Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2017. gada 12. jūnijsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 3 min

Viss par Eiropas Sociālo fondu (ESF)

Laikposmā no 2007. līdz 2014. gadam gandrīz 10 miljoni eiropiešu ir atraduši darbu ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu. Šogad fonds atzīmē 60. gadadienu, un tas ir piemērots brīdis, lai uzzinātu vairāk par to, kā ESF darbojas, kāda veida atbalstu tas sniedz un kā iesaistīties fonda projektos.

All about the European Social Fund (ESF)

Kas ir ESF?

ESF ir viens no ES galvenajiem ar nodarbinātību saistītajiem finansēšanas instrumentiem. Fonds ir izveidots 1957. gadā ar Romas līgumu un jau sešdesmit gadus darbojas, lai uzlabotu darba iespējas ES, veicinot nodarbinātību un atbalstot darbaspēka mobilitāti.

Kādas ir ESF galvenās prioritātes?

ESF vispārīgā prioritāte ir finansēt projektus, kas palīdz sasniegt mērķus četrās svarīgās jomās – nodarbinātības, sociālās iekļaušanas, izglītības un publisko pakalpojumu jomā.

Konkrētās prioritātes ir šādas:

 • nodrošināt jauniešiem labāku izglītību,
 • mazināt plaisu starp skolu un darbu,
 • uzlabot darbinieku piemērošanās spēju,
 • uzlabot piekļuvi nodarbinātībai,
 • palīdzēt jauniešiem attīstīt darba tirgū vajadzīgās prasmes,
 • veicināt marginalizētu grupu sociālo iekļaušanu,
 • palīdzēt nelabvēlīgā situācijā nonākušiem cilvēkiem izvairīties no nabadzības, atrodot darbu,
 • uzlabot publiskos pakalpojumus.

Kā ESF darbojas?

ESF darbojas partnerībā ar valsts un reģionālajām iestādēm ES dalībvalstīs, nodrošinot finansējumu to ESF programmu (oficiālais nosaukums – darbības programmas) īstenošanai. Iestādes ar programmu starpniecību sadala šo finansējumu, piešķirot to projektiem savā valstī vai reģionā. ESF finansējuma apjoms ir atkarīgs no katras dalībvalsts relatīvā labklājības līmeņa.

Ko ESF atbalsta?

ESF visā Eiropā finansē tūkstošiem projektu, sākot ar nelielām iniciatīvām vietējo iedzīvotāju atbalstam un beidzot ar valsts līmeņa projektiem, kuru mērķgrupa ir liela valsts iedzīvotāju daļa. Projekti ir dažādi lieluma, tēmu un mērķu ziņā, bet to galvenā prioritāte vienmēr ir cilvēki.

Fonds nodrošina finansiālu atbalstu arī tādām Eiropas Komisijas programmām kā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un Garantija jauniešiem, kuras palīdz jauniešiem attīstīt prasmes, iegūt pieredzi un spert pirmos soļus darba tirgū.

Kā iesaistīties?

Ja esat organizācija, kas meklē finansējumu ar nodarbinātību saistīta projekta īstenošanai, un vēlaties iegūt papildu informāciju, sazinieties ar ESF vadošo iestādi savā valstī vai reģionā.

Jaunieši, kas ir ieinteresēti piedalīties ESF finansētos projektos, arī var uzzināt vairāk, sazinoties ar savas valsts ESF vadošo iestādi vai apmeklējot valsts un reģionālās ESF tīmekļa vietnes. Labs informācijas avots mēdz būt arī vietējie valsts nodarbinātības dienesti.

Izlasiet mūsu nesen publicēto ziņu rakstu, kurā esam snieguši sīkāku informāciju par Garantiju jauniešiem un to, kādas iespējas tā piedāvā jauniešiem, uzņēmumiem un organizācijām. Savukārt rakstā par Erasmus+ ir aplūkota viena no Eiropas Komisijas galvenajām izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta programmām.

 

Saistītās saites

Romas līgumu

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

Garantija jauniešiem

Sazinieties ar ESF vadošo iestādi savā valstī vai reģionā

Valsts nodarbinātības dienesti

Erasmus+

 

Papildu informācija

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrodiet savu EURES padomdevēju

Darba un dzīves apstākļi EURES valstīs

EURES Darbu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

EURES sociālajā tīklā Google+

Sīkāka informācija

Temati
 • Uzņēmējdarbība
 • Ieteikumi un padomi
 • Darba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumi
 • Personāla atlases tendences
 • Jaunatne
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.