Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok12. júla 2019Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

6 krokov ako začať profesionálnu kariéru v zahraničí: Časť 2

V druhej časti našej trojdielnej série skúmame, na čo sa zamerať pri uchádzaní sa o prácu v zahraničí, a ponúkame rady a tipy v oblasti prípravy na pohovor.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

Krok č. 3: Uchádzanie sa o prácu v zahraničí

Ak sa rozhodnete pre prácu v zahraničí, je treba začať hľadať vhodné pracovné príležitosti.

Ako a kde sa uchádzať o prácu?

 • Začnite vyhľadávať: Vyhľadávací nástroje siete EURES Nájsť si prácu vám umožní vyhľadávať pracovné príležitosti pomocou kľúčových slov a nastavených kritérií. Následne môžete porovnať svoj profil s výsledkami a zistiť, do akej miery spĺňate požiadavky zamestnávateľov.
 • Vybrané pracovné miesta: Ak nájdete pracovné miesto, ktoré sa vám páči, môžete sa oň uchádzať priamo cez portál EURES. Iné webové stránky, portály s ponukami práce a noviny majú takisto online systémy na vyhľadávanie práce a ponúkajú informácie o tom, ako sa uchádzať o zamestnanie a na koho sa treba obrátiť.
 • Vytvorte svoj životopis na portáli EURES: Po registrácii na webovej stránke siete EURES si môžete vytvoriť svoj životopis online alebo ho nahrať na platformu siete EURES. Váš životopis bude tak k dispozícii potenciálnym zamestnávateľom a zamestnancom siete EURES, ktorí zamestnávateľom pomáhajú pri hľadaní vhodných uchádzačov.
 • Buďte spontánny: Možno existuje konkrétna spoločnosť, pre ktorú by ste chceli pracovať. Spontánne žiadosti môžu niekedy priniesť možnosti, o ktorých ste predtým nevedeli (zamestnávatelia neuverejňujú všetky svoje voľné pracovné miesta). Vo všeobecnosti sa odporúča posielať cielené životopisy a sprievodné listy.

Ako napísať životopis?

 • Použite formát Europass: Použitie formátu Europass CV je výhodné, pretože umožňuje jednoduché medzinárodné porovnanie kvalifikácií a skúseností. Formát je dostupný vo všetkých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a je vhodný pre absolventov odborného, ako aj vysokoškolského štúdia.
 • Upravte svoj životopis: Prispôsobenie životopisu v závislosti od pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate, je dôležité. Zdôraznením osobitných skúseností a zručností, ktoré spĺňajú potreby zamestnávateľa, im poskytnete jasnú predstavu o tom, prečo ste tou správnou osobou na dané pracovné miesto.
 • Buďte stručný: Náboroví pracovníci nebudú mať veľa času na kontrolu vášho životopisu. Ak chcete svoje schopnosti prezentovať jasne a stručne, obmedzte sa na dve strany, používajte krátke vety a uveďte len tie informácie, ktoré sú relevantné.
 • Skontrolujte svoj životopis: Vždy si opätovne prečítajte, čo ste napísali do životopisu, a presvedčte sa, že v ňom nie sú žiadne chyby. Ak píšete v inom jazyku, použite slovník alebo požiadajte niekoho o pomoc.
 • Referencie: V mnohých krajinách je bežné, že v rámci životopisu sa uvádzajú aj referencie (tzn. meno a kontaktné údaje niekoho, kto môže potvrdiť informácie, ktoré ste uviedli vo svojom životopise). Ak sa rozhodnete uviesť referencie, požiadajte najprv o súhlas s ich použitím.

 Ako napísať motivačný list?

 • Predstavte sa: Žiadosť zvyčajne obsahuje životopis a motivačný list (ak nie je k dispozícii osobitný formulár žiadosti). Motivačný list ponúka príležitosť predstaviť sa a preukázať záujem o dané pracovné miesto.
 • Zachovajte stručnosť: Podobne ako v prípade životopisu, motivačný list by mal mať maximálne jednu stranu a mal by obsahovať základné informácie.
 • Naplánujte si obsah: Váš text by mal mať približne štyri odseky, pričom každý by sa mal venovať inej téme. Príklad dobrého postupu:
  1. Vyjadrite svoj záujem o pracovné miesto a vysvetlite, kde ste sa o ňom dozvedeli.
  2. Napíšte, prečo sa o toto miesto zaujímate a ako spĺňate kritériá.
  3. Zdôraznite niekoľko odborných alebo osobných kompetencií, ktorými posilníte svoju žiadosť.
  4. Uveďte, že ste ochotný prísť na pohovor a že na požiadanie môžete poskytnúť ďalšie informácie alebo predložiť podporné dokumenty.

V akom jazyku komunikovať?

