Направо към основното съдържание
Лого
EURES
Новинарска статия12 Юни 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Всичко за Европейския социален фонд (ЕСФ)

През периода 2007-2013 г. почти 10 милиона европейци са намерили работа с помощта на Европейския социален фонд (ЕСФ). Тази година фондът чества своя 60-годишен юбилей, затова сметнахме, че е време да разгледаме по-задълбочено как той работи, какви видове помощ предлага и как можете да участвате...

All about the European Social Fund (ESF)

Какво представлява ЕСФ?

ЕСФ е един от основните инструменти на ЕС за финансиране във връзка със заетостта. Създаден през 1957 г. като част от Римския договор, фондът работи вече шест десетилетия за подобряване на възможностите за работа в ЕС, насърчаване на заетостта и повишаване на мобилността.

Кои са основните приоритети на ЕСФ?

Основният приоритет на ЕСФ е финансирането на проекти, помагащи за разрешаването на четири основни проблема: заетост, социално приобщаване, образование и обществени услуги.

Конкретните приоритети включват:

  • предоставяне на по-добро образование за младите хора;
  • съкращаване на времето между училището и работата;
  • увеличаване на адаптивността на работещите;
  • подобряване на достъпа до заетостта;
  • помагане на младите хора да придобият уменията, които се търсят на пазара на труда;
  • насърчаване на социалното приобщаване за маргинализираните групи;
  • помагане на хората в неравностойно положение да избегнат бедността, като работят;
  • подобряване на обществените услуги.

Как работи ЕСФ?

ЕСФ работи в партньорство с националните и регионалните органи в държавите - членки на ЕС, като им предоставя финансиране за техните програми по ЕСФ (известни официално като „Оперативни програми“). Това финансиране се разпределя след това чрез програмите за проекти в съответната държава или регион. Равнището на финансиране, предоставено от ЕСФ, се определя въз основа на относителното благосъстояние на държавата членка.

Какво подпомага ЕСФ?

ЕСФ финансира хиляди проекти в цяла Европа - от малки по мащаб инициативи, подпомагащи хората на местно равнище, до национални схеми, насочени към широки слоеве от населението на страната. Проектите може да се различават по размер, тема и цели, но хората заемат централно място във всеки един от тях.

Фондът предоставя финансова подкрепа и за програми на Европейската комисия, като инициативата за младежка заетост и схемата по гаранцията за младежта, и двете от които помагат на младите хора да развиват своите умения, да трупат опит и да направят първите си стъпки на пазара на труда.

Как можете да участвате?

Ако сте организация, която търси финансиране, за да започне работа по проект във връзка със заетостта, просто се обърнете към управляващия орган на ЕСФ в страната или региона ви за допълнителна информация.

Младите хора, които се интересуват от участие в проект, финансиран от ЕСФ, могат също да научат повече, като се обърнат към своя управляващ орган на ЕСФ или като посетят националните или регионалните уебсайтове на ЕСФ. Вашата местна публична служба по заетостта може също да бъде много полезен източник на информация.

Неотдавна разгледахме по-подробно схемата по гаранцията за младежта и какво може да предложи тя на младите хора, предприятията и организациите, защо тогава да не научите повече за нея? Също така в нашата статия за Еразъм+ се разглежда една от основните програми на Европейската комисия за образованието, културата, младежта и спорта.

 

Връзки по темата:

Римския договор

Инициативата за младежка заетост

Схемата по гаранцията за младежта

Обърнете се към управляващия орган на ЕСФ в страната или региона ви

Публична служба по заетостта

Статия за Еразъм+

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
Бизнес /ПредприемачествоПрепоръки и съветиНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаТенденции при набиране на персоналМладост
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.