Gå direkt till innehållet
EURES
Nyhetsartikel30 juni 2020Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Åtta viktiga färdigheter som behövs för att lyckas i världen efter covid-19

Forskarna spekulerar om hur världen kommer att förändras efter covid-19-pandemin, men de flesta av dem är överens om att arbetsplatserna inte kommer att vara desamma som förut. Här är åtta färdigheter som vi förväntar oss att arbetstagare och företag kommer att behöva i världen efter coronaviruset.

8 essential skills to succeed in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Ledarskap

Även om spridningen av coronaviruset går långsammare blir distansarbete allt populärare. När fler arbetsgivare tillåter sina anställda att arbeta hemifrån blir goda ledarskapsfärdigheter viktiga. Gruppledare och chefer behöver kunna inspirera och motivera sina kollegor och uppmuntra samarbete på distans. I takt med att gigekonomin växger blir dessutom grupperna mer flytande och kräver initiativ och proaktivitet från alla inblandade.

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är förmågan att förstå och vara medveten om sina egna och andras känslor. Den består av flera delar – medvetenhet, varseblivning och reglering – men i huvudsak handlar det om att leda genom empati, inflytande och samarbete. Världen efter covid-19 kan vara full av osäkerhet och utmaningar och företagen kommer att behöva emotionellt intelligenta ledare som kan lotsa sina arbetstagare genom dessa svåra tider.

Tekniska färdigheter

Vi har sett att tekniker som robotteknik, förstärkt verklighet, sakernas internet och artificiell intelligens kan hjälpa företagen att bli motståndskraftigare mot framtida pandemier. Personer som kan hjälpa företagen att dra nytta av dessa tekniker kommer att vara oumbärliga i framtiden. Från fabriker till advokatbyråer – arbetsmarknaden kommer i allt högre grad att behöva arbetstagare med lämpliga tekniska färdigheter.

Digitala färdigheter och kunskaper i kodning

Covid-19-krisen har visat att företag med en stark digital närvaro är mindre sårbara för ekonomiska nedgångar och pandemier. Personer med färdigheter inom digital marknadsföring, webbutveckling, webbdesign och kodning kan därför vara ovärderliga när det gäller att hjälpa företagen att hålla sig flytande under svåra tider. När ett ökande antal företag blir digitalt baserade är möjligheterna att dra nytta av digitala färdigheter oräkneliga.

Anpassbarhet

Nedstängningen har medfört många oväntade förändringar i våra liv. Vårt sätt att arbeta kommer utan tvivel att förändras och arbetstagare som snabbt kan anpassa sig till förändringarna kommer att vara mycket värdefulla för arbetsgivarna. Anpassbarhet handlar inte bara om att välkomna förändringar av arbetsuppgifterna. Det handlar också om att ständigt lära sig nya färdigheter och uppdatera gamla för att förbli intressant på arbetsmarknaden.

Kreativitet och nytänkande

Vi har sett vikten av kreativitet och nytänkande under coronaviruspandemin. Företag som har lyckats komma på sätt att tillhandahålla tjänster på nätet eller snabbt ställa om sin produktion har fungerat som förebilder för många. I världen efter coronaviruset kommer mänsklig kreativitet att vara av avgörande betydelse.

Datakompetens

Företag som förstår affärstrender är bättre rustade för att reagera på oväntade situationer. Men för att göra detta behöver företagen yrkeskunniga med datakompetens som kan tolka informationen och föreslå lösningar baserade på denna. Personer med datakompetens kommer därför att vara värdefullare än någonsin för arbetsgivarna.

Kritiskt tänkande

När internet är fullt av falska nyheter och desinformation behöver företagen förlita sig på kritiskt tänkande för att fatta välgrundade beslut. Mediekompetens och förmåga att objektivt utvärdera information från olika källor kommer att vara mycket efterfrågat.

Läs denna artikel om hur sex europeiska företag använt några av ovannämnda färdigheter för att överleva krisen och gå vidare.
 

 

Länkar:

Företagen som förnyat sig under krisen och nu ser fram emot en verksamhet utan covid-19
 

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapExterna intressenterRåd och tipsArbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheterRekryteringstrenderUngdom
Relaterade avsnitt
Leva & arbeta
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.