunt u eenvoudig contact opnemen met de ESF-beheersautoriteit in uw land of regio voor meer informatie.

Jongeren die graag willen deelnemen aan een project met ESF-financiering, kunnen eveneens meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met hun ESF-beheersautoriteit; daarnaast kunnen zij de nationale en regionale ESF-websites bezoeken. De plaatselijke openbare dienst voor arbeidsvoorziening kan ook een belangrijke informatiebron zijn.

We hebben onlangs aandacht besteed aan de jongerengarantieregeling en wat deze regeling jongeren, bedrijven en organisaties te bieden heeft. Misschien interessant om te lezen? Evenzo wordt in ons artikel over Erasmus+ een van de voornaamste programma's van de Europese Commissie voor onderwijs, cultuur, jeugd en sport onder de loep genomen.

 

Verwante links:

Verdrag van Rome

Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Jongerengarantieregeling

Contact opnemen met de ESF-beheersautoriteit in uw land of regio

Openbare dienst voor arbeidsvoorziening

Artikel over Erasmus+

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop’pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

EURES op Google+

Onderwerpen
 • Bedrijf/Ondernemerschap
 • Hints en tips
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Wervingstrends
 • Jeugd
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.