Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy12 lipca 2019Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 7 min

6 kroków pomocnych w rozpoczęciu kariery za granicą Część 2

W drugiej części naszej trzyczęściowej serii przeanalizowano na, co należy zwrócić uwagę starając się o pracę za granicą i zaproponowano pewne wskazówki dotyczące przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

Krok #3: Starając się o pracę za granicą

Jeżeli zdecydowałeś (-aś) o podjęciu pracy za granicą, czas na znalezienie odpowiednich ofert!

Jak i gdzie szukać pracy?

 • Ustaw parametry wyszukiwania: Wyszukiwarka EURES „Znajdź pracę” pozwala na znalezienie ofert na podstawie słów kluczowych oraz ustalonych kryteriów. Możesz wówczas porównać swój profil z wynikami, aby zobaczyć, w jakim stopniu odpowiada on wymaganiom pracodawcy.
 • Docelowe miejsca pracy: Gdy znajdziesz już odpowiednią ofertę pracy, możesz się o nią ubiegać bezpośrednio za poprzez portal EURES. Na innych stronach internetowych, portalach zatrudnienia i gazetach również znajdują się internetowe systemy ubiegania się o pracę oraz informacje o tym, w jaki sposób złożyć podanie i z kim należy się skontaktować.
 • Stwórz swoje CV na portalu EURES: Po zarejestrowaniu się na portalu EURES, możesz stworzyć swoje CV online lub załadować istniejące CV na platformę EURES. Twoje CV będzie wówczas dostępne dla potencjalnych pracodawców i pracowników EURES, którzy pomagają pracodawcom w znalezieniu kandydatów.
 • Bądź spontaniczny: Być może istnieje jakaś szczególna firma, dla której chciałbyś pracować. Spontaniczne zgłoszenia mogą czasami otwierać drzwi, o których istnieniu nie miałeś(-aś) nawet pojęcia (pracodawcy nie publikują ogłoszeń o wszystkich wolnych miejscach pracy). Zazwyczaj zaleca się wysłanie ukierunkowanego CV oraz listu motywacyjnego.

Jak napisać swoje CV?

 • Skorzystaj z Europass: Dobrym pomysłem jest skorzystanie z formatu Europass CV, gdyż umożliwia to łatwe porównywanie swoich kwalifikacji i doświadczenia w poszczególnych krajach. Format ten jest dostępny we wszystkich państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i jest odpowiedni zarówno dla absolwentów szkół zawodowych, jak i szkół wyższych.
 • Dostosuj swoje CV: Dostosowanie swojego CV do stanowiska, o które się ubiegasz ma kluczowe znaczenie. Przedstaw przede wszystkim konkretne doświadczenie oraz umiejętności odpowiadające wymaganiom pracodawcy, dając mu jasno do zrozumienia dlaczego jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko.
 • Nie utrudniaj: Rekruterzy nie mają zazwyczaj wiele czasu, aby przejrzeć twoje CV. Dzięki ograniczeniu swojego CV do dwóch stron, używaniu krótkich zdań i zawarciu wyłącznie istotnych informacji, będziesz mógł(mogła) przekazać pracodawcy w jasny i zwięzły sposób, co jesteś mu w stanie zaoferować.
 • Przeczytaj swoje CV raz jeszcze Zawsze przeczytaj raz jeszcze informacje, które zawarłeś(-aś) w swoim CV, aby wykluczyć ewentualne błędy. Pisząc CV w innym języku korzystaj ze słownika lub poproś o pomoc kogoś innego.
 • Referencje: W wielu krajach standardową praktyką jest dołączanie referencji do swojego CV (tzn. imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych osoby, która może potwierdzić prawdziwość informacji zawartych w CV). Jeżeli dołączyłeś(-aś) referencje, upewnij się, że uzyskałeś(-aś) na to wcześniej zgodę.

 Jak napisać podanie o pracę?

 • Przedstaw się: Podanie zazwyczaj składa się z CV i listu motywacyjnego (chyba że został dołączony konkretny formularz podania). List motywacyjny daje okazję do przedstawienia się i wyrażenia zainteresowania danym stanowiskiem pracy.
 • Streszczaj się: Podobnie jak w przypadku CV, list motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona i powinien zawierać najważniejsze informacje.
 • Przemyśl, jakie informacje należy zawrzeć: Tekst powinien obejmować cztery akapity, z których każdy powinien koncentrować się na innym kluczowym zagadnieniu. Proponujemy następujące podejście:
  1. Wyraź swoje zainteresowanie pracą i opisz, w jaki sposób się o niej dowiedziałeś(-aś).
  2. Podaj powody, dla których jesteś zainteresowany(-a) danym stanowiskiem, oraz w jaki sposób spełniasz wymagane kryteria.
  3. Przedstaw kilka kompetencji zawodowych bądź osobistych, dzięki którym twoje podanie stanie się bardziej interesujące.
  4. Zapewnij pracodawcę, że możesz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w każdej chwili oraz dostarczyć, na jego prośbę, dodatkowe informacje lub dokumenty pomocnicze.

Jakiego języka używać?

