Siirry pääsisältöön
EURES
Uutisartikkeli12. kesäkuuta 2017Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

Tietoa Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)

Lähes 10 miljoonaa eurooppalaista löysi vuosina 2007–2014 työpaikan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kun ESR tänä vuonna juhlii 60-vuotispäiväänsä, on hyvä aika tutkia tarkemmin rahaston toimintatapaa, saatavilla olevan tuen lajeja ja tuensaantimahdollisuuksia.

All about the European Social Fund (ESF)

Mikä on ESR?

ESR on yksi EU:n tärkeimmistä työllisyyteen liittyvistä rahoitusvälineistä. Se perustettiin vuonna 1957 osana Rooman sopimusta, ja sen avulla on pyritty parantamaan mahdollisuuksia löytää töitä EU:n maista, edistetty työllisyyttä ja avattu mahdollisuuksia liikkuvuuteen jo kuuden vuosikymmenen ajan.

Mitkä ovat ESR:n tärkeimmät tavoitteet?

ESR:n yleisenä tavoitteena on rahoittaa hankkeita, joiden avulla vastataan neljään suureen haasteeseen: työllistyminen, sosiaalinen osallisuus, koulutus ja julkiset palvelut.

Erityistavoitteita ovat muun muassa

  • paremman koulutuksen tarjoaminen nuorille
  • koulusta työelämään siirtymisen helpottaminen
  • työntekijöiden sopeutumiskyvyn parantaminen
  • työhön pääsyn helpottaminen
  • nuorten auttaminen kehittämään työmarkkinoilla tarvittavia taitoja
  • syrjäytyneiden ryhmien sosiaalisen osallisuuden edistäminen
  • vähäosaisten auttaminen torjumaan köyhyyttä työnteon kautta
  • julkisten palvelujen parantaminen.

Miten ESR toimii?

ESR toimii yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa ja antaa rahoitusta niiden ESR-ohjelmia varten (joita virallisesti nimitetään toimintaohjelmiksi). Tätä rahoitusta jaetaan sen jälkeen ohjelmien kautta maa- tai aluekohtaisille hankkeille. ESR:stä annettavan rahoituksen määrä riippuu jäsenvaltion suhteellisesta vauraudesta.

Mitä ESR:stä tuetaan?

ESR:stä rahoitetaan tuhansia hankkeita koko Euroopassa. Niiden kirjo ulottuu pienimuotoisista hankkeista, joilla tuetaan ihmisiä paikallisella tasolla, kansallisiin järjestelmiin, joiden kohteena ovat koko maan väestön eri osat. Vaikka hankkeiden koko, aiheet ja tavoitteet vaihtelevat, ihmiset ovat aina jokaisen hankkeen keskipisteenä.

Rahasto myös tarjoaa taloudellista tukea Euroopan komission ohjelmille, joista esimerkkinä ovat nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotakuu. Molemmilla autetaan nuoria kehittämään taitojaan, hankkimaan kokemusta ja ottamaan ensimmäiset askeleet työmarkkinoilla.

Miten tukea voi saada

Organisaatio, joka hakee rahoitusta työllistymiseen liittyvän hankkeen käynnistämiseksi, voi ottaa yhteyttä oman maansa ESR-hankkeista vastaavaan hallintoviranomaiseen ja saada siltä lisätietoa.

Myös nuoret, jotka haluavat osallistua ESR:stä rahoitettavaan hankkeeseen, voivat saada lisätietoa ottamalla yhteyttä ESR-hankkeista vastaavaan hallintoviranomaiseen tai käymällä kansallisilla tai alueellisilla ESR-verkkosivuilla. Paikallinen julkinen työvoimapalvelu voi myös olla hyvä tietolähde.

Tarkastelimme äskettäin lähemmin nuorisotakuuta ja sen nuorille, yrityksille ja organisaatioille tarkoitettua tarjontaa, joista voi nyt saada kattavaa lisätietoa. Erasmus+ -artikkelissamme tarkastellaan vastaavasti yhtä Euroopan komission tärkeimmistä koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluohjelmista.

 

Asiaan liittyviä linkkejä

Rooman sopimusta

Nuorisotyöllisyysaloite

Nuorisotakuu

Yhteyttä oman maansa ESR-hankkeista vastaavaan hallintoviranomaiseen

Ulkinen työvoimapalvelu

Erasmus+ -artikkelissamme

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Drop’pin@EURES

Hae EURES-neuvojaa

Elin- ja työolot EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat online-tapahtumat

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

EURES Google+:ssa

Aiheet
Liiketoiminta / YrittäjyysVinkkejäTyömarkkinauutiset/liikkuvuusuutisetRekrytointitrenditNuoriso
Sektori
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.