Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article12 juli 2019European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion6 min read

Seks trinn mot en yrkeskarriere i utlandet: Del 2

Den andre delen av vår serie i tre deler tar for seg hva du bør være oppmerksom på når du søker på en jobb i utlandet, og gir veiledning om intervjuforberedelser.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

Trinn 3: Søke på en jobb i utlandet

Når du har bestemt deg for at du vil jobbe i utlandet, er tiden kommet for å finne noen jobbmuligheter å søke på.

Hvordan og hvor kan jeg søke?

 • Opprett et søk: Med Eures’ “Finn en jobb”-søkemotor kan du søke etter muligheter ved hjelp av søkeord og angitte kriterier. Deretter kan du sammenligne resultatene for å se i hvilken grad profilen din passer med det arbeidsgiveren ser etter.
 • Sikt deg inn mot stillinger: Når du har funnet en stilling du liker, kan du søke direkte via Eures-portalen. Andre nettsteder, jobbportaler og aviser har også nettbaserte jobbsøkingssystemer hvor du kan finne informasjon om hvordan du søker, og hvem du skal kontakte.
 • Opprett en CV på Eures: Etter at du har registrert deg på Eures-nettstedet, kan du opprette en CV eller laste opp en eksisterende CV på Eures-plattformen. CV-en din vil da bli tilgjengelig for potensielle arbeidsgivere og for Eures-medarbeidere som hjelper arbeidsgivere å finne kandidater til ledige stillinger.
 • Vær spontan: Kanskje har du sett deg ut et bestemt selskap du har lyst til å arbeide for. Ved å sende åpne søknader kan du iblant åpne dører du ikke en gang visste at fantes (ikke alle ledige stillinger blir utlyst av arbeidsgiveren). Det anbefales generelt å sende en målrettet CV og et følgebrev.

Hvordan bør jeg sette opp CV-en min?

 • Bruk Europass: Det er en god idé å bruke Europass-CV-formatet, siden dette gjør det enkelt å sammenligne kvalifikasjonene og erfaringen til søkere fra forskjellige land. Formatet kan brukes i alle landene i EØS og egner seg for både faglærte og akademikere.
 • Skreddersy CV-en din Det er helt avgjørende at du tilpasser CV-en din til stillingen du søker på. Framhev spesifikke erfaringer og ferdigheter som oppfyller arbeidsgivernes behov, og gjør det tydelig for arbeidsgiveren hvorfor du er den rette personen for stillingen.
 • Hold det enkelt: Rekrutterere har sjelden mye tid til å gå gjennom CV-en din. Formidle hva du har å tilby, på en klar og kortfattet måte ved å begrense CV-en til to sider, bruke korte setninger og bare ta med relevant informasjon.
 • Sjekk arbeidet ditt: Les alltid gjennom det du har skrevet i CV-en din, én ekstra gang for å forsikre deg om at den ikke inneholder noen feil. Bruk en ordbok hvis du skriver på et fremmedspråk, eller be noen om hjelp.
 • Referanser: Det er vanlig praksis i mange land å oppgi referanser i CV-en (dvs. navnet og kontaktopplysningene til noen som kan bekrefte opplysninger du har gitt i CV-en). Hvis du tar med referanser, må du først ha fått tillatelse fra referansepersonene.

 Hvordan skriver jeg søknaden?

 • Presenter deg selv: En søknad består vanligvis av en CV og et følgebrev (med mindre søkerne er blitt bedt om å bruke et spesifikt søknadsskjema). Følgebrevet gir deg en mulighet til å presentere deg og vise hvorfor du er interessert i stillingen.
 • Hold det kort I likhet med CV-en bør følgebrevet være begrenset i lengde (maks én side) og bare fokusere på den viktigste informasjonen.
 • Planlegg innholdet: Teksten bør ha omtrent fire avsnitt som hvert omhandler ett hovedtema. Her er et eksempel på en god tilnærming:
  1. Uttrykk interesse for stillingen og forklar hvordan du ble oppmerksom på den.
  2. Forklar hvorfor du er interessert og på hvilken måte du oppfyller kriteriene.
  3. Framhev noen av de faglige eller personlige kvalifikasjonene du har, som tilfører verdi til søknaden.
  4. Forklar at du er tilgjengelig for intervju og kan framlegge ytterligere informasjon eller dokumenter på forespørsel.

Hvilket språk bør jeg bruke?

 • Skriv på arbeidsgiverens språk eller språket som er brukt i stillingsannonsen: Med mindre noe annet er angitt i stillingsannonsen, er dette alltid det beste valget. Engelsk vil ofte være akseptert som kommunikasjonsspråk for transnasjonale stillinger.
 • Forklar kvalifikasjonene dine: Hvis du skriver på et annet språk, må du sørge for å forklare merittene dine på en måte som er forståelig for leseren (med sammenlignbare eksempler fra arbeidsgiverens land om mulig).