 • Sporządzaj dokumenty w języku ojczystym pracodawcy lub w języku, w jakim napisane zostało ogłoszenie o pracę: O ile w ogłoszeniu o pracę nie określono inaczej, jest to zawsze najlepszy wybór. Bardzo często język angielski będzie akceptowanym językiem komunikacji dotyczącej transnarodowych miejsc pracy.
 • Przedstaw swoje kwalifikacje: Jeżeli piszesz w innym języku, upewnij się, że przedstawiasz swoje osiągnięcia w sposób, który będzie zrozumiały dla odbiorcy (z uwzględnieniem paralelnych przykładów z kraju pracodawcy, w miarę możliwości).

Część #4: Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Jeżeli twoje podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, prawdopodobnie zostaniesz zaproszony(-a) na rozmowę kwalifikacyjną. Należy przemyśleć wiele kwestii przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, podzieliliśmy je zatem na kilka najważniejszych punktów.

W jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

 • Zapoznaj się z profilem firmy: Wykazanie się wiedzą na temat firmy oraz umiejętność odpowiedzi na pytania lub zadania pytań, które jej dotyczą są świetnym sposobem na wykazanie swojego zainteresowania. Jednocześnie upewnij się, że zapoznałeś(-aś) się dokładnie ze specyfiką danego miejsca pracy i twoje umiejętności oraz doświadczenie odpowiadają umiejętnościom wymaganym na tym stanowisku.
 • Wykaż się znajomością języków: Rekruter prawdopodobnie będzie chciał ocenić, w jakim stopniu posługujesz się jego językiem ojczystym. Używaj jak największego zasobu słownictwa, a jeżeli masz z tym pewne kłopoty, pokaż rekruterowi swoją chęć nauki (np. uczęszczając na kurs językowy).
 • Przygotuj kilka przykładów: Bez względu na zadawane przez rekrutera pytania, prawdopodobnie będziesz musiał(-a) odwołać się do sytuacji, w której musiałeś(-aś) wykazać się konkretną umiejętnością, np. zdolnością radzenia sobie z wyzwaniami lub wykazywania inicjatywy. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu takich przykładów będziesz mógł(-a) je z łatwością przywołać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zachowaj pewność siebie: Bez względu na to, jak dobrze przygotujesz się do rozmowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że usłyszysz co najmniej jedno podchwytliwe lub nieoczekiwane pytanie. Postaraj się zachować spokój, daj sobie chwilę na zastanowienie i, co najważniejsze, bądź uczciwy(-a). Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, po prostu to powiedz, jednocześnie proponując sposób znalezienia odpowiedzi lub rozwiązania.
 • Pokaż, że potrafisz pracować w zespole Praca zespołowa leży u podstaw każdej działalności i jest umiejętnością wysoko cenioną przez pracodawców, dlatego pamiętaj, aby przedstawić swój wkład w osiągnięcia poprzedniego zespołu.
 • Pomyśl o swoim wynagrodzeniu: Dobrze jest zapoznać się wcześniej ze średnimi stawkami wynagrodzenia oferowanymi na podobnym stanowisku w kraju, do którego zamierzasz się przeprowadzić, aby wiedzieć, czego można się spodziewać. To samo odnosi się do ustaleń umownych oraz prawa pracy. W tym przypadku z pomocą może przyjść sekcja portalu EURES „warunki życia i pracy” oraz pracownicy EURES.

Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać na rozmowę kwalifikacyjną?

 • CV: Jeżeli istnieje taka możliwość, należy zabrać ze sobą kopie w języku ojczystym pracodawcy oraz w języku angielskim.
 • Świadectwa: Dotyczy to świadectw ukończenia studiów, kursów językowych oraz świadectw potwierdzających inne istotne kwalifikacje.
 • Przetłumaczony dyplom: W niektórych miejscach pracy, zwłaszcza w sektorze publicznym, wymaga się przedstawienia poświadczonego tłumaczenia kwalifikacji. Można je zazwyczaj uzyskać w instytucji oświatowej lub innej ekwiwalentnej placówce.
 • Dokumenty tożsamości: Należy wziąć ze sobą paszport lub dowód osobisty i, jeśli to możliwe, akt urodzenia.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: Użytecznym może okazać się posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (lub innego dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku osób nie będących obywatelami państw członkowskich UE), aby mieć możliwość pokrycia wszelkich nieoczekiwanych wydatków zdrowotnych.
 • Zdjęcia do paszportu: Posiadanie przy sobie jednego lub dwóch zdjęć do paszportu może okazać się pomocne przy identyfikacji.
 • Rekomendacje: Choć nie zawsze jest to wymagane, posiadanie rekomendacji poprzednich pracodawców bądź instytucji oświatowej może pomóc wyróżnić się na tle innych kandydatów.

Możesz dowiedzieć się więcej o kroku trzecim i czwartym na portalu EURES, a jeśli chcesz zacząć od początku, część pierwsza (zawierająca kroki pierwszy i drugi) dostępna jest tutaj. Nie przegap ostatniej części z tej serii, która zostanie opublikowana w nadchodzących tygodniach. Omawiane kwestie zostaną przeniesione za granicę i rozpatrywane w nowym kraju.

 

Powiązane linki:

„Znajdź pracę”

zarejestrowaniu się na portalu EURES

formatu Europass CV

„warunki życia i pracy”

portalu EURES

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Szukaj pracownika EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Porady i wskazówki
 • Dni Pracy/Wydarzenia
 • Młodzież
Powiązane sekcje
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.