 • Píšte v národnom jazyku zamestnávateľa alebo jazyku oznámenia o voľnom pracovnom mieste: Ak sa v oznámení o voľnom pracovnom mieste neuvádza inak, takýto postup je vždy najlepší. V prípade medzinárodných pracovných ponúk je prijateľným jazykom komunikácie často angličtina.
 • Vysvetlite svoje kvalifikácie: Ak naozaj píšete v inom jazyku, uistite sa, že o svojich úspechoch napíšete spôsobom, ktorému čitateľ porozumie (prípadne s porovnateľnými príkladmi z krajiny zamestnávateľa).

Časť 4: Pohovor

Ak bude vaša žiadosť úspešná, pravdepodobne vás pozvú na pohovor. Pri príprave na pohovor je potrebné zvážiť množstvo vecí, preto sme ich rozdelili do štyroch hlavných bodov.

Ako sa pripraviť na pohovor?

 • Urobte si vlastný prieskum: Svoj záujem najlepšie ukážete tým, že preukážete znalosti o spoločnosti a že sa dokážete pýtať a odpovedať na otázky, ktoré sa jej týkajú. Takisto si buďte istý, že ste si informácie o pracovnom mieste dobre naštudovali a že dokážete svoje zručnosti a skúsenosti dobre zosúladiť so zručnosťami, ktoré sú pre toto miesto potrebné.
 • Podeľte sa o svoje jazykové znalosti: Je pravdepodobné, že osoba vedúca pohovor bude chcieť vyskúšať, ako dobre dokážete komunikovať v ich jazyku. Vyjadrujte sa čo najbohatšie a ak s tým máte problém, ukážte, že ste ochotný sa zlepšovať (napr. navštevovať jazykový kurz).
 • Pripravte si niekoľko príkladov: Bez ohľadu na otázku, ktorú vám položí osoba vedúca pohovor, pravdepodobne budete musieť uviesť situácie, keď ste preukázali konkrétnu zručnosť, napr. schopnosť riešiť problémy alebo prevziať iniciatívu. Ak si takéto príklady pripravíte vopred, ľahko ich budete vedieť použiť počas pohovoru.
 • Buďte sebavedomý: Nech už sa na pohovor pripravíte akokoľvek dobre, pravdepodobne sa vás opýtajú aspoň jednu neľahkú alebo neočakávanú otázku. Zachovajte pokoj, doprajte si čas na rozmyslenie a čo je najdôležitejšie, buďte úprimný. Ak nedokážete odpovedať, jednoducho to priznajte, a zároveň vysvetlite, že sa odpoveď alebo riešenie pokúsite nájsť.
 • Dokážte, že ste tímový hráč: Tímová práca je základom akéhokoľvek podnikania a schopnosť, ktorú si zamestnávatelia vysoko cenia. Určite preto nezabudnite uviesť, ako ste v minulosti prispeli k úspechom vášho tímu.
 • Pouvažujte nad platom: Je dobré, ak sa poinformujete o priemernej výške platu pre podobné pracovné miesta v krajine, do ktorej sa chcete presťahovať, aby ste vedeli, čo očakávať. To isté platí aj pre zmluvné podmienky a pracovné právo. V časti Život a práca na stránkach portálu EURES nájdete užitočné informácie a pomôcť vám môžu aj zamestnanci siete EURES.

Aké dokumenty si zobrať na pohovor?

 • Životopis: Ak je to možné, prineste si so sebou kópie v jazyku zamestnávateľa a kópie v angličtine.
 • Osvedčenia: Sem patria osvedčenia o tituloch, jazykových kurzoch a všetkých iných príslušných kvalifikáciách.
 • Preložené diplomy: Pri niektorých typoch práce, napr. vo verejnom sektore, sa môže vyžadovať overený preklad osvedčenia. Zvyčajne ho poskytuje inštitúcia, kde ste študovali, alebo príslušné odvetvie.
 • Identifikačné dokumenty: Prineste si pas alebo preukaz totožnosti, a, ak je to možné, aj rodný list.
 • Zdravotné poistenie: Na pokrytie akýchkoľvek nepredvídaných zdravotných nákladov je užitočné mať európsky preukaz zdravotného poistenia (alebo iný preukaz zdravotného poistenia, ak nie ste občanom EÚ).
 • Fotografie na doklady: Fotografie do pasu môžu pomôcť pri identifikácii.
 • Odporúčania: Aj keď sa nevyžadujú, odporúčania od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo vzdelávacej inštitúcie vám môžu pomôcť vyniknúť nad ostatnými.

Viac informácií o krokoch 3 a 4 nájdete na portáli siete EURES a ak chcete začať úplne od začiatku, časť 1 (vrátane krokov 1 a 2) sa nachádza tu. Nepremeškajte poslednú časť tejto série, ktorúuverejníme v nadchádzajúcich týždňoch. Ďalšími témami bude sťahovanie do zahraničia a život v novej krajine.

 

Súvisiace odkazy:

 

Nájsť si prácu

registrácii na webovej stránke siete EURES

formátu Europass CV

Život a práca

na portáli siete EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadajte pracovníkov portálu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Rady a tipyPracovné dni/podujatiaMladosti
Súvisiace sekcie
Pomoc a podporaŽivot a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.