Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok30. júna 2020Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

8 základných zručností pre úspech vo svete po odznení koronakrízy

Vedci sa zamýšľajú nad tým, ako sa svet zmení po pandémii ochorenia COVID-19, väčšina z nich sa však zhoduje, že svet práce už nebude ako predtým. Ďalej uvádzame osem zručností, pri ktorých očakávame, že budú mať zásadný význam pre pracovníkov a podniky vo svete po skončení koronakrízy.

8 essential skills to succeed in a post-COVID-19 world
Shutterstock

Vodcovské schopnosti

Šírenie koronavírusu sa zrejme spomaľuje, práca na diaľku však naberá na popularite. V situácii, keď čoraz viac spoločností umožňuje svojim zamestnancom pracovať z domu, je nevyhnutné mať dobré vodcovské schopnosti. Vedúci tímu a manažéri musia byť schopní inšpirovať a motivovať svojich kolegov a podporovať spoluprácu na diaľku. Okrem toho sa pri náraste zákazkovej ekonomiky (tzv. gig ekonomiky) tímy stávajú autonómnejšie, čo si vyžaduje iniciatívu a proaktivitu od všetkých zúčastnených strán.

Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je schopnosť pochopiť a uvedomovať si svoje pocity a pocity iných. Tvorí ju niekoľko zložiek – informovanosť, vnímanie a regulácia, ale v podstate ide vedenie prostredníctvom empatie, vplyvu a spolupráce. Je možné, že svet po skončení pandémie COVID-19 bude plný neistoty a výziev a podniky budú potrebovať emocionálne inteligentných lídrov, aby im pomohli orientovať sa v týchto ťažkých časoch.

Technologické zručnosti

Boli sme svedkami toho, že technológie, ako napríklad robotika, rozšírená realita, internet vecí a umelá inteligencia môžu pomôcť podnikom stať sa odolnejšími voči budúcim pandémiám. Ľudia, ktorí môžu pomôcť spoločnostiam využívať tieto technológie, budú v budúcnosti nepostrádateľní. Počnúc závodmi až po právnické firmy – trh práce bude čoraz viac vyžadovať pracovníkov s primeranými technologickými zručnosťami.

Digitálne a kódovacie zručnosti

Kríza vyvolaná pandémiou COVID-19 ukázala, že podniky so silnou digitálnou prítomnosťou sú menej zraniteľné voči hospodárskemu poklesu a pandémiám. Preto môžu byť ľudia so zručnosťami v oblasti digitálneho marketingu, webového vývoja, webového dizajnu a programovania neoceniteľní v rámci pomoci podnikom udržať sa počas ťažkých období nad vodou. S rastúcim počtom podnikov, ktoré sa stávajú digitálne prítomnými, existujú nespočetné príležitosti na využitie digitálnych zručností v práci.

Prispôsobivosť

Obmedzenie pohybu prinieslo mnoho neočakávaných zmien v našom živote. Náš spôsob práce sa nepochybne zmení a pracovníci, ktorí sa môžu rýchlo prispôsobiť zmenám, budú pre svojich zamestnávateľov veľmi cenní. Prispôsobivosť nie je len o osvojovaní si zmien v pracovnej náplni – spočíva aj v neustálom osvojovaní nových zručností a aktualizácií tých starých, aby zostali relevantné na trhu práce.

Tvorivosť a inovácie

Pri pandémii koronavírusu sme videli význam tvorivosti a inovácie. Podniky, ktoré boli schopné prísť so spôsobmi poskytovania služieb online alebo rýchlo pozmeniť svoju výrobu, sa stali vzorom pre mnohé ďalšie. Vo svete po skončení koronakrízy bude ľudská tvorivosť nevyhnutná.

Gramotnosť v oblasti údajov

Spoločnosti, ktoré chápu obchodné trendy, dokážu lepšie reagovať na neočakávané situácie. Na tento účel však podniky potrebujú odborníkov s gramotnosťou v oblasti údajov, ktorí dokážu vykladať informácie a navrhovať riešenia, ktoré sú na nich založené. Z tohto dôvodu sa stanú osoby s gramotnosťou v oblasti údajov pre zamestnávateľov cennejšie než kedykoľvek predtým.

Kritické myslenie

Z dôvodu falošných správ a dezinformácií, ktoré zaplavujú internet, sa spoločnosti budú musieť spoliehať na kritické myslenie pri prijímaní informovaných rozhodnutí. Bude vysoký dopyt po mediálnej gramotnosti a schopnosti objektívne vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.

Po prečítaní tohto článku sa dozviete, ako šesť európskych podnikov využilo niektoré z uvedených zručností, aby prežili krízu a ďalej napredovali.
 

Súvisiace odkazy:

 Ako sa podniky prispôsobujú kríze a pripravujú na budúcnosť po pandémii ochorenia COVID-19
 

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieExterné zainteresované stranyRady a tipySprávy z trhu práce/správy o mobiliteTrendy náboruMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.