Del 4: Intervjuprosessen

Hvis jobbsøknaden din faller i smak, vil du sannsynligvis bli innkalt til intervju. Det er mye du må tenke gjennom når du skal forberede deg til et intervju, så vi har delt det opp i fire hovedpunkter.

Hvordan bør jeg forberede meg til et intervju?

 • Gjør hjemmeleksen din: En flott måte å vise interesse på, er å vise at du har kunnskap om selskapet og kan besvare eller stille spørsmål om det. Du bør også sette deg godt inn i stillingens innhold, slik at du kan knytte kvalifikasjonene og erfaringen du har, til kravene som gjelder for stillingen.
 • Vis fram språkferdighetene dine: Intervjueren ønsker sannsynligvis å evaluere hvor godt du klarer å kommunisere på det aktuelle landets språk. Bruk ordforrådet ditt så godt du kan, og hvis du sliter, bør du vise at du er villig til å forbedre ferdighetene dine (dvs. ta et språkkurs).
 • Forbered noen eksempler: Uansett hvilke spørsmål intervjueren stiller, er det sannsynlig at du vil måtte vise til tidligere situasjoner der du har utvist bestemte ferdigheter, som evnen til å takle utfordringer eller vise initiativ. Hvis du har forberedt disse eksemplene på forhånd, blir det enklere for deg å trekke dem fram under et intervju.
 • Ha tro på deg selv: Uansett hvor godt du forbereder deg til intervjuet, kommer du sannsynligvis til å måtte svare på minst ett vanskelig eller uventet spørsmål. Prøv å beholde roen, bruk litt tid til å tenke deg om, og – viktigst av alt – vær ærlig. Hvis du ikke har noe svar, bør du si det og deretter forklare hvordan du ville gått fram for å finne fram til svaret eller løsningen.
 • Vis at du er en lagspiller: Lagarbeid er viktig i alle organisasjoner, og samarbeidsevne verdsettes høyt av arbeidsgivere, så sørg for å framheve dine bidrag til tidligere lagarbeid.
 • Vurder lønnen: Det kan være lurt å undersøke hva det gjennomsnittlige lønnsnivået ligger på for tilsvarende stillinger i landet du har tenkt å flytte til, slik at du vet hva du kan forvente. Det samme gjelder kontraktsvilkår og arbeidslovgivning. Delen om leve- og arbeidsvilkår på Eures-portalen kan være til hjelp i denne forbindelse, i tillegg til Eures-medarbeiderne.

Hvilke dokumenter bør du ta med til intervjuet?

 • CV: Ta med kopier på engelsk og på arbeidsgiverens språk, om mulig.
 • Kursbevis: Dette inkluderer dokumentasjon på oppnådde grader, gjennomførte språkkurs og andre relevante kvalifikasjoner.
 • Oversatte vitnemål: For enkelte stillinger, for eksempel i offentlig sektor, kan du bli bedt om å legge fram en autorisert oversettelse av kvalifikasjonsbevisene dine. Dette kan som regel framskaffes fra utdanningsinstitusjonen eller den relevante bransjen.
 • Identitetsdokumenter: Ta med deg pass eller ID-kort samt fødselsattesten din, om mulig.
 • Helseforsikring: Det er lurt å ha et europeisk helsetrygdkort (eller et annet helseforsikringsdokument hvis du ikke er borger av et EØS-land), slik at du får dekket eventuelle uventede helseutgifter.
 • Passbilder: Ha gjerne med deg et passbilde eller to, siden dette kan være til hjelp i forbindelse med legitimasjon.
 • Anbefalinger: Selv om det ikke alltid er påkrevd, kan anbefalinger fra tidligere arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjoner bidra til at du skiller deg ut fra mengden.

Du kan finne ut mer om trinn tre og fire på Eures-portalen. Her finner du også del én (som inkluderer trinn én og to) hvis du vil starte fra begynnelsen. Den siste delen i denne serien vil bli publisert i løpet av de kommende ukene, så følg med! Temaene for denne vil være flytting til utlandet og det å slå seg ned i et nytt land.

 

Relevante lenker:

“Finn en jobb”

registrert deg på Eures-nettstedet

Europass-CV-formatet

leve- og arbeidsvilkår

på Eures-portalen

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en Eures-medarbeider

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures’ jobbdatabase

Eures’ tjenester for arbeidsgivere

Eures’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Råd og tips
 • Jobbdager/arrangementer
